ආයුර්වේද පුවත්

2021-06-10 18:30:00
වර්තමානයේ දේශීය වෛද්‍යවරුන් නාඩි මඟින් රෝග සෙවීමට මෙන්ම හඳුනා ගැනීමට උනන්දු නොවන්නේ ඒ පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීමට මාර්ගයක් එනම් ගුරුවරුන් නොමැති නිසාත්, නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් සමහර රෝග හඳුනා ගැනීමට වෛද්‍යවරුන් හුරු වීම නිසාත් ය. ...
2021-05-20 18:30:00
සකල ජනමන සනසන ජන ජීවිතයේ පැවැත්ම ටික කලකට තහවුරු කරන සම්බුදුදහම හා ආයුර්වේදය සත්වයාට සොබාදහමින් දෙන ලද උත්තම පරිත්‍යාග දෙක බව ඓතිහාසික සාධකවලින් ප්‍රත්‍යක්ෂ වී ඇත. එම ශ්‍රේෂ්ඨතම ධර්මයත් ආයුර්වේදයත් සත්ව සන්තතියේ පැවැත්මට අදාළව කළ හා කරන...
2021-05-13 18:30:00
අතීතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වතුර වළවල් හා සෑම නිවසකට පාහේ ළිං තිබුණි. ළිං ආශි‍්‍රතව කොහිල කොටුවක් දැකීමට අවස්ථාවක් තිබුණි. ඒත් අද වන විට ළිං වෙනුවට ජලය ගැනීමට, ජලය බෙදාහරිනු ලබන්නේ පයිප්ප ජලයෙනි. මේ නිසා ගෙදරට සීමාවී තිබූ කොහිල වගාව අද වන විට...
2021-05-13 18:30:00
අතීතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වතුර වළවල් හා සෑම නිවසකට පාහේ ළිං තිබුණි. ළිං ආශි‍්‍රතව කොහිල කොටුවක් දැකීමට අවස්ථාවක් තිබුණි. ඒත් අද වන විට ළිං වෙනුවට ජලය ගැනීමට, ජලය බෙදාහරිනු ලබන්නේ පයිප්ප ජලයෙනි. මේ නිසා ගෙදරට සීමාවී තිබූ කොහිල වගාව අද වන විට...
2021-05-13 18:30:00
මම ඖෂධයේ ශාකයේ පොත්ත සිනිදුය. සාමාන්‍යයෙන් මෙම ඖෂධීය ශාකය අඩි හතරක් පහක් පමණ උසට වැඩේ. පත්‍ර අඟල් තුනක්, පහක් අතර දිගටිව හටගනී. අණ්ඩාකාරය, කොළදාරය සම්පූර්ණය . එහි මල කහපාටට හුරු සුදු වර්ණවත්ය. දළ පාදයෙහි ඇතුල් පැත්ත බූව සහිතය. ශාකය බොහෝ...
2021-05-06 18:30:00
මෙම රෝග තත්ත්වය සම්බන්ධව මුලින්ම ආයුර්වේදයේ කරුණු ලෙස පැහැදිලිව දක්වා ඇත්තේ චරක සංහිතාවේ චරක ආචාර්යතුමා විසින්මය. එම හැදින්වීමේදී මෙය සන්ධිගත අනිල නමින් හඳුන්වා දී ඇත. එසේම ,වාත පුර්ණ දෘතිස් පර්ශංශෝථං සන්ධිගතේ නිලේප්‍රසාරණතුංචනයෝංප්‍...