ලග්න පලාපල

2022-06-30 18:30:00
මේෂහදිසි ගනුදෙනුවක් හදිසි කටයුතු කීපයක් පිළිබඳ වෙහෙසීම් ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ ගමන් කරන්නේ 4,5,6 යන භාවස්ථානවලයි. පවුලේ වගකීම් කීපයක් තමා පිට පැවරෙන සතියකි. වරින් වර ශාරිරික වෙහෙස ගෙන දෙන...
2022-06-23 18:30:00
මේෂ-විවාහයට බාධාවෙනදාට වඩා ගත සිත වෙහෙසා කටයුතු කරන සතියක් වන අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 1,2,3 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. නිතර නිවසින් පිට වාසයට කරුණු සැලසෙන බවක් පෙන්වයි. මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලින් ඈත් වී සිටීම අනාගත සැලසුමකට වාසිසහගත බවක්...
2022-06-16 18:30:00
මේෂ-දේපළ අලුත්වැඩියාවක්මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 10, 11, 12 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. මෙතෙක් උදාසීනව කරගෙන ගිය කටයුතු කීපයක් නැවත සාර්ථක ලෙස ඇරැඹීමට මඟ සැලසෙන සතියක් වන අතර මේ සතියේ ගේ දොර කටයුතු පිළිබඳ උනන්දුවෙන් මෙන්ම කැපවීමෙන් කටයුතු කළයුතු...
2022-06-09 18:30:00
 මේෂදරුවකුගේ අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණයක් රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ විවිධ වෙනස්කම් කීපයක් සිදුකරමින් සතිය ආරම්භවන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 6,7,8,9 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. මෙතෙක් තමා ගත් තීරණයක් වෙනස් කිරීමට සිදුවන සතියකි. එමෙන්ම...
2022-06-02 18:30:00
මේෂ විශේෂ කෙනකුගේ හමුවීමක් අතමිට මුදල් ගැවසුනත් වැයපස අධික කරමින් කටයුතු කීපයක් යෙදෙන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 3,4,5,6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. නිතර අන් අයගේ කටයුතු වෙනුවෙන් උත්සාහවන්තව මෙන්ම දවසින් වැඩි කාලයක්...
2022-05-26 18:30:00
මේෂදරුවකුගේ ජයග්‍රහණයක්   සැනසිලිදායක ලෙස සතිය ආරම්භ වුවත් හදිසි ගමන් කීපයක් යෙදෙන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳුගේ ගමන 1,2,3 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. සිතේ පී‍්‍රතිය හා සතුට පලා යන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් සිදුකරයි. එමෙන්ම ප්‍රධානීන්...