ජ්‍යෙතිෂ්‍ය ලිපි

2024-07-18 18:30:00
 ජුලි 20 වැනිදා මෙදින උපත ලද ඔබගේ පෞද්ගලික අංකය 2 වන අතර එය සදු ග්‍රහයාට අයිති අංකයකි. එසේම උපත සිදු වූයේ ජුලි මාසයේ නිසා ඔබ කටක රාශි අධිපති සඳු ග්‍රහයාගේ ද්විත්ව ආකාරයෛ් බලපෑමට යටත් වේ. ඔබ සෞම්‍ය නිර්මාණශීලී පුද්ගලයෙකු වන අතර ඔබ...
2024-07-18 18:30:00
පුද්ගලයෙකුගේ සුළැඟිල්ල නමින් හැදින්වෙන බුධ ඇඟිල්ල පරික්ෂා කිරිමෙන් එම පුද්ගලයාගේ කථිකත්වය, තර්කන හැකියාවන්, ආර්ථිකය, ලිංගිකත්වය ආදි වූ කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගත හැකිය.එම නිසා අනෙකුත් ඇඟිලි සේම හස්ත රේඛා ශාස්ත්‍රයේදී බුධ ඇඟිල්ලට...
2024-07-18 18:30:00
සමහර ඒරාෂ්ටක කාල වකවානුවලදී බලාපොරාත්තු රහිත සුබ ප්‍රතිපල ලැබීමට තවත් හේතුවක් ලෙස එම කාලවකවානු තුළ අන් කාලවලට වඩා විශාල ලෙස වත්පිළිවෙත් සිදු කිරිමද දැක්විය හැකිය. උදාහරණ ලෙස ප්‍රභූ දේශපාලනඥයන් හට ඔවුන්ගේ ඡ්‍යොතිර්වේදීන් විසින්, මැතිවරණ...
2024-07-18 18:30:00
 ශක වර්ෂ 1946 ක් වූ කටක රවි 04 භාග ඇසළ පුර තෙළෙස්වක තිථිය ලත් කිවිදින සිට එම රවි 10 භාග ඇසළ අව විසේනිය ලත් ගුරු දින දක්වායි.ග්‍රහයෝ සහ රාශිරවි - කටකකුජ - වෘෂභබුධ - කටක ( 19 දා රාත්‍රී 08.46 සිංහ)ගුරු - වෘෂභශුක්‍ර - කටකශනි - කුම්භරාහු...
2024-07-18 18:30:00
ස්ථිර රාශියක් වන කුම්භයේ වායු භූත ගුණය ගැබ්වී ඇත. කාරුණික පෙනුමෙන් යුක්ත මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ශරීරය වන අතර පි‍්‍රය මනාප මුහුණ වේ.මිනිසත්කම්වලින් හෙබි ඥානවන්ත සමාජවාදී අදහස් දරන කාටත් එකසේ සලකන යුක්ති ගරුක කෙනෙකු වේ. ගැඹුරු දේ ඉගෙනීමට දේශපාලනයට...
2024-07-18 18:30:00
 පුද්ගලයකුගේ නමක් තුළ මන්ත්‍රයක හා සමාන බලයක් ඇති වෙයි. සිය දහසක් දෙනා එකම නමකින් පුද්ගලයකු ආමන්ත්‍රණය කිරීමේදී ඒ සියලු ශබ්ද තරංග කම්පනය වීම තුළ යම් බලයක් හටගනු ලබයි. එය එම පුද්ගලයාගේ සමස්ත ජීවිතය සහ පෞරුෂය කෙරෙහි බලපාන අතර ඔහුගේ චරිත...