ලග්න පලාපල

2022-12-01 18:30:00
මේෂ - පවුලේ වගකීම් වැඩි කරයිලැබීම් අතින් යහපත් වුවත් වැය පස අධික කරන කාලයක් වන අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 12, 1, 2 යන භාවස්ථානවලයි. වෙනදාට වඩා දුර ගමන් යෙදෙන අතර හදිසි මුදල් වැය වීම්වලටද මුහුණදීමට සිදු වෙයි. හදිසි තීරණයක් තමාට...
2022-11-24 18:30:00
මේෂ- දුර ගමනක්වෙනදාට වඩා අවිවේකී බවක් ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 8,9,10,11 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. තනතුරු ලාබයක් හේතුවෙන් සිතේ නොසන්සුන්තාවයක් ඇතිකරයි. එමෙන්ම නොසිතූ ලෙස හදිසි වියදමක් දැරීමට සිදුවන...
2022-11-17 18:30:00
  මේෂවගකීම් වැඩි කරයි යොදාගත් සැලසුමක වෙනස්කම් කීපයක් සිදු කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ ගමන් කරන්නේ 5, 6, 7, 8 යන භාවස්ථානවලයි. වෙනදාට වඩා අතමිට සරු වුවත් හදිසි වියදමක් දැරීමට සිදුවන බවක්...
2022-11-10 18:30:00
 මේෂඅලුත් දැන හැඳුනුම්කම් අවිවේකී ලෙස උදාවන මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 2,3,4,5 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. ගේ දොර කටයුතු සම්බන්ධ පැවැති කලබලකාරී බව තරමක් දුරට මඟහැරී යන බවක් පෙන්නුම් කරයි. දුවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් දරන වගකීම්...
2022-11-10 18:30:00
මීන ලග්න හිමියා අතිශයින්ම කාරුණික සුහද හදක් ඇති යහපත් කෙනෙකි. දයාව අනුකම්පාව නිසාම අන්‍යයන්ට කායිකවත් මානසිකවත් උපකාර කිරීමට සූදානම් වී සිටී. තමා සමීප හිතමිතුරන්ට උපකාර වන අතර ඔවුන්ගේ හිතසුව පිණිස බොහෝ ආධාර උපකාර කරන සුළුය.අන් අයගේ වැරැදි...
2022-11-03 18:30:00
මේෂ - සහෝදර මතගැටුමක්අවිවේකී මෙන්ම ඇවිදිලි වැඩි කරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ ඔබේ ලග්නයට අනුව සඳුගේ ගමන සිදුවන්නේ 11,12,1 යන භාවස්ථානවලයි. හිතුමතයට සිදු කරන කටයුතු කීපයක් හේතුවෙන් නොසිතූ ගැටලුවකට මුහුණපෑමට සිදුවෙයි. සහෝදර මතගැටුමක් දුරදිග යන...