දෑස සුරකින යෝග ක්‍රම-2

මැයි 10, 2024

හතරවැනි අභ්‍යාසය

ඉදිරිපස සහ දෙපස බැලීම

ඉහත රූපයේමෙන් පාද දිග හැර ආස්තරණයෙ හිදින්න. එහිදී සිරුරේ එකම පිහිටීම පවත්වා ගන්න, නමුත් වම් අතේ මාපටැඟිල්ල ඉහළට යොමු වන පරිදි වම් දණහිස මත තබන්න. දකුණු මාපටැඟිල්ල ඉහළට යොමු වන පරිදි ශරීරයේ දකුණු පසින් අල්ලා ගන්න.

හිස චලනය නොකර, වම් මාපටැඟිල්ල මත ඇස් යොමු කරන්න. ඉන්පසු දකුණු මාපටැඟිල්ල මත තබා වම් මාපටැඟිල්ල වෙත ආපසු මෙම ක්‍රියාවලිය 10 වතාවක් නැවත නැවත කරන්න, පසුව විවේක ගෙන ඇස් වසාගෙන එම ක්‍රියා පටිපාටියම ශරීරයේ වම් පැත්තේ නැවත කරන්න. හිස සහ කොඳු ඇට පෙළ ඍජුව සහ ලිහිල්ව තබා ගන්න, අවසානයේ ඇස් වසාගෙන විවේක ගන්න. මධ්‍යස්ථ ව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීම කරන්න. ඉදිරිය බලා සිටියදී හුස්ම පිට කරන්න. පැත්ත බලාගෙන ආශ්වාස කරන්න

ප්‍රතිලාභ

ඉදිරිපස සහ දෙපස බැලීම දියුණු කරයි. ඇහිබැමෙහි මධ්‍ය හා පාර්ශ්වීය ඒකක සම්බන්ධීකරණය වැඩි දියුණු කරයි

පස්වැනි අභ්‍යාසය

ඉහළ සහ පහළ බැලීම

රූපයේ ඇති ඉරියව්ව ම පවත්වා ගන්න.

දණහිස මත මාපටැඟිලි දෙකම යොමු කරමින් අත් දෙක තබන්න ඉහළට. දෑත් කෙළින් තබාගෙන වම් මාපටැඟිල්ල සෙමින් ඔසවන්න

ඇස්වලින් මාපටැඟිල්ලේ චලනය අනුගමනය කරන අතරතුර. මාපටැඟිල්ල උපරිමයට එසවූ පසු, සෙමින් ආරම්භක ස්ථානයට ආපසු යන්න, සෑම විටම හිස චලනය නොකර මාපටැඟිල්ල දෙසට ඇස් යොමු කර තබා ගන්න.

දකුණු මාපටැඟිල්ලෙන් එකම චලනය කරන්න. එක් එක් මාපටැඟිල්ල සමඟ 10 වතාවක් නැවත නැවත කරන්න.

මුළු හිස සහ කොඳු ඇට පෙළ කෙළින් තබා ගන්න. අවසාන වශයෙන්, ඇස් වසාගෙන විවේක ගන්න. හුස්ම ගැනීම: ඇස් ඔසවන අතරතුර ආශ්වාස කරන්න. ඇස් පහත් කරන අතරතුර හුස්ම පිටකරන.

ප්‍රතිලාභ:

ඉහළ සහ පහළ බැලීම යහපත් කරයි.

ඉහළ සහ පහළ අක්ෂි මාංශ පේශි සමතුලිත කරයි.

හයවැනි අභ්‍යාසය

භ්‍රමණ බැල්ම

දකුණු අත දකුණු දණහිස මත තබා ගන්න.

වම් අතේ මාපටැඟිල්ල ඉහළට යොමු කර වැලමිට කෙළින්ම වම් කකුලට ඉහළින් තබා ගන්න. වම් අත වමට, පසුව ඉහළට, දකුණට වක්‍රව, අවසානයේ ආරම්භක ස්ථානයට ගෙන විශාල චක්‍රලේඛ චලනයක් කරන්න. හිස සෙලවීමකින් තොරව මාපටැඟිල්ල දෙසට ඇස් යොමු කර තබන්න.

