ලග්න පලාපල

2021-05-13 18:30:00
 මේෂ ඥාතීන්ගෙන් උපකාරඅවිවේකී වුවත් යොදාගත් සැලසුම් කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳුගේ ගමන 2,3,4,5 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. විශේෂ සැලසුමකට අත ගැසීමට කටයුතු සැලසෙන සතියක් වන අතර ඥාති මිත්‍රාදීන්ගෙන් උදව්...
2021-05-13 18:30:00
මේෂ ඥාතීන්ගෙන් උපකාරඅවිවේකී වුවත් යොදාගත් සැලසුම් කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳුගේ ගමන 2,3,4,5 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. විශේෂ සැලසුමකට අත ගැසීමට කටයුතු සැලසෙන සතියක් වන අතර ඥාති මිත්‍රාදීන්ගෙන් උදව් උපකාර ද...
2021-05-06 18:30:00
මේෂ - අමතර ආදායම්වගකීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 11,12,1,2 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. අමතර වගකීම් බහුල කරන අතර, දුර ගමනක් වෙනුවෙන් කාලයත්,ශ්‍රමයත් කැප කරයි. නිතර නීති ගැටලුවකට මැදිවීමට ඉඩ ඇති කාලයකි. යටපත් වූ...
2021-04-29 18:30:00
මේෂ - අතක ආබාධයක්අවිවේකී වුවත් යොදාගත් සැලසුමක් සාර්ථක කර ගැනීමට වෙහෙසක් දරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 8,9,10,11 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. සතිය ආරම්භයත් සමඟ පවුලේ කෙනකු සමඟ විශ්වාසය බිඳවැටීමක් සිදුවීමට ඉඩ ඇත. එමෙන්ම වරින්වර හට...
2021-04-22 18:30:00
මේෂ - අලුත් ඥාති සබඳතා මිශ්‍රඵලදායක ලෙස උදාවන මේ සතියේ සඳුගේ ගමන 5,6,7,8 යන භාවස්ථානවල සිදුවෙයි. ගැටලුවක් නිරවුල් කරගැනීමට නීති පිහිට පැතීමට සිදුවන අතර, නිතර දුර දිග සිතා බලා කටයුතු කළ යුතු බවක් ද පෙන්නුම් කරයි. සතිය මැද කාලයේ දී...
2021-04-08 18:30:00
2021 අප්‍රේල් 13 කුජ දින රාත්‍රී හෙවත් 14 බදාදා අලුයම 02.32 ට අවුරුද්ද උදාවේ. මකර ලග්නයේ අන්තිම අංශකය යෙදෙන අතර, සෙනසුරු ලග්න ගතව ඇත. සෙනසුරුගෙන් සස යෝගයද රවිගෙන් මයුර පාල යෝගයද යෙදී ඇත. රවි, සඳු, සිකුරු සිවුවැන්නේ කේන්ද්‍රගතව ඇත. රවි...