ජ්‍යෙතිෂ්‍ය ලිපි

2022-06-23 18:30:00
වෛද්‍යවරයෙක් ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් ආධාරයෙන් කුසේ සිටින දරුවාගේ ස්ත්‍රී /පුරුෂ භාවය පවසන ආකාරයට තත්කාල ශාස්ත්‍රඥයාට තත්කාල කේන්දර සටහනක් උපයෝගි කරගෙන කුසේ සිටින දරුවාගේ ස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවය පැවසිය හැකිය. අද මෙන් නවීන තාක්ෂණය, වෛද්‍ය විද්‍...
2022-06-23 18:30:00
නව නීති පැනවේ2022 ජූලි මස 16 වැනි ශනි දින පැය 41.55න් ලොව පාලනය කරන රවි ග්‍රහයා සඳු හිමි කටක රාශියට පැමිණ අගෝස්තු මස 17 දින තෙක් එහි රැඳී ගමන් කරනු ඇත. පුනාවස් එක පුෂ අස්ලිස කටක රැස කීවාසේ ගුරු හිමි පුනාවස නැකතේ 4 වැනි පාදයෙන් පටන්ගෙන ශනි...
2022-06-16 18:30:00
ලග්නාධිපති බුධ සමඟ යෝගව ලග්නයේම සිටී නම් ඉගෙනීමට වඩාත් හොඳ වේ.ලග්නය වූ කලී සමස්ත ජීවිතයම විග්‍රහ කෙරෙන ස්ථානයයි. මේෂ, වෘෂභ, මිථුන, කටක ආදී වශයෙන් ලග්න දොළහකි. ඒ හැම ලග්නයකටම ලග්නාධිපතියෙක් සිටී. එම ලග්නාධිපතිට රාශි 12 න් ඕනෑම රාශියක සිටිය...
2022-06-16 18:30:00
2022 ජුනි 27 සිට 2022 ජුලි 13 දක්වා කාලයේ මහා පුරුෂ යෝග හතරක්ම යෙදෙන අතර ජූලි දෙකෙන් පසු පංච මහා පුරුෂ යෝගයන් පහම යෙදෙනු ඇත. එම යෝග නම් කුජ රුචක, භද්‍රා, ගුරුහංස,මාලවී, සස නම් වේ. මෙයට අමතරව මාලිකා යෝග දොළසක් සමඟ යෝග පොකුරකින් හැඩ ගැන්වෙන...
2022-06-09 18:30:00
  චන්ද්‍ර සිකුරු + චන්ද්‍රබුධ ත්‍රිකෝණ දෘෂ්ටිය – ශනි සිකුරු + ශනි බුධ චතුර්කෝණ දෘෂ්ටිය පංචමහා පුරුෂ යෝග අතරින් වෘෂභ, සිංහ, වෘශ්චික, කුම්භ රාශි සතරට “මාලවී” නම් මහා යෝග බලය ද සස යෝග බලය ද සත් කලත්‍ර යෝග බලය, ගුරු චන්ද්‍ර ෂඩ්කෝණ...
2022-06-09 18:30:00
 පෙරට වඩා අද කාලයේ තම හැකියාව තුළින් තමාගේ ම වූ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ව්‍යවසායකයන් බවට පත්වීමට සිහින දකින හා ඒවා අරඹා දියුණුවට පත්වීමට හැකියාව ලැබූ අය බොහෝ ය. ව්‍යාපාරිකයකු වීමට උපතින්ම ලැබූ වාසනා ගුණයක් ද තිබිය යුතුය. ව්‍යාපාරික...