ජ්‍යෙතිෂ්‍ය පාඩම

2021-07-22 18:30:00
පාරම්පරිකව එන විදිහට නම් අට පොරොන්දම, දස පොරොන්දම, විසි පොරොන්දම, යනාදී වශයෙන් නිරීක්ෂණයට ලක් කිරීමෙන් සුබ අසුබ විනිශ්චය කර තීරණ එළඹීමට පහසුතාවක් ඇති වේ. විවාහයක අති සාර්ථකත්වයක් ඇති නැති නම් සාර්ථකත්වයක් ඇති විය යුතුව තිබේ. එසේ නමුත්...
2021-07-15 18:30:00
උපදින අවස්ථාවේ සියලුම සුබ ග්‍රහයින් බලවත්ව සියලුම පාප ග්‍රහයින් දුබලව යෙදීම අරිටුදෝෂ භංග කරවයි. චන්ද්‍රයා හා ලග්නය සියලු සුබ ග්‍රහයින්ගේ දෘෂ්ටිවලට ලක්වීම අරිටු දෝෂ භංග කරවයි. කටක ලග්නයෙන් ඉපදී ගුරු ලග්නගතවීමට අරිටු දෝෂ බලනොපායි.අරිටු...
2021-07-08 18:30:00
දෛවරේඛාව, සුඛ රේඛාව දේශාටන රේඛා මෙන්ම කීර්ති රේඛාවද සමහරවිට මැණික් කටු රේඛා ආශ්‍රයෙන් ආරම්භ වෙයි. මේ අනුව හස්තරේඛා විද්‍යාවේ දී මැණික්කටු රේඛාවලට වැදගත් ස්ථානයක් හිමි වී ඇති බව ඔබට හිතාගත හැකිය.අත්ලක පිහිටන අප්‍රධාන රේඛාවන් අතර මැණික්...
2021-07-01 18:30:00
කරුණා සීතල හදයං පඤ්ඤා පජ්ජෝත විහත මොහතමං සණරාමර ලෝක ගරුං වන්දේ සුගතං ගතිවිමුත්තං සකල ජනමන සනසන කරුණා ගුණයෙන් සිහිල් වූ අප භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වයේ පැවැත්ම හා විනාශය යථාපරිදි අවබෝධ කරගෙන සත්වයාට සසරින් මිඳීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය...
2021-07-01 18:30:00
විවාහයකදී මුලින් දරුඵල ගැන විමසා බැලිය යුත්තේ සැමියාගේ ය. බිරිඳගේ ගැබ්දැරීම ගැන දෙවනුව බැලිය යුතු වේ. ගර්භධාරණය හීන නම් ගැබ් දැරීමේ ශාන්තිකර්ම හෝ ඖෂධ යෙදීම මැනවි. පැරණි අය එයින් ප්‍රයෝජන ගන්නා ලදී.විවාහවූ බොහෝ අඹුසැමියන් ඔවුන්ගේ ඒකායන...
2021-07-01 18:30:00
විවාහයකදී මුලින් දරුඵල ගැන විමසා බැලිය යුත්තේ සැමියාගේ ය. බිරිඳගේ ගැබ්දැරීම ගැන දෙවනුව බැලිය යුතු වේ. ගර්භධාරණය හීන නම් ගැබ් දැරීමේ ශාන්තිකර්ම හෝ ඖෂධ යෙදීම මැනවි. පැරණි අය එයින් ප්‍රයෝජන ගන්නා ලදී.විවාහවූ බොහෝ අඹුසැමියන් ඔවුන්ගේ ඒකායන...