සුභ නැකැත්

2021-05-13 18:30:00
උත්තරායන ගී‍්‍රෂ්ම සෘතුවෙහි වෘෂභ රවි 12 භාග වෙසක් මහේ පුර පසළොස්වක තිථිය ලද මැයි 26 බුධ දින පස්වරු 04.50 ට (මධ්‍ය) වෘශ්චික රාශිය අනුර 03 පාදය මූලාශ්‍රව පූර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහණයක් විද්‍යාමාන වෙන්නේ ය. නැගෙනහිර ක්ෂිතිජයෙහි සිකුරු හිමි තුලා...
2021-05-13 18:30:00
උත්තරායන ගී‍්‍රෂ්ම සෘතුවෙහි වෘෂභ රවි 12 භාග වෙසක් මහේ පුර පසළොස්වක තිථිය ලද මැයි 26 බුධ දින පස්වරු 04.50 ට (මධ්‍ය) වෘශ්චික රාශිය අනුර 03 පාදය මූලාශ්‍රව පූර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහණයක් විද්‍යාමාන වෙන්නේ ය.නැගෙනහිර ක්ෂිතිජයෙහි සිකුරු හිමි තුලා රාශිය...
2021-05-13 18:30:00
2021 මැයි මස 26 වැනි දින 8.33 පැයට ග්‍රහ ලොව කුමරු වූ බුධ තම ස්වක්ෂත්‍ර රාශියක් වූ මිථුනයේ රාශිගත වේ. මෙසේ මිථුන රාශි ගතවන බුධ දින හතක් තුළ වක්‍ර, අස්ත වෙමින් ජුනි 03 වෙනි දින 2.33 පැයට වෘෂභ රාශියෙහි ගෝචර වේ.මෙම බුධ සම්ප්‍රාප්තියන් සමඟ...
2021-05-06 18:30:00
චන්ද්‍ර, ගුරු - ශනි, රාහු - රවි, ගුරු - ත්‍රිකෝණ දෘෂ්ටිය කුජ චන්ද්‍ර සංයෝගය ආශි‍්‍රතවආත්මකාරක රවි වෘෂභ රාශිගතවෙයිඋත්තරායනය ගී‍්‍රෂ්ම සෘතුවෙහි මේෂ රවි 31 භාග වෙසක් මහේ පුර දියවක තිථිය වෘෂභ රාශිය මකර නවාංශකය, රවි හිමි කැති නැකතේ දෙවන පාදය...
2021-04-29 18:30:00
රවි චන්ද්‍ර චතුර්කෝණදෘෂ්ටිය, චන්ද්‍ර සිකුරු ත්‍රිකෝණ දෘෂ්ටිය, ශනි චන්ද්‍ර සංයෝගය, සෙනසුරු චන්ද්‍ර ජම්ම ඒරාෂ්ඨකය ආශි‍්‍රතව උත්තරායන ගී‍්‍රෂ්ම ඍතුවේ මේෂ, රවි 21 භාග බක්මහේ අව අටවක තිථිය ලත් කුජ දින වෘෂභ රාශිය, මකර නවාංශකය කැති නැකතෙහි දෙවන...
2021-04-22 18:30:00
කම්කරු ජනතාවට සහනපාසල් දරු දැරියනට වාසිකලාකාමී ක්ෂේත්‍ර වලට යහපතවෙළඳ ව්‍යාපාරවල දියුණුව 2021 මැයි මස 14 වෙනි සිකුරාදා 43 පැය විනාඩි 07 න් ලෝක පාලක සූර්යය දිව්‍ය රාජතෙම කිවි හිමි වෘෂභ රාශියට පැමිණ 2021 ජුනි 14 දක්වා එහි ගමන් කරනු ඇත....