වාස්තු විද්‍යාව

2021-04-29 18:30:00
1.අපි ඉස්සෙල්ල හිටි ගෙදර පුංචි වුණත් නිදහසක් සතුටක් තිබුණා. මේ ගෙදර එහෙම නැහැ.2.ඔක්කොම කිව්වේ මේ බිස්නස් එකින් මම ඔලුව උස්සනව කියල, තිබුණ එකත් නැති වුණා.3 මේ ගෙදර ටික කාලයක සිට නිකං අමුත්තක් දැනෙනවා. කාවත් රුස්සන්නෙ නැහැ.4.මේ වත්තේ...
2021-03-25 18:30:00
නිවසක් ඉදි කිරීමේ දී ප්‍රථමයෙන්ම අඳින සැලසුම ප්‍රමිතිගත වීම වැදගත් වේ. ක්‍රමවත්ව සැලසුම් කළ යුතු වේ. එසේම නිවාස ගත සාමාජිකයින්ගේ ප්‍රමාණය අනුව නිදන කාමර වෙන් කර ගැනීමද යහපත් ය. අද ඔබේ කුඩා දියණිය පසු කලෙක වැඩිවියට පත් තරුණියක් වනු ඇත. ඇය...
2021-03-18 18:30:00
වාස්තු විද්‍යාවේ සඳහන් පරිදි ඉඩමක උතුර හා නැගෙනහිර දිසාවට ජල බස්නාව ජලය බැස යන්නේ නම් ඉතාම සුබයි. දකුණට වැසි ජලය බැස යාම අසුබයි. උතුර හෝ නැගෙනහිර දිසා තුළ ගල්තලා හුඹස් ආදිය පිහිටීම නිසා එකී ඉඩමේ වාසය කරන අයගේ විවාහය ප්‍රමාද වේ. එවැනි අශුභ...
2021-03-04 18:30:00
ඉහත දක්වන ලද වාස්තු දෝෂ මඟහරවා ගනිමින් සහනයක් ලබාගැනීම සඳහා නිවෙසකට අදාළ මූලික අංග ස්ථානගත කිරීමට මඟපෙන්වීමක් පහත දැක්වේ. මෙවැනි වාස්තු දෝෂ ඔබගේ නිවසේ ද පවතී නම් ඒවා නිවැරැදි කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රම භාවිතා කළ හැකි ය. කෙසේ වෙතත්...
2021-02-11 18:30:00
2021 පෙබරවාරි මස 24 වෙනි බුධ දින උදේ 6.30ට උතුර බලා පාද බෙදීම.එදින උදේ 07.10 ට උතුර බලා අත්තිවාරම් කැපීම.එදින උදේ 08.18 ට උතුර බලා මුල්ගල් තැබීම සුබයි.මෙම නැකත බුධ දිනය පුනාවස නැකත පුර 12 ක තිථිය කුම්භ ලග්නය ආදි යෝගවලින් යෙදී ඇත.අත්තිවාරම්...
2021-02-11 18:30:00
 නිවසේ සියලු අංග අතර ප්‍රධාන දොර ඉතාම වැදගත් අංගයකි. ප්‍රධාන දොර ඉදිරිපිට නොතිබිය යුතු අංග දහ අටක් අෂ්ට දශවේධ දෝෂ නමින් පුරාණ ඝෘෂිවරුන් විසින් පෙන්වා දී ඇත. එම දෝෂ හඳුනාගෙන ඔබේ නිවසේ ප්‍රධාන දොර ඒවායින් මඟ හරවා ගන්න.නිවසේ ප්‍රධාන දොරට...