වගා කටයුතු ආශි‍්‍රත කෙම්

මාර්තු 24, 2023

ගොයමට පණු රෝග වැලඳී ඇත්නම් අලුයම කපුටා නාද කරන්නට පෙර නිරුවතින් ගොස් දර අලු ඉසින්න.

අස්වැන්න, ගිරවුන්ගෙන් බේරා ගැනීමට එකවිට එකම ගසකින් කඩාගත් දිමිගොටු දෙකක් තබන්න.

ගොයමට කෘමීන්ගෙන් හානි වේ නම් එම කෘමියෙක් අල්ලාගෙන මීට මොලවා ගෙන කතා නොකොට වට හතක් කුඹුර වටේ යන්න.

ඇටි කෙසෙල් ඉස්ම බිත්තර වී සමඟ කළවම් කර යොදන්න. වරා අතු වක්කඩවල දමන්න.

කැකුම් මැලියම් කොහෙල්ලා උණුකර හීන් බෝවිටියා ඉපලක්ගෙන කෝටුමත බැඳ නියර මත සිට අතුල්ලන්න.

ගොයම් රෝග වැළක්වීමට ගොයමට මුලින් වතුර හරවන කළ නාගදරන කොළ තළා පෙරා ගත් ඉස්ම වක්කඩ ගලායන ජලයට එක් කරන්න.

ඉපියන් හානි කරයි නම් කතා නොකොට මැල්ල සහ කොහොඹ කොළ මිටක් ගෙන වී අටුවට දමන්න.

කුඹුරට මීයන් හානි කරයි නම් දිය පහරක් අයිනේ මී ගසක දකුණු පැත්තේ පොත්තක් කතා නොකොට ගලවා ගෙන කෑලිවලට කපා කුඹුරට ඉසින්න.

බදාදා, සෙනසුරාදා වැනි කෙම්මුර දිනයක නොපෑගුණු වැලි ප්‍රමාණයක් ගෙන, සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා - සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධානු සාසනං ගාථාව කියමින් කුඹුරට ඉසින්න.

කුඹුරට මීයන් හානි කරයි නම් උදේ පාන්දර කපුටා නාද කිරීමට පෙර කුඹුරට ගොස් මීයන් හානි කරන ගොයම් ප්‍රදේශයේ මුත්‍රා කරන්න.

මැසි මදුරු උවදුරු වැළක්වීමට කෙම්මුර දිනයක ඇඹුල් දොඩම් ගෙඩි තුනක් කතා නොකොට කඩා ගෙන කුඹුරේ සම ප්‍රමාණ දුරකින් වළලන්න.

ගසක ඵලදාව අඩු නම් චන්ද්‍රග්‍රහණයක් ඇති විටක වානේ කැබැල්ලකින් හැදූ පිහියකින් ගසකට කොටන්න.

කුඹුරේ මැසි උවදුර වැළැක්වීමට සෙත් පිරිත් පැන් පුවක්මල් කිනිත්තකින් කුඹුරේ ඉසින්න.

අස්වැන්න වැඩිකර ගැනීමට සෙනසුරාදා දිනක වැඩ අරඹන්න.

තවද පුවසල නැකත ඇති දිනයක බුළු ගසක පිළිලයක් ගලවාගෙන කුඹුර මැද දමා පසුව ගොයම් කපන දින කමතේ වළලන්න.

දෙහි ගසේ ඵලදාව ලබා ගැනීමට අලුයම කා සමඟවත් කතා නොකොට දෙහි ගස ළඟට ගොස් සෘජුව සිටගෙන මෙම දෙහි ගසේ ඵලදාව බෙහෙවින් පෙන්වන්නැයි පවසන්න.

තවද නවසි පොල් ලෙලි දෙකක් දෙහි අත්ත පහතට වැටෙන පරිදි එල්ලන්න.

ගස්වල ඵලදාව නැතිවිට ගස ළඟට ගොස් කතා නොකොට පිටිපස හැරී පොල් පිත්තක් වැනි දෙයකින් ගසට පහර කීපයක් තදින් ගසන්න.

ගස යට ගිනි ගොඩක් ගැසීමද පිළියමක් සේ දක්වයි. තවද ගස්වල අතුවල පොල් ලෙලි ආදිය ගැට ගසමින් අතු බර කරන්න.

මුං අස්වැන්න වැඩිකර ගැනීමට ආසන්නයේ කරඳ ගසක් වැවීමෙන් මුං අස්වැන්න වැඩි වෙයි.

තව අස්වැන්න වැඩිකර ගැනීමට නම් ආසන්නයේ නුග ගසක් වවන්න.

තල අස්වැන්න වැඩිකර ගැනීමට ආසන්නයේ ජම්බු ගසක් වවන්න.

කොල්ලු අස්වැන්න වැඩිකර ගැනීමට ආසන්නයේ බක්මීගසක් බවක්.

පුහු පොල් ඒම වැළක්වීමට පුහු පොල් ගෙඩියක් ගෙන පලා පොල් ගසේ බැද පොල් ගසට පිටුපා කෝටුවකින් පහර දෙන්න.

තැඹිලි ඵලදාව ඒමට තැඹිලි ගස මුඳුනේ දක්නා මටොලු සියල්ල එකතුකොට කරටිය තළා ඒ මටොලු ගින්නෙන් පුළුස්සන්න. තැඹිලිවලු එයි.

(පොත පත ඇසුරිනි)

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
14 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.