ළඳුන් පතිනි දුන් වරමින් හැම උවදුරු දුරු කරන්ඩ

මැයි 3, 2024

 

සුබසෙත පාඨක පින්වත් ඔබ වෙත අප අද ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ මහා බලගතු දෝෂ සහ විපත් දුරුලන අපමණ ගුණ බල දෙන කිරි අම්මාවරුන්ගේ දානය පිළිබඳවයි.

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධ දේශනාවට අනුව මනුෂ්‍යයන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පසුව අම්මා තරම් උතුම් වස්තුවක් ලෝකයේ තවත් නොමැත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසා දේශනා කළේ “බුද්ධෝ විය මාතා” යනුවෙනි ‘අම්මා බුදුරජාණන් වහන්සේමය’ යනු එහි අදහසයි. මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා යන සිව් බඹ විහරණ ධර්ම මවගේ ළය මඬලෙහි දිවිය තුරා පවතී. එවන් උතුම් මාතෘත්වයට කෙරෙන උතුම් පූජා උපහාරයක් වන්නේ කිරිඅම්මා වරුන්ගේ දානයයි. තම අම්මාට පසුව තමන්ගේ ජීවිතවලට ඇතිවන විපත් කරදර පීඩා සහ රෝගාබාධ බොදුනුවෝ කියා පාන්නේ පත්තිනි අම්මාටය එතුමිය දිව්‍යාංගනාවකටත් වඩා අම්මා කෙනෙකු ලෙස සැලකීම සිරිතකි.උතුම් මාතෘත්වය, පිරිසුදු නිකැළැල් චරිතය, දාරක ප්‍රේමය, බෝසත් ගුණ පත්තිනි මෑණියන් සතුව පවතින උතුම් ගුණාංගයන්ය. එතුමියගේ උතුම් ආනුභාවයෙන් මහා බලවත් විපත් කරදර රෝගාබාධයන් දුරුකර ගැනීමත්, දරු පවුලේ රැකවරණයත්, ස්ථානවල අභිවෘද්ධියත් උදෙසා කළ හැකි උතුම්ම ශාන්ති කර්මය වනුයේ අම්මා වරුන්ගේ කිරි දානයයි. මේ සඳහා මව්වරු තෝරා ගැනීමේදී නිකැළැල් පිවිතුරු චරිතයක් ඇති ආත්ම ගෞරවය රැකගත්, වාචාල බවින් තොර, සස්වාමික තාමත් දරුවන්ට කිරි දෙන අම්මවරුන් තෝරා ගැනීම ඉතාමත් බලවත් දෙයකි. දානය සඳහා අම්මාවරුන්ට ආරාධනා කළ යුත්තේ දානය දෙන දිනට පෙර දිනයේදීය. මේ සදහා අම්මා වරුන් හත් දෙනකු ප්‍රමාණවත්ය. ඒ සත්පත්තිනි අම්මා වරුන් වෙනුවෙනි

1. දෙමට මලෙන් උපන් පත්තිනිය

2. ගිනි කන්දෙන් උපන් පත්තිනිය

3. නයි කඳුලෙන් උපන් පත්තිනිය

4. විදුලි මාලාවෙන් උපන් පත්තිනිය

5. පිණි බින්දුවෙන් උපන් පත්තිනිය

6. සිනාරැල්ලෙන් උපන් පත්තිනිය

7. මවිත අඹෙන් උපන් පත්තිනිය

 

යන ආනුභාව සම්පන්න උපතක් ලද

1.උරමාල පත්තිනි

2.කරමාල පත්තිනි

3.ගිනි පත්තිනි

4.දෙවොල් පත්තිනි

5.සමන් පත්තිනි

6.අයිරා පත්තිනි

7.සිද්ධ පත්තිනි

යන සත් පත්තිනි මෑණිවරුන් උදෙසා මේ දානය පිරිනැමීම ඉතා අනුභාව සම්පන්නය.

කිරි දානය සඳහා සැකසූ ආහාරවලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා ප්‍රථමයෙන් බුද්ධ පූජාව තැන්පත් කර කිරි අම්මා වරුන් සහ දානයෙහි දායක පින්වතුන් එක විට තෙරුවන් වන්දනා කර බුද්ධ පූජාවන් සඳහා ගාථා කියා තෙරුවන් සමා කරගෙන කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය සජ්ඣායනා කර ශ්‍රී මහා විෂ්ණු දිව්‍යරාජයාණන් ශ්‍රී මහා පත්තිනි මෑණියන් ප්‍රධාන පිං කැමති දෙවි දේවතාවුන්ට පින් දී ඒ ඒ පළාත්වලට ආවේණික විදියට කිරි දානය පිළිගන්වා ආශිර්වාද ලබාගන්න. ඉන් අනතුරුව ඉතා ඉපැරණි මේ සත්පත්තිනි ශාන්තිය කිරිඅම්මාවරුන් ලවා එක විට සජ්ඣායනා කරගෙන ආශිර්වාද ලබාගන්න.

