වාස්තු විද්‍යාව

2023-02-02 18:30:00
ඡ්‍යෝතිෂ්‍ය හා වාස්තු විද්‍යාව අතිශයින්ම විද්‍යාත්මක වූ ක්‍රමවේදයන් හා ගණිත රටා මත පදනම් වූ විද්‍යාවන් වන අතර ගුප්ත ශාස්ත්‍රයක් නොවේ. එහි සැඟවී ඇති කිසිදු ක්‍රමවේදයක් නැත. ඉතා පැහැදිලි හේතුඵල සම්බන්ධතාවයක් දක්නට ලැබෙන්නකි. වර්තමානයේ...
2023-01-26 18:30:00
ළිං කැපීම හෙවත් තූප ශාස්ත්‍රීය කරුණු අනුව ඉඩමක නිවෙසක් ඉදි කිරීමේදී පළමුවෙන්ම ළිඳක් කපනු ලැබේ. මෙම ළිං කැපීමේදී නිවෙසට බලපානු ලබන වාස්තු දෝෂ මඟහරවා ළිඳ කැපීම ඉතාම සුබදායක වේ. ඡ්‍යෝතිෂ විද්‍යාත්මකව නිරීක්ෂණය කරන විටදී මීන, කටක, මකර ග්‍රහ...
2023-01-12 18:30:00
වර්තමානයේ පවතින පුද්ගල ආර්ථික හැකියාව හා පවතින කුඩා ඉඩම්ල හැඩය බොහෝ දුරට නිවෙසක් තනා පදිංචියට නුසුදුසු මට්ටමේ පැවතිය ද අදාළ හැඩය නිවැරැදි කර ගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත. එම නිසා ඒ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම වඩාත් සුදුසුය. ත්‍රිකෝණ...
2022-12-08 18:30:00
තුන්කල්හිම මිනිසා ධනවත් වීමට ඇති අපේක්ෂා අත් නොහරී. සෑම මිනිත්තුවකම බලාපොරොත්තුව අතට මුදල් ලැබීම ගැන ය. මුදල් නැතිව අද ජීවත්වීමට බැරි තැනට පත් වී ඇත. සමහරු උපතින්ම ධනවත් වී සිටී. තවත් අය උත්සාහයෙන් ධනය උපයාගනී. වෙනත් කෙනකුට හදිසි ධන සම්පත්...
2022-10-06 18:30:00
 අද අපි කතාබහ කරන්නට අදහස් කරන්නේ වාස්තු විද්‍යාව හා සම්බන්ධිත ඡ්‍යෝතිෂයේ මුලාශ්‍රය නැකත් පිළිබඳවය. අපේ ඉපැරණි ගැමියන් නිවෙසක් ඉදිකිරීමේදී නැකත් උපයෝගී කර ගන්නා ලද්දේ නිසි පරීක්ෂාවකින් අනතුරුවයි. දෙව්සතරේ නැකත් 27 ක් සඳහන්ව ඇත. ඉඩමේ...
2022-10-06 18:30:00
 කෙනකු නිවෙසක් ඉදිකරන්නේ දුකක් කරදරයක් නැතිව දිගුකාලයක් ජීවත්වීම සඳහාය. එසේ ප්‍රාර්ථනා පොදි බැඳගෙන හදාගත් නිවෙසේ පදිංචි වූ දා සිට කරදර නිමාවක් නැත්නම් හරිහම්බ කරන දේ ඉතිරියක් නැත්නම්, ජීවත්වන අය සමඟ සමඟියක් නැත්නම් ඊට හේතු රාශියක්...