ධම්මිකා රාජපක්ෂ

2022-11-17 18:30:00
  මේෂවගකීම් වැඩි කරයි යොදාගත් සැලසුමක වෙනස්කම් කීපයක් සිදු කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ ගමන් කරන්නේ 5, 6, 7, 8 යන භාවස්ථානවලයි. වෙනදාට වඩා අතමිට සරු වුවත් හදිසි වියදමක් දැරීමට සිදුවන බවක්...
2022-11-10 18:30:00
 මේෂඅලුත් දැන හැඳුනුම්කම් අවිවේකී ලෙස උදාවන මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 2,3,4,5 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. ගේ දොර කටයුතු සම්බන්ධ පැවැති කලබලකාරී බව තරමක් දුරට මඟහැරී යන බවක් පෙන්නුම් කරයි. දුවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් දරන වගකීම්...
2022-10-20 18:30:00
ඔක්. 21 සිට ඔක්. 27 දක්වා මේෂරැකියාවේ ගැටලු දුර ගමන් යෙදෙන සතියක් වන අතර, නිතර ඇවිදිලි වැඩි කරන අන්දමේ කටයුතු කීපයක්ද යෙදෙන බවක් පෙනේ. මේ සතියේ ඔබේ කේන්දරයේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 5,6,7 යන භාවස්ථානවලයි. වෙනදාට වඩා පවුලේ ගැටලු...
2022-10-20 18:30:00
 ඈත අතීතයේ සිටම සත්ත්ව හඬවල් මෙන්ම සතුන්ගේ අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ඇතිවන සුබාසුබ පිළිබඳ අපේ මුතුන්මිත්තන්ට ඉතා හොඳින් අනාවැකි කීමේ හැකියාවක් පැවතී ඇත. අනතුරක් ළඟ එන බව මිනිසාටත් කලින් සතුන්ට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් ඇති අතර, ඔවුන්...
2022-10-06 18:30:00
 කෙනකු නිවෙසක් ඉදිකරන්නේ දුකක් කරදරයක් නැතිව දිගුකාලයක් ජීවත්වීම සඳහාය. එසේ ප්‍රාර්ථනා පොදි බැඳගෙන හදාගත් නිවෙසේ පදිංචි වූ දා සිට කරදර නිමාවක් නැත්නම් හරිහම්බ කරන දේ ඉතිරියක් නැත්නම්, ජීවත්වන අය සමඟ සමඟියක් නැත්නම් ඊට හේතු රාශියක්...
2022-09-15 18:30:00
ලග්න කේන්දරයේ 11 වැන්න වූ කුම්භ රාශිය තිර රාශියක් වන අතර, සෙනසුරු ග්‍රහයා අධිපති ග්‍රහයා වේ. කුම්භ රාශියෙන් ප්‍රවේශම, ඉවසීම කල්ගියත් විරුද්ධවාදීන් ඇතිකර ගන්නේ නැතිව අදහස් කරගත් පරිදි කටයුතු කිරීම, තිර රාශියක් නිසා අලුත් දේ එක්වර...