ඡ්‍යොතිෂ ශබ්ද කෝෂය

දෙසැම්බර් 18, 2020

ඌර්ධව මුඛ නැකත් - ප්‍රාසාද, අභිෂේක, තොරණ බැඳීම, වැඩභාර ගැනීම ආදිය සඳහා සුදුසු නැකැත් ය. උත්‍රපල්, උත්‍රසල, උත්‍රපුටුප, පුෂ, රෙහෙණ, අද, සුවන, දෙනට, සියාවස යන නැකැත් ය.

ඌර්ධව රාශි - වෘෂභ, සිංහ, වෘශ්චික, කුම්භ යන රාශි

ඌරු - රාහුට අයත් අවතාරයයි.

 

සෘ

සෘක්ෂ සන්ධි - රාශිය හා නැකත එකම තැනකින් පටන් ගන්නා තැනට සෘක්ෂ සන්ධි යන නම යෙදේ. ඒ මේෂ, සිංහ හා ධනුව වේ.

සෘතු - දුරුතු - නවම් ශිශිර, මැදින් - බක් වසන්ත, වෙසක් - පොසොන් ගී‍්‍රස්ම, ඇසළ - නිකිණි වර්ෂා, බිනර - වප් ශරත්, ඉල් - උඳුවප් හේමන්ත

සෘණ රාශි - වෘෂභ, කටක, කන්‍යා, වෘශ්චික, මකර, මීන

සෘණව්‍යය යෝගය - 11 - 12 අධිපති ග්‍රහයන්ගේ යෝග වීම.

ණය වීම. අගහිඟකම හා අධික වියදම සිදුවේ.

එකොළොස්කරණ - ඡ්‍යොතිෂයේ පංචාංගයට අයත් කරණ 11 කි.

1. බව 2. බාලව 3. කෞලව 4. තෛතිල 5. ගරජ 6. වණිජ 7. විශ්ටි 8. ශකුණ 9. චතුෂ්පාද 10. නාග 11. කිංස්තුංග මේවායෙන් මුල් කරන හත චර කරණ නමින්ද ඉතිරි හතර තිර කිරණ නමින් ද හඳුන්වයි. චර කරණ හත ශුභයි. වගා කටයුතු සඳහා මෙම කරණ ඉතාම වැදගත්කමක් ගනු ලබයි.

එකොළොස් මහා දෝෂ

1. රික්තා 2. විෂ්ටි 3. දග්ධ 4. කාණ 5. මර 6. විෂ 7. අග්නි 8. ශකට 9. භුමිපුත්‍ර 10. ශුල 11. මාන්දි

එකොළොස්වක - 11 වන තිථිය

එළු යෝනි - පුෂ නැකත හිමි අයට මෙම ග්‍රහයෝනි නාමය යෙදේ.

එළුදෙන යෝනි - කැති නැකත හිමි අයට මෙම යෝනිය යෙදේ.

ඒක විංසති මහා දෝෂය - ඡ්‍යොතිෂයේ දැක්වෙන දෝෂ අවස්ථාවන් 21 කි.

1. පංචාංග ශුද්ධි දෝෂය 2. සූර්ය සංක්‍රමණ දෝෂ 3. කර්තරී දෝෂ 4. ෂෂ්ට්‍යාගත චන්ද්‍ර දෝෂ 5. සග්‍රහ චන්ද්‍ර දෝෂ 6. උදයාස්ත ශුද්ධිය 7. දුර් මුහුර්ත 8. ගන්ඨාන්ත 9. පාපෂඩ් වර්ග 10. භෘගු ෂධික දෝෂ 11. අෂ්ටම ලග්න දෝෂ 12. රාශි විෂ ඝටිකා දෝෂ 13. කුගවාංශ දෝෂ 14. වාර දෝෂ 15. ග්‍රහනේපාත දෝෂ 16. ඒකාර්ගල දෝෂ 17. කෲර සංයුක්ත දෝෂ 18. කුජාෂ්ටම දෝෂ 19. අකාල සර්ජිත වාෂ්ටි දෝෂ 20. මහාපාත දෝෂ 21. වෛධෘති දෝෂ

ඒකශ්‍රැතිධර - ශුභ යෝගයකි. සියලු ම ග්‍රහයන් 3, 5, 9, 11 යන රාශිවල ලැගුම්ගෙන සිටී නම් මෙම යෝගය උදාවේ.

ඒකාදශ - එකොළොස්වක තිථිය

ඒකාදශ දෝෂ - එකොළොස් මහා දෝෂ බලන්න.

ඒකාදශාංශ - රාශියක් එකොළොසින් බෙදූ කල ලත් කොටස ඒකාදශාංශයයි. ඒ රාශියෙන් දොළොස්වැනි රාශියේ සිට ආපසු ගැන ඒ රාශි අධිපතීහු ම එකී ඒකාදශාංශවල අධිපතීන් ලෙස සැළැකිය යුතු යි. ලග්නය මේෂය වී නම් එයින් දොළොස්වැන්න.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.