ධම්මිකා රාජපක්ෂ

2023-11-30 18:30:00
 මේෂවිනෝදයෙන් කටයුතු කරයි මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ ලග්නාධිපති කුජ මේ කාලය තුළ 8 සහ 9 වැනි භාවවල ගමන් කරයි. සිකුරු 7 සහ 8 වැන්නේ ද, රවි 8 සහ 9 වැන්නේද, බුධ 9 වැන්නේද ගුරු ලග්නගතව ද, රාහු 12 වැන්නේ ද සෙනසුරු 11 වැන්නේ ද ගෝචරය වෙමින් පවතී...
2023-11-16 18:30:00
 මේෂඅලුත් ආදායම් මාර්ග තරමක් දුරට සැනසිලිදායක බවක් අත්කරමින් සතිය ආරම්භවන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 9,10,11,12 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයමෙතෙක් යොදාගෙන සිටි සැලසුමක් වෙනස් කිරීමට සිදු වේ. වෙනදාට වඩා සිතේ චංචල...
2023-11-09 18:30:00
 මේෂ සැලසුම් සාර්ථකයි  වගකීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 6,7,8,9 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයඅවිවේකී වුවත් සැලසුම් කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවෙයි. නිතර ශාරීරික වෙහෙස ගෙන දෙන...
2023-10-26 18:30:00
 මේෂතනතුරු ලාභයක්  පවුලේ කටයුතු සම්බන්ධව උදාසීන බවක් ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 12, 1, 2, 3 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි.ගෘහ ජීවිතයවිශ්වාසවන්ත කෙනකුගේ ඇසුරට කටයුතු උදා කරන බවක් පෙනේ. පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ...
2023-10-25 19:30:00
  ඉර උදාව - පෙ.ව. 05.57 ඉර බැසීම - ප.ව. 05.52 රාහු කාලය - දවල් 01.23 - 02.53 සුබ දිශාව - උතුර මේෂසැනසිලිදායක ලෙස දවස උදාකරයි. සැප පහසුව ඇතිව කටයුතු කිරීමට සිතන දිනයකි. පී‍්‍රතිමත් ගමනක් යෙදෙන අතර, ආගමික කටයුත්තකට සහභාගිවීමට...
2023-10-24 19:30:00
 ඉර උදාව පෙ.ව. 05.57 ඉර බැසීම ප.ව. 05.52 රාහු කාලය – දවල් 11.54 - 01.24 සුබ දිශාව – නැඟෙනහිර මේෂදැඩි තීරණයක් හේතුවෙන් තමා අසහනයට පත් කරන බවක් පෙනේ. වෙනදාට වඩා යන එන ගමන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. පවුලේ වැඩිහිටියකුගේ අසනීපයක් පිළිබඳ...