ජ්‍යෙතිෂ්‍ය පාඩම

2023-12-07 18:30:00
හස්ත රේඛා ශාස්ත්‍රය භාවිතයෙන් පලාපල කථනය සඳහා අත්ලේ හැඩය සැලකිල්ලට ගැනීම නිවැරැදි පලාපල කථනය සඳහා ඉතාම වැදගත් වන බව කිව යුතුය. එම නිසා මෙහිදී අත්ලේ හැඩය අනුසාරයෙන් ගොඩනැඟුණු අත් වර්ගයන් සඳහා අවධානය යොමු කළ යුතුය.පුද්ගලයෙකුගෙන් පුද්ගලයෙකුට...
2023-12-07 18:30:00
ශකවර්ෂ 1945ක් වූ වෘශ්චික රවි 22 භාග ඉල් අව එකොළොස්වක තිථිය ලත් කිවි දින සිට එම රවි 28 භාග උඳුවප් පුර දියවක තිථිය ලත් ගුරු දින දක්වායි. ග්‍රහයෝ සහ රාශිරවි – වෘශ්චිකකුජ – වෘශ්චිකබුධ – ධනුගුරු – මේෂ (වක්‍ර)ශුක්‍ර – තුලාශනි – කුම්භරාහු –...
2023-11-30 18:30:00
දිනූ තත්ත්වයශකවර්ෂ 1945 ක්වූ වෘශ්චික රවි 15 භාග ඉල් අව ජලවක තිථිය ලත් කිවිදින සිට එම රවි 21 භාග ඉල් අව දසවක ලත් ගුරු දින දක්වායි.ග්‍රහයෝ සහ රාශිරවි – වෘශ්චිකකුජ – වෘශ්චිකබුධ – ධනුගුරු – මේෂ (වක්‍ර)ශුක්‍ර – තුලාශනි – කුම්භරාහු – මීනකේතු –...
2023-11-23 18:30:00
පුද්ගලයකුගේ සුළැඟිල්ල නමින් හැඳින්වෙන බුධ ඇඟිල්ල පරික්ෂා කිරිමෙන් ඒ පුද්ගලයාගේ කථිකත්වය, තර්කන හැකියාවන්, ආර්ථිකය, ලිංගිකත්වය ආදි වු කරුණු ගණනාවක් ගැන අවබෝධයක් ලබාගත හැකිය. එම නිසා අනෙකුත් ඇඟිලි සේම හස්ත්‍ර රේඛා ශාස්ත්‍රය තුළදී බුධ...
2023-11-16 18:30:00
මුලින්ම අප යොදා ගන්නා ලද්දේ පාලක ග්‍රහයන් පස්දෙනෙකු පමණි, එහෙත් පසු කාලවලදී ක්‍රිෂ්ණමූර්ති පද්ධතිය අනුගාමිකයන් විසින් තවත් ග්‍රහයන් දෙදෙනකුද පාලක ග්‍රහයන් ලෙස ඇතුළත් කර ඇත. මේ දෙදෙනා පිළිවෙළින් ස් ග්‍රහයා සිටි උපස්ථානයඅධිපති ග්‍රහයා සහ...
2023-11-16 18:30:00
කේන්ද්‍ර විමසුමේ දී යොදා ගන්නා වූ න්‍යාය ධර්මයන් බොහොමයක නම් අප අසා ඇත්තෙමු. ඉන් එකක් නම් නාඩි ඡ්‍යොතිෂ න්‍යායයි. සත්‍ය වශයෙන්ම ‘නාඩි’ යනු සංහිතා ස්කන්ධයට අයිති තොරතුරු විමසීමේ දී අවධානය යොමුකළ යුතු විශේෂ අංගයකි. ජීවිත පලාපල පැවසීමේ දී හෝ...