10 වතාවක් දක්ෂිණාවර්තව සහ 10 වතාවක් ප්‍රති-දක්ෂිණාවර්තව සිදු කරන්න.

දකුණු මාපටැඟිල්ලෙන් නැවත නැවත කරන්න.

මුළු හිස සහ කොඳු ඇට පෙළ කෙළින් තබා ගන්න. අවසාන වශයෙන්, ඇස් වසාගෙන විවේක ගන්න. උණුසුම්කිරීම කිහිප වතාවක් සිදු කළ හැකිය. ආශ්වාස කිරීම: ඉහළ කොටස සම්පූර්ණ කරන විට ආශ්වාස කරන්න, පරිපූර්ණ කවයක් සෑදීම සමඟ හුස්ම සුමට හා සමමුහුර්ත විය යුතුය.

ප්‍රතිලාභ

භ්‍රමණ බැල්ම, නැරඹීම අක්ෂි මාංශ පේශිවල සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාකාරකම් වැඩි දියුණු කරයි.

හත්වැනි අභ්‍යාසය

පූර්ව නාසිකාග්‍ර දෘෂ්ටි

සුඛාසන ඉරියව්වෙන් වාඩි වන්න. වම් අත කෙළින්ම නාසය ඉදිරිපිට තබා ගන්න.

වම් අතෙන් මාපටැඟිල්ල ඉහළට යොමු කර තබා ගන්න. ඇස් දෙකම මාපටැඟිල්ලේ කෙළවරට යොමු කරන්න. අත නමා මාපටැඟිල්ල සෙමෙන් නාසය අගට ගෙන එන්න.

මාපටැඟිල්ලේ කෙළවරට ඇස් යොමු කර තබා ගැනීම. මාපටැඟිල්ල නාසයේ තුඩෙහි තබාගෙන ඇස් එහි යොමු කර තත්පර කිහිපයක් රැඳී සිටින්න.

මාපටැඟිල්ලේ තුඩ දෙස බලමින් අත සෙමෙන් කෙළින් කරන්න. දිගු කරන්න.

මෙය එක වටයක්. වට 10 ක් පුහුණු වන්න. මුළු හිස සහ කොඳු ඇට පෙළ කෙළින් තබා ගන්න. අවසාන වශයෙන්, ඇස් වසාගෙන විවේක ගන්න.

හුස්ම ගැනීම:

මාපටැඟිල්ල නාසය දෙසට ඇදී යන විට ආශ්වාස කරන්න. අත කෙළින් කර විට හුස්ම පිට කරන්න .

ප්‍රතිලාභ

මෙම ව්‍යායාමය අක්ෂි මාංශ පේශිවල නවාතැන් සහ අවධානය යොමු කිරීමේ බලය වැඩි දියුණු කරයි.

අටවැනි අභ්‍යාසය

ආසන්න සහ දුර බැලීම

විවෘත කවුළුවක සිටගෙන හෝ වාඩි වී සිටින්න, වඩාත් සුදුසු වන්නේ ක්ෂිතිජයේ පැහැදිලි දර්ශනයක් සහිතව, දෑත් දෙපැත්තෙන් තබාගෙනය. තත්පර 5ක් සඳහා නාසය, නාසිකාග්‍ර දෘෂ්ටිය මත ඇස් යොමු කරන්න.

ඉන්පසු තත්පර 5 ක් ක්ෂිතිජය හෝ දුරස්ථ වස්තුවක් වෙත අවධානය යොමු කරන්න.

මෙම ක්‍රියාවලිය 10 වතාවක් නැවත නැවත කරන්න. ඇස් වසා විවේක ගන්න.

උණුසුම් කිරීම සිදු කළ හැකිය

මේ අවස්ථාවේ දී. හුස්ම ගැනීම: අසල බැලීමේදී ආශ්වාස කරන්න. දුර බැලීමේදී හුස්ම පිට කරන්න.

ප්‍රතිලාභ

අක්ෂි මාංශ පේශිවල චලනයන් පරාසය තවදුරටත් වැඩි වේ.

අභ්‍යාස සටහන

ව්‍යායාම 8ම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු මිනිත්තු කිහිපයක් ශවාසනාවේ වැතිර සිටින්න.

ගම්පහ ව්ක්‍රමාරච්චි

දේශීය වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ යෝග උපදේශක

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.