ලග්න පලාපල

2021-07-22 18:30:00
මේෂ- අතමිට සරු කරයි  මිශ්‍රඵලදායක ලෙස උදාවන මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 9,10,11,12 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. විශේෂ සැලසුමක් වෙනුවෙන් අත ගැසීමට කටයුතු සූදානම් වන සතියක් වන මෙතෙක් කර ගෙන ආ වැඩපිළිවලකට පවුලේ අයගේ...
2021-07-15 18:30:00
මේෂ - ණය ගනුදෙනුවකින් නිදහස්මිශ්‍රඵලදායක ලෙස උදාවන මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා6,7,8,9 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරන අතර මෙතෙක් ප්‍රමාද වූ කටයුතු කීපයක් නැවත ආරම්භ කර ගැනීමට කටයුතු සැලසෙන බවක් පෙන්නුම් කරයි. විශේෂ හිතවතකුගේ හමුවීමක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති...
2021-07-08 18:30:00
මේෂ - ගුප්ත කටයුතු වලින් පිහිටආර්ථික අතින් යහපත් සතියක් වනඅතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 3,4,5 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. සමාජ සේවා කටයුතු කෙරෙහි ප්‍රමුඛත්වයක් දෙමින් කටයුතු කරන සතියකි. නිතර පවුලේ කෙනකු වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් ඇති තරයි. යටපත් වූ...
2021-07-01 18:30:00
මේෂ - නොසිතූ ගැටලුවක්විදෙස් ගත ලැබීමක් කෙරෙහි වෙහෙසීම් ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 12,1,2 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. ආර්ථික අතින් යහපත් සතියක් වන අතර අමතර වියදම් වැඩි වන කාලයක් බව ද පෙන්නුම් කරයි.පවුලේ...
2021-06-24 18:30:00
මේෂ - රැකියාවේ වරප්‍රසාදසැලසුම් සහගත කටයුතු කිපයකට සම්බන්ද වෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 9,10,11,12 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. නිතර දුර දිග බලා කටයුතු කරන සතියක් වන අතර මෙතෙක් ප්‍රමාද වෙමින් පැවැති කටයුතු කීපයක් සාර්ථක...
2021-06-17 18:30:00
මේෂ - උෂ්ණාධික රෝගයක්මෙතෙක් අතරමඟ නවතා තිබූ කටයුතු කීපයක් නැවත ආරම්භ කිරීමට මඟ සැලසෙමින් සතිය ආරම්භවන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 6, 7, 8 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. නොදැනුවත්කම නිසා අත්වැරදීමක් හේතුවෙන් පවුලේ අයගේ අප්‍රසාදය ඇති කරයි. නිතර...