ඔසු ගුණයෙන් සපිරි විසිතුරු මල්

මැයි 3, 2024

 

පෙරා සතර නැළිගත්තු කෂායට කොට්ටම් සුවඳගත් වැල්මී ලු

නාමල් සපුමල් නෙළුම්ද රේණුත් මී මල් කුළු රෑනයි ලු
අඹරා යොදමින් නැවතත් නැළියට සිඳුවා පෙර මින් ගන් ලා ලූ
බී සඳ යමෙකුගේ තුන්දොස් ගිනි බැඳ ගොබැසීගත් උණ බසියි ලු

ඒ කෝල ක්ෂාය වට්ටෝරුවේ කවියකි. වදමල් වර්ණ කීපයකින් ඇති අතර කටරොලු සිද්ධාර්ථ ඍතය, වජ්‍රක තෛලය මහා භූත රාම ඍතය ආදී ඖෂධ රැසකටම යොදා ගනිති.
  
ගහ කොළ මල් වැල් නිසාම අවට පරිසරය සුබදායක වේ. එමෙන්ම එහි ඇති ඖෂධීය ගුණය නිසාම මිනිස් සමාජය නීරෝගිමත් වේ. එවැනි ගහකොළ මල් වැල් හේතුවෙන් සුව සම්පත් උදා වේ. ආයුර්වේදයේ සඳහන් ශාකමය ඖෂධ ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ගහ, කොළ, වැල්, මල් ආදියෙහි පංචාංගයම ඖෂධයන්ය. කෂාය ගුළි, කල්ක, ආසව, අරිෂ්ට, චූර්ණ, තෙල්, ලේහ, පත්තු ආදී සෑම එකකටම ඖෂධීය ගුණයෙන් යුත් මල්වල රේණු මල් මල් කැකුළු, දලු ,කොළ, මල්, නැටි,අල හා ගෙඩිද ගනු ලබයි.

මානෙල්, වැව්, පොකුණු, ඇළ, දොළෙහි වැඩෙන පූජනීයත්වයට පත් මානෙල් මල අලංකාර සෞම්‍ය ගතියකින් යුත් ඖෂධීය මලකි. වසර පුරාම පිපෙන මානෙල් මල ළා දම් පැහැයෙන් හා නිල් පැහැයෙන් යුක්ත වේ. අපේ ජාතික පුෂ්පය වන්නේද නිල් මානෙල් මලයි. පිත් කෝප, දාහ, රත්පිත්, උන්මාද රෝගයන් සඳහා දෙනු ලබන සුවඳහොට, මානෙල් අල, ඉරිවේරිය, විළඳ හා සුදුහඳුන්ද අනෙකුත් ඖෂධයන්ය. රෝගීන්ට කෂාය සඳහා දෙනු ලබන රත්පිත් රෝග නසන ප්‍රදර රක්තාතිසාරයට දෙනු ලබන චන්දනාදී චූර්ණයට නිල් මානෙල් අල, රත්හඳුන්, ජටාමාංශ, සැවැන්දරා, දියමිත්ත ඇතුළු ඖෂධ සහ තවත් ඖෂධ විස්සක් පමණ යොදා ගනිති.

අක්ෂි රෝග ඇතුළු දාහ රත්පිත් උන්මාද ආදී රෝගයන්ට විශේෂ ගුණ දෙන නයනාහරණ තෛලයට මානෙල් අල යොදා ගනු ලබන්නේ තවත් ඖෂධ වර්ග තිහක් පමණ එක් කරමිනි.

නාමල්

කාන්තා රෝගවලට සමේ රෝගවලටත් යොදා ගනු ලබන නාමල් ලේ දූෂිත වීමෙන් ඇති වන රෝග බොහෝමයකට යොදා ගන්නා අතර, වේදනාව, පණු රෝග හා සුවඳවත් කර ගැනීමට මිශ්‍ර කර ගනු ලබන ඖෂධයකි. ග්‍රහණි, අතීසාර, අග්නිමාන්දම්, ප්‍රතිශ්‍යා ආදී රෝගයන්ට ගුණාත්මක ජාතිථලාද චූර්ණයට නාමල් රේණු යොදා ගනු ලබන්නේ සාදික්කා, තලිස්, කළුදුරු, ගම්මිරිස්, වළඟසාල්, රත්හඳුන්, රත්නිටොල්, නෙල්ලි, කුරුඳු පොතු, සහිතව තවත් ඖෂධ රාශියක් සමඟය.

කාමේශ්වරී මෝදකය සඳහා නාමල් රේණු, නෙල්ලි, සවිඳලුණු, කොට්ටන්, තිප්පිලි, වියළි ඉඟුරු, අසමෝදගම් (හීන් සහ මහ ) වැල්මී, සූදුරු, කළුදුරු, කොත්තමල්ලි, කර්කටක, කාලිඝ පත්‍ර, ගම්මිරිස්, අරළු, බුළු හා තවත් ඖෂධ සමඟ ගිතෙල් හා මී පැණිද එක්කර ගනී. කාම වර්ධක කුෂ්ඨනාශක, කාමග්නිය ඇති කරන ඖෂධයකි.

නෙළුම්

සුදු හා රතු නෙළුම් යනුවෙන් වර්ග දෙකකින් යුතු නෙළුම් ඉතා දර්ශනීය පි‍්‍රයමනාප මලකි. වා, පිත්, උණ, වමන, චූර්ණ, පිපාස ආදී රෝගයන්ට දෙනු ලබන ප්‍රබල ඖෂධයක් වන දුක්ෂාදිය රක්ත ප්‍රදරයට හා ලේ ගැලීම්වලටද ගුණාත්මක වේ. නෙළුම් අල, නෙළුම් රේණු, සුදුහඳුන්, සැවැන්දරා, නිල් මානෙල් අල, ඉරමුසු, කලාඳුරු, ඇද්දෙමට, වැල්මී, මීමල්, මුද්දරප්පලම්, නෙල්ලි ඇතුළු ඖෂධ යොදා ගනු ලබන මෙය රෝග රැසකටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වේ.

