ආයුර්වේද පුවත්

2021-05-13 18:30:00
අතීතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වතුර වළවල් හා සෑම නිවසකට පාහේ ළිං තිබුණි. ළිං ආශි‍්‍රතව කොහිල කොටුවක් දැකීමට අවස්ථාවක් තිබුණි. ඒත් අද වන විට ළිං වෙනුවට ජලය ගැනීමට, ජලය බෙදාහරිනු ලබන්නේ පයිප්ප ජලයෙනි. මේ නිසා ගෙදරට සීමාවී තිබූ කොහිල වගාව අද වන විට...
2021-05-13 18:30:00
අතීතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වතුර වළවල් හා සෑම නිවසකට පාහේ ළිං තිබුණි. ළිං ආශි‍්‍රතව කොහිල කොටුවක් දැකීමට අවස්ථාවක් තිබුණි. ඒත් අද වන විට ළිං වෙනුවට ජලය ගැනීමට, ජලය බෙදාහරිනු ලබන්නේ පයිප්ප ජලයෙනි. මේ නිසා ගෙදරට සීමාවී තිබූ කොහිල වගාව අද වන විට...
2021-05-13 18:30:00
මම ඖෂධයේ ශාකයේ පොත්ත සිනිදුය. සාමාන්‍යයෙන් මෙම ඖෂධීය ශාකය අඩි හතරක් පහක් පමණ උසට වැඩේ. පත්‍ර අඟල් තුනක්, පහක් අතර දිගටිව හටගනී. අණ්ඩාකාරය, කොළදාරය සම්පූර්ණය . එහි මල කහපාටට හුරු සුදු වර්ණවත්ය. දළ පාදයෙහි ඇතුල් පැත්ත බූව සහිතය. ශාකය බොහෝ...
2021-05-06 18:30:00
මෙම රෝග තත්ත්වය සම්බන්ධව මුලින්ම ආයුර්වේදයේ කරුණු ලෙස පැහැදිලිව දක්වා ඇත්තේ චරක සංහිතාවේ චරක ආචාර්යතුමා විසින්මය. එම හැදින්වීමේදී මෙය සන්ධිගත අනිල නමින් හඳුන්වා දී ඇත. එසේම ,වාත පුර්ණ දෘතිස් පර්ශංශෝථං සන්ධිගතේ නිලේප්‍රසාරණතුංචනයෝංප්‍...
2021-04-22 18:30:00
තුනටියේ සාමාන්‍ය වේදනාව කටීශූල යනුවෙන්ද තුනටියේ ඇතිවන තදබල වේදනාව කටීග්‍රහ යනුවෙන් ද අපි හඳුන්වමු. කටීග්‍රහ තත්ත්වය නව්‍ය වෛද්‍යක්‍රමයේ සඳහන් ඹ්භථඡධ - ඵචජපචත ඵනධදඤරතධඵඪඵ රෝගයට බොහෝ සේ සමානය. සංවර්ධනය වූ රටවල ජනතාවට වැඩ කිරීමට නොහැකි...
2021-04-22 18:30:00
කම්මුල්ගාය, අඩප්පරය, ඇකන්සාව හා කර්ණමුලක ස්වරය යන නම්වලින් හඳුන්වනු ලබන රෝගයක් වන කම්මුල්ගාය බෝවෙන රෝගයකි. ග්‍රාමීය පෙදෙස්වල මෙම රෝගය වැලඳුණු විට එම දරුවන්ට දෙහි ඇඹුලින් නිල්දියකර නැතහොත් අලිහක්ක වතුරෙන් ගලගා කම්මුලේ ආලේපකර කොත්තමල්ලි,...