ලග්න පලාපල

2022-01-13 18:30:00
මේෂ- සේවා ස්ථානයේ ගැටලුවක්වෙනදාට වඩා වැය පස අධික කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 2,3,4 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. අතමිට සරු වුවත් පවුලේ කෙනකු වෙනුවෙන් වැඩි මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවන අන්දමේ කරුණු කීපයක් ඇති කරයි. තම සේවා...
2022-01-06 18:30:00
මෙම වසරේ ග්‍රහපිහිටීම් අනුව පසුගිය වසරට වඩා සුබදායක වේ. වසංගත රෝගද ක්‍රමයෙන් පහවී යයි. පාලක පක්ෂය රටේ ජනතාවගේ හිතසුව පිණිස කටයුතු කරයි. යම් පිබිදීමක් ද රට තුළ ඇති වේ. අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය අංශවලද දියුණුව ඇතිවේ. රැකියාවල වර්ධනය වීමක් ද ඇති කරයි....
2021-12-23 18:30:00
මේෂසහෝදර උපකාරපවුලේ සතුට සමාදානය වෙනුවෙන් විශේෂ පියවර කීපයක් ගැනීමට කටයුතු සැලසෙමින් පවතින සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 5,6,7 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. දරුලාබ හිමිකම් ඇති කාලයක් බැවින් ඒ පිළිබඳ සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කිරීම වැදගත් වේ....
2021-12-16 18:30:00
මේෂගේ දොර අලුත්වැඩියාවක්තනි තීරණයක් හේතුවෙන් පවුලේ අර්බුදකාරි බවක් ඇතිකරන සතියක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 2,3,4 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. විශේෂ කටයුත්තක් වෙනුවෙන් සැලසුමක් ඇති කර ගන්නා කාලයකි. නිතර හට ගන්නා උගුර ආශි‍්‍රත ආබාධයක් හේතුවෙන් ප්‍...
2021-12-09 18:30:00
මේෂඅලුත් දේපල ලැබීමක්අලුත් සැලසුම්ි කීපයක් සාර්ථක කරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 11,12,1 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. පවුලේ අය අතර ප්‍රශංසාවට පත්වන අන්දමේ කරුණු කීපයක් සිදුකරයි. විශේෂ සැලසුමකට අත ගැසීමට මාර්ගය උදාකරයි. අලුත් දේපලක්...
2021-12-02 18:30:00
 මේෂ ශාරීරික වෙහෙසීම්  වෙනදාට වඩා අතමිට මුදල් සරුකරන කාලයක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 7,8,9,10  යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. හදිසි තීරණයක් හේතුවෙන් සිතේ නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කරයි. මෙතෙක් තමා හිතවතකු සමඟ සිදු කළ...