වමනය සඳහා දෙනු ලබන සඳුන් ආදී ක්ෂායට නෙළුම් රේණු සමඟ සුදුහඳුන්, සුවඳහොට, නෙළුම් අල, වැල්මී, බැබිල, සිරිවැඩි බැබිල, තිපල් ගනු ලබන අතර, එහි අනුපාන ලෙස ගනු ලබන්නේ මී පැණි උක් සකුරුයි රත්පිතේ උන්මාද රක්ත ප්‍රදරය ආදී රෝග සඳහා දෙනු ලබන මහා සරස්වතී චූර්ණය, නෙළුම් අල, නෙළුම් රේණු, නාමල් රේණුූ, ආඩතෝඩ මුල්, පොතු, නෙළුම් ඇටද සමඟ තවත් ඖෂධ හතළිස් අටක් පමණ එක් කර ගනී. නෙළුම් රේණු අනු තෛලයට උෂරාදී තෛලය ගනු ලබන අතර, නෙළුම් අල හා නෙළුම් දඬු ආහාරය සඳහා ද ගනු ලබන ඖෂධයකි.

සමන්පිච්ච

මල් අතර පි‍්‍රයමනාප සුවඳකින් යුත් සමන්පිච්ච මල් සුදු වර්ණයෙන් යුක්ත රාජ ප්‍රතියන් නමින් හඳුන්වනු ලබන බුදු මැදුරේ සිට සෑම පූජනීය ස්ථානයකදීම පූජාවන්ට එක් කරනු ලබන විශේෂයකි. සමන්පිච්ච මල් පමණක් නොව කොළද එකසේම ඖෂධයන් සඳහා යොදා ගනිති. සුතිකා රෝග, සන්නි දෝෂ, දෝෂවලට හා යෝනි වණ ආදිය සඳහා ගෑමට හා බීමට දෙනු ලබන රතිකාම රක්ත තෛලයට ද පිච්චමල් යොදා ගනු ලබන්නේ වතුසුද්ද මල්, රත්මල්, මයිල මල්, කහමල්, කහදෙමට මල්, ඉද්ද මල්, ඕලු මල්, ඉඟුරු මල්, සපුමල්, වැටකේ මල්, කිණිහිරි මල්, අරලිය මල්, එළකටරොඩු මල්, ගොඩමානෙල් මල් හා කොළ, පොතු සමඟින් තවත් ඖෂධ රැසක්ම එක් කරමිනි.

අමෘත ආශ ඍතය සඳහාද සමන්පිච්ච මල්, නාමල් රේණු, නිල් මානෙල් අල සමඟින් තවත් ඖෂධ වර්ග හතළිස් පහක් පමණ යොදා ගනී. එම ඍතය ශීර්ෂ රෝග, ප්‍රමේහ, ක්ෂය යන රෝගයන්ට මෙන්ම ආර්තව යන රෝගයන් සඳහා දෙනු ලබන ප්‍රත්‍යක්ෂ ඖෂධයකි. එමෙන්ම සමන්පිච්ච කොළද වටිනා ඖෂධයකි. පිච්ච කොළ තම්බා ඇස් සේදීම, සමන්පිච්ච මල් මෙන්ම කොළද කොටා ඇඟ ගැල්වීමද සිදු කෙරේ. කුඩා දරුවන්ගේ පවා සමන්පිච්ච මල් වතුරේ දමා තබා ඇස් සේදීමට ගනු ලබති.

ඇස තුවාල වීම්වලදී ද සමන්පිච්ච යොදා ගනිති. වතුසුද්ද, රත්මල්, මයිල මල්, දෙමට මල්, දුනුකේ මල්, ඉද්ද මල් , කිනිහිරි මල්, එළකටරොඩු, නිල්කටරොඩු , රත්මල්, පුවක්මල්, විශේෂයෙන් ඖෂධ සඳහා යොදා ගනිති.

වදමල

රක්ත වර්ණයෙන් අලංකාරවත්ව පෙති විහිදී ඇති වදමල මෙන්ම විවිධ වර්ණයෙන් යුත් වදමල්ද දක්නට ඇත. මෙහි විශේෂත්වයක් වන්නේ වසර පුරාම මල් හට ගැනීමයි. වදමල් පානය කිරීමෙන් සමේ අවලක්ෂණය ඇති කරමින් හටගන්නා දද, කුෂ්ඨ, බිබිළි හා රතුගෙඩි සුව වීමයි. වදමල් පානය කිරීමෙන් ශරීරය සිසිල් කරයි. එමෙන්ම ලේද පිරිසුදු කරන ගුණයක්ද වෙයි.

රණවරා

ප්‍රබල ඖෂධයක් වන රණවරා මල් කහ පැහැයෙන් යුත් අලංකාරව පොකුරක් මෙන් පවතී. රණවරා මල් තම්බා බීමෙන් මුත්‍රා අමාරුවටද සහනයක් ගෙන දේ. සමේ පැහැපත් බවක් ඇති රණවරා පානය බොහෝ දියවැඩියා රෝගීන්ටද ගුණදායකයි.

 

රාජපුර වෙද මැදුරේ

ප්‍රධාන ආයුර්වේද වෛද්‍ය

සුමිත් රාජපුර

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
14 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.