කොරෝනාව සුව වීමට කෙමක්

ජූලි 23, 2021

වුවමනා දේ -

පිත්තල කාසියක්, අමුකහ පෙත්තක්, දෙහි පෙත්තක්, නටන උණු වතුර ටිකක්, පොඩි පිරුවට කෑල්ලක්, පස් පැඟිරි දරින් යුත් ගිනි කබලක්.

පළමුව පිත්තල කාසියේ අමුකහ අතුල්ලා ඉන්පසුව දෙහි අතුල්ලා නටන උණු වතුරෙන් සෝදා නිවුණු පසු පිරුවට කෑල්ලෙන් පිසදා ගන්න.

ඉන්පසුව කාසිය තදින් අල්ලාගෙන නාස්පුඩු ඇතුළේ පිරිමදින්න. ඉන්පසුව තොල්වලත් පිරිමැද ඉන්පසුව කට ඇතුළේ හැම තැනම පිරිමැදෙන ලෙස උගුර, දිව ආදියේත් පිරිමැද අතුල්ලා කාසිය එළියට ගෙන කාසියත් සමඟ ඉතිරි අමුකහ, දෙහි පිරුවට කෑල්ලේ ගැට ගසා පස් පැඟිරි දරින් යුත් ගිනි කබලට පිලිස්සෙන්නට දමන්න. කතා නොකර උදෑසන කළ යුතුයි. එක ගිනි කබලක් පිරිසකට පාවිච්චි කළ හැකි ය. ටික දිනකින් කොරෝනාව සුව වේ. කොරෝනාව ඇති අය සුවවේ. නැති අය ආරක්ෂා වේ.

 

ඡ්‍යොතිෂවේදී, විශ්‍රාමික විදුහල්පති,

ආනන්ද ගනේපොළ

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.