පත් ඉරුව

2022-03-10 18:30:00
ඡ්‍යොතිෂය යනු බැබලීමයි. ඉරහඳ තාරකා ඇතුළු විශ්වයේ පවතින අනෙකුත් ග්‍රහයින්ගේ බැබලීම අරුමයක් නොවේ. එහෙත් ඡ්‍යොතිෂය බොරුයයි කියන අන්ධ භක්තික පිරිසක් මොරදෙන අයුරු අපිට විටින් විට අසන්නට ලැබීම කණගාටුවට කරුණකි. හිරු පායා දිවා කල උදාවී අනතුරුව...
2022-03-10 18:30:00
ඡ්‍යොතිෂය යනු බැබලීමයි. ඉරහඳ තාරකා ඇතුළු විශ්වයේ පවතින අනෙකුත් ග්‍රහයින්ගේ බැබලීම අරුමයක් නොවේ. එහෙත් ඡ්‍යොතිෂය බොරුයයි කියන අන්ධ භක්තික පිරිසක් මොරදෙන අයුරු අපිට විටින් විට අසන්නට ලැබීම කණගාටුවට කරුණකි. හිරු පායා දිවා කල උදාවී අනතුරුව...
2021-07-22 18:30:00
රැයේදී උත්පත්තිය ලබන හැම විට මව් ග්‍රහයෙක් සිටී. එම ග්‍රහ වස්තුව වන්නේ සඳු ග්‍රහයා ය. එසේ නැත්නම් චන්ද්‍රයා ය. ස්වභාවයෙන් සිසිලස අපට උරුම කර දෙන චන්ද්‍රයා පෘතුවියට ඉතාමත් ආසන්නව අපට දක්නට ලැබේ.  යම් හෙයකින් චන්ද්‍රයා අශුභව...
2021-04-08 18:30:00
අවුරුදු එනවා එරබදු පිපිලාකජු පුහුලන් ගස්වල පැණි පිරිලාබැද්දට නගරෙට මල් වැහි වැහැලාකොරෝන බාධක රටටම යෙදිලා කොහෝ කොහෝ නද දෙන මී බින්දුතවත් වෙනස් සියොතුන්ගේ සින්දුඔංචිලි පදිමින් රූබර ලන්දුඅවුරුදු සමයේ සරසවි කැන්දු උන වෙඩි රතිඤ්ඤා...
2020-03-12 18:30:00
කිරිසමුදුර ඉඳත් – උවිඳු නොබොනුය ගනු නොමැතිවත්මසුරු වූ දනන් වෙත – උනත්දන දෙලොවට වැඩක් නැතිවිෂ්ණු කිරි සමුදුරෙහි වාසය කළත් එහිවූ වතුර නොබොති. එහි ඇති වස්තුවද නොගනී. මසුරු මිනිසුන් ලඟ ධනය ඇතත් දෙලොවටම වැඩක් නැත.විෂ්ණු දෙවියන් කිරිමුහුදට බැල්ම...
2020-03-05 18:30:00
ඡ්‍යොතිෂය කැමති අකමැති සියලු දෙනාම රාහු කාලය ගැන සැලකිලිමත් වන බව පෙනී යනවා. ඒ නිසා නිවැරැදි රාහු කාලය දැන ගැනීම කාටත් බොහෝම වැදගත් වෙනවා. දැනට භාවිත කරන ලිත් පොත් දෙකක් රාහු කාලය දේවිදියකට ගැන ඇති බව පෙනී යනවා. ඒ නිසා නිවැරදිව රාහු කාලය...