ඉ සේ අටගත් දෙසිය සොළොසක් පිළික බන්දන ගෙඩි විසල්
ඇසේ අටගත් සය අනූවක් පටල පණු කැවිලි ද කැළැල්
කනේ අටගත් කර්ණ සූල ද බිහිරි හා සන්නිද සියල්
මෙකී සැම ලෙඩ රෝග දුරු වෙයි, තෙදැති පත්තිනි වැඩිය කල්

මුඛය අටගත් සැටසක් ලෙඩ දන්ත සකු පිළිකා ලෙඩ ත්
නාස පීනස දිවේවන සහ උගුර අර්බුද කණ්ඩ මාල ත්
අර්ද ඇහැ කන්සාද සොරගඩු සෙන්ගමාලය පිතත් කාස ත්
වර්දනා තෙද පතිනි බලයෙන් මෙකි සැම ලෙඩ රෝග දුරල ත්

ආල වඩවා කෝල නැතුව ම වැඩ විසල් පුරයට තොසි න්
සීල ගුණ පැන් මතුර ඉසිමින් පළමු ජන පොත දුර හරි න්
දෑල ඇඟ යක්ස අමියා කුෂ්ට හොරි දද නන් දෙඩු න්
ලීල කරවා දෝස දුරලන් තෙදැති පත්තිනි දෙවි අනි න්

දෙවලු කරයේ බොලට කැක්කුනේ රුජා කෙරෙමින් ගැසෙන්නේ
වේලුමද ගිනි පිත් අදිකයෙන් ප්‍රමෙහි වාතෙන් හිරි වැටෙන්නේ
පතුල ඉදිමුන් සෙම් පිම්බු ලෙඩ පිස්සු ඇලියා වාත යෙන්නේ
දෙපය ළූ මිණි සළඹ බලයෙන් වදුරු උවදුරු දුරු. කරන්නේ

සිරස, නළළ ද, ගහණ, සවණද, දෙබැම, නාසා, මුක, තුළත් දඟත්
දිව්කලු,උගුරු, පිටිකර, ගලද තැලිවැල, හදවත ත්
දෙවුර හෘදය, කොන්ද, දෑලය, උකුල, යටබඩ, ලිඟු තුළ ත්
කලව දනඉස්, කෙණ්ඩ යුවලෙත්, දෙපතුලෙත්, දොස් දුරුකර ත්

බොළඳ තාලෙට වෙළඳ කුලයේ සිටිති ඇතුළත් වීදි යේ
පැලඳ රන්සළු දහස් වටිනා කරවටට කර ඔසරි යේ
තෙලෙද වස්තුව දහස් ගණනින් පිනා දී සිත් පැහැදි යේ
වැලඳ ගත් යක් රෝග පීඩා ගිගිරි නොදෙට දා ගි යේ

රුදුරු අවගුණ නපුරු පඬිරජ වෙතට තරහළු අති ග ති
වදුරු එක්සිය අටක් සමගින් බාරකර නරලොව දෙ ති
මියුරු ගුණ ඇති මදුරු මා දෙවි වැඩිය තෙද ජන පොත ඇ ති
වදුරු එක්සිය අටක් දුරලන් තෙදැති පත්තිනි පින් ඇ ති

ව ටි න් දෙ පසේ සෙනඟ රැස්වී තබා මුදුනන් සිටිති දෙවිඳු ට
අ ති න් රන්සළු වඩවමින් සිට තොසින් ආසිරි වඩවඩා සි ට
ර ටි න් රටවල කියන උවදුරු එන්ඩ නොරීතී පතිනි බලය ට
තොටින් තොට බටු පතිනි දෙවියනි, රෝග දුරලන්, ගිගිරි නාදෙට

තෙදින් අඳුන් ගිරි මුදුනේ පතිනි දෙවිඳු වැඩ හිටින් ඩ
සොදින් දනක් දෙමැයි කියා සක්‍රජ එතැනට වඩින් ඩ
තෙදින් ගල මඩ කරවමින් රත්ඇල් ඉසිමින් දන් දෙවන් ඩ
ළඳුන් පතිනි දුන් වරමින් හැම උවදුරු දුරු කරන් ඩ

වාරියපොළ කොළඹගම ශ්‍රී මියුගුණාරාම රාජමහා විහාරාධිපති

නේපාලයේ ලුම්බිණි නුවර

නේපාල ශ්‍රී ලංකා මහා විහාරයේ භාරකාර විහාරාධිපති

සම්මානිත ආචාර්ය පූජ්‍යපාද

ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි

(කොළඹගම පොඩි හාමුදුරුවෝ)

 

 

 

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
17 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.