සුව ඔසු

2021-05-13 18:30:00
ලංකාවේ දෙළුම්වල බාහිර පෙනුම රතු මිශ්‍ර කහ පැහැයක් ගනියි. බාහිරාවරණය මිලිමීටර් 03ක් පමණ ඝනය. බීජ පිහිටා ඇත්තේ තුනී සිවියකින් යුත් කාමරය තුළය. දෙළුම් ශාකයේ නිජභූමිය පර්සියාවයි. අද වන විට අප දිවයිනට පරිබාහිරව ඉන්දියාව, ස්පාඤ්ඤය, ඇෆ්ගනිස්ථානය...
2021-05-13 18:30:00
ලංකාවේ දෙළුම්වල බාහිර පෙනුම රතු මිශ්‍ර කහ පැහැයක් ගනියි. බාහිරාවරණය මිලිමීටර් 03ක් පමණ ඝනය. බීජ පිහිටා ඇත්තේ තුනී සිවියකින් යුත් කාමරය තුළය. දෙළුම් ශාකයේ නිජභූමිය පර්සියාවයි. අද වන විට අප දිවයිනට පරිබාහිරව ඉන්දියාව, ස්පාඤ්ඤය, ඇෆ්ගනිස්ථානය...
2021-05-13 18:30:00
එළවළු පිසීමේදී ඒවායේ ස්වභාවය වෙනස් වී දිරවීමට පහසු තත්ත්වයට පත් කරයි. අලුත් එළවළු හා පළා වර්ග වැඩිපුර ආහාරයට ගැනීමෙන් ඇස් පෙනීම වර්ධනය වේ. කෙස්වල වර්ධනය ඇති කරයි. සමේ කාන්තිය ඇති කරයි. අකලට මහලුවීම වළක්වයි.ආහාර මාර්ගය ආශි‍්‍රත මල බද්ධය,...
2021-05-06 18:30:00
ගොරකා කිසිදු වියදමක් නොදරා ඵල නෙළා ගත හැකි භෝගයකි. ආහාර රුචිය වඩවා බඩගින්න ඇති කරවන ඖෂධයකි. උෂ්ණ ගුණයෙන් යුක්ත ගොරකා හදවත් රෝග සඳහා යෝග්‍යය. රුධිරගත කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පාලනය කර ගැනීම සඳහා ගොරකා ආහාරයට ගනී.නාග කේසර (ට්භබබඪටඥපචඥ) කුලයට අයත්...
2021-04-22 18:30:00
ලෝකයේ උප්පත්තිය අනුව සලකා බැලීමේදී මූලිකව අප හට පෙනෙන්නට තිබෙන සංකල්පය වන්නේ ඇති වීම හා නැති වීමයි. සියලුම දේ ඇති වෙනවා මෙන්ම නැති වීමත් සිදු විය යුතුයි. මෙම නැති වීමේ සංකල්පය දෙස බැලීමේදී ද්විධාකාරයෙන් ස්වාභාවික අස්වාභාවික වශයෙන්...
2021-04-08 18:30:00
අප අවට පරිසරයේ දක්නට ලැබෙන තුරුලතාවන් අතර විවිධ ප්‍රයෝජන ලබා දෙන ගස්වැල් රාශියක්ම දක්නට ලැබේ. ඖෂධීය වශයෙන් මෙන්ම ආහාරමය වශයෙන් ද ලබාදෙන ප්‍රයෝජනයන්ට අමතරව තවත් ප්‍රයෝජන රැසක් ලබාදෙන ශාකයන් අතර ‘කජු’ ගසද එක් ප්‍රධාන ශාකයක් වෙයි. රසවත්...