ධනයෝග ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?

ජුනි 24, 2022

යමකුගේ දියුණුවට බලපාන හදිසි ධන ලාභයක් ලැබීමට (ස්ථිර දිනුමක් සේ බලාපොරොත්තු නැති ලැබීමක්) හේතුවන යෝග මොනවාදැයි අපි සලකා බලමු. මෙහිදී මූලික සැලකිල්ල යොමු කළ යුත්තේ අයස්ථානය, ධනස්ථානය අෂ්ටම ස්ථානය හෙවත් 8 වැන්න ත්‍රිකෝණ ස්ථානයක් වන පස්වැන්න භාග්‍ය ස්ථානය හෙවත් නවවැන්න සහ ලග්න ස්ථානය පිළිබඳව සහ සබැඳි ග්‍රහයෝ පිළිබඳය.

මෙහිදී තවත් සැලකිය යුතු කරුණක් නම් හදිසි ධන ලාභ ගෙන දෙන ග්‍රහයෝග කේන්දරයේ ඇතත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෙවත් එම හදිසි ධනය ලැබීමට අදාළ ග්‍රහයින්ගේ මහදශා අතුරු දශා හා විදශාත් ඒ අනුව බලපැවැත්විය යුතුය. මන්ද එම යෝගය බල ඇතත් අදාළ ග්‍රහයාට ප්‍රතිවිරුද්ධ ග්‍රහයකුගේ හෝ කේන්ද්‍රයේ අශුභ ග්‍රහයකුගේ හෝ මහ දශාවක් අතුරු දශාවක් හෝ විදශාවක් ලබා පවත්නේ නම් එම යෝගය ක්‍රියාත්මක නොවේ.

ජන්ම ලග්නය කුමක් වුවත් 2 සහ 11 වැන්න අධිපතීන් බලවත් වී එම ග්‍රහයින්ගේ මහ දශාවක් අතුරු දශාවක් හෝ විදශාවක් ලැබූ විට එම කාල සීමාව තුළ හදිසි ධන ලාභ ගෙන දෙයි.

කර්මස්ථානාධිපති හෙවත් දසවැන්න අධිපති පස්වැන්නේත් සිවුවැන්නාධිපති දහයේත් සිටියදී ඔවුන් නවවැන්න අධිපතියා විසින් දකිනු ලබත් ද එය හදිසි ධන ලාභ ගෙන දෙන යෝගයක් වේ.

ධනස්ථානාධිපතියා සහ අයස්ථානාධිපතියා යම් හෙයකින් පරිවර්තනයක යෙදී සිටීම ද, තවත් හදිසි ධන යෝගයකි. 1 -4 -5 -10 අධිපතියන් බල සහිතව සිට භාග්‍යස්ථානාධිපතියාගේ දෘෂ්ටිය ඔවුන් වෙත ලැබීම ද තවත් හදිසි ධනය ගෙනදෙන යෝගයකි.

තවත් මෙබඳු යෝගයක් නම් 9 අධිපතියා 5 වැන්නේත් 5 වැන්න අධිපතියා 9 වැන්නේත් සිට එම ග්‍රහයකුගේ දශාවක් ලබා තිබීම

මෙම යෝගයනට අමතරව උපන් ලග්නය අනුව හදිසි ධන ලාභ ලැබෙන යෝග ගෙනහැර දැක්විය හැකිය. ලග්නය මේෂය වී රවි පස්වැන්නේ ස්වක්ෂේත්‍රව සිට බ්‍රහස්පති 11 වැන්නේ සිටීමත් සහ දහයේ කුජ – ශුක්‍ර යෝගය තිබීමත් හදිසි ධන ලාභ දීමකි.

එමෙන්ම ලග්නයේ කුජ ස්වක්ෂේත්‍රව බුධ, ශුක්‍ර, ශනි යෙදීමෙන් මේෂ ලග්නකරුට හදිසි ධන ලාභ ගෙන දