ලග්නයට හා නමේ මුල් අකුරට හිමි ජය අංක තෝරා වාසනාව උරගාන්න

මැයි 17, 2024

දෛව අංක විද්‍යාවේ තිබෙන ගුප්ත ක්‍රම මඟින් වාසනාව උරගෑමේ විවිධ ක්‍රම ඇත. මේ ක්‍රමයට ඔබේ උපන් ලග්නයට හා නමේ මුල් අකුරට හිමි ජය අංක තෝරාගෙන වාසනාව උරගෑමෙන් අනිවාර්යෙන්ම ඔබට දිනුමක් හිමි වේ. සුළු මුදලක් වැය කර කෝටියකට වඩා ලොකු මුදලක් අතට ලැබෙන්නේ නම් මොන තරම් වාසනාවක්දැයි කියා නිම කළ නොහැකිය. දැනට ලොතරැයි පත් ප්‍රමාණයක් රජය මඟින් නිකුත් කරන අතර, එම වාසනා අංක මේ ක්‍රමයට තෝරා ගන්නේ නම් මුල් දිනුම තමාට අනාගතයේ දී කවදා හෝ ලැබෙනු ඇතැයි කීම අතිශයෝක්තියක් නොවේ.

කෝටිපති දිනුමක් තමන්ට හිමි වේ දැයි දැන ගත හැකි එක් මාර්ගයක් වන්නේ ඔබේ උපන් වේලාවට සෑදු දළ කේන්දරයයි. දැනට තිබෙන දළ කේන්දර සියයට සියයක්ම නිවැරැදි නොවේ. ඒ නිසා පළමුව දළ කේන්දරයෙන් පලාපල බලන විට අදාළ උපන් වර්ෂයේ පංචාංග ලිතක් සොයාගෙන තමන්ගේ හඳහන සම්පූර්ණයෙන්ම සාදා ගත යුතුය. දළ කේන්දරයෙන් ඔබේ ලග්නය සටහන් වී ඇති නිසා ලග්නයට හිමි ජය අංක ඔබට දී තිබේ. එම ජය අංක තෝරාගෙන ලොතරැයි පත් මිලයට ගන්න. අප ගන්නා ලොතරැයිපත්වල අංක 5ක් හෝ 6ක් සටහන් වී ඇත.

හදිසි ධන ලාභ මෙන්ම ලොතරැයි වාසනාව පෙර කර්මානුකූලව සිදුවෙන අහඹු සිද්ධියකි. පෙර ආත්මයන් හි කරන ලද කුසල්වල විපාක මත මේ ආත්මයේ දී පල දීම සඳහා හේතු කාරණා වේ. හදිසි ධන ලාභ ලැබීම නම් ගිය ආත්මයේ දී කෙතක වපුරන බීජ මේ භවයේ දී නෙළා ගැනීමක් ලෙස සැලැකේ.

පළමුව ලග්නයට අදාළ ජය අංක තෝරා ගන්න. ලග්න 12ට හිමි අංක 3 බැගින් පහත දක්වා ඇත. ඔබ ලොතරැයි පත් ගන්නා වේලාවට ඔබේ ලග්නය පමණක් හිමි අංක පමණක් අරන් බලන්න. ලග්නය අනුව ඉලක්කම් 3 ක් ද, ඔබේ නමේ මුල් අකුරට හිමි අංක 3 ක් ද මේ සමඟ දෙනු ලැබේ. එම අංක 06 ම එකවර තෝරා ලොතරැයි පතක් මිලයට ගැනීමට අමාරුය. ඒ නිසා අංක 2 හෝ 3ක් තෝරාගෙන ලොතරැයි පත් මිලයට අරන් බලන්න.

ලග්න 12ට හිමි ජය අංක

මේෂ 8, 17, 23 වෘෂභ 10, 19, 28

මිථුන 31, 12, 1 කටක 43, 38, 9

සිංහ 17, 4, 10 කන්‍යා 21, 28, 27

තුලා 22, 13, 1 වෘශ්චික 35, 20, 18

ධනු 6, 17, 31 මකර 9, 14, 28

කුම්භ 1, 20, 42 මීන 16, 22, 35

ඔබ භාවිත කරන නමේ මුල් අකුරට හිමි ඉංගී‍්‍රසි අකුර තෝරාගෙන අනෙක් ඉලක්කම් 3 ගෙන ලොතරැයි ගන්න. මේ ඉලක්කම් දී ඇත්තේ ඉංගී‍්‍රසි අකුරු මුල් කරගෙනය. ඉංගී‍්‍රසි අකුරු 26ට ඉලක්කම් 3 බැගින් දී තිබේ. ඔබේ ලග්නයට හා නමේ මුල් අකුරට ඉලක්කම් 6 තෝරාගෙන ලොතරැයි පත් මිලයට ගන්න.

නමේ මුල් අකුරට හිමි ජය අංක

A 7, 25, 48 B 21, 24, 26

C 2, 33, 44 D 15, 8, 26

E 30, 33, 8 F 29, 38, 25

G 46, 3, 32 H 48, 3, 37

I 44, 8, 29 J 21, 15, 2

K 44, 37, 2 L 46, 38, 8

M 43, 34, 21 N 44, 37, 5

O 32, 29, 21 P 47, 39, 24

Q 24, 3, 7 R 29, 39, 34

S 8, 45, 38 T 15, 40, 28

U 5, 48, 25 V 15, 47, 36

W 38, 26, 49 X 2, 32, 47

Y 32, 33, 37 Z 20, 41, 48

 

මේ ක්‍රමයට වාසනාව උරගෑමේ දී ඕනෑම කෙනෙකුට ජය අංක 6ක් හිමි වේ. නමේ මුල් අකුරට හිමි අංක 3ක් හා තමාගේ ලග්නයට හිමි අංක 3 යි. උදාහරණයක් ගෙන බලමු. කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් කාන්ති යන නමට හිමි ජය අංක බලමු.

කන්‍යා ලග්නයට හිමි ජය අංක 21, 28, 27

නම කාන්ති නිසා ඉංගී‍්‍රසි අක්ෂරය K වේ.

K ට හිමි ජය අංක 44, 37, 2

කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් කාන්තිට අයත් ජය අංක 6 මෙසේ ය. 2, 21, 27, 28, 37, 44 ලොතරැයි පත් මිලයට ගන්නා විට මේ ඉලක්කම් 6 තෝරා ගන්න. එකවරම ඉලක්කම් 6ම සඳහන් ලොතරැයි පත් මිලයට ගැනීමට අමාරුය. ඉලක්කම් දෙක තුනක්වත් තෝරා ගෙන වාසනාව උරගාන්න.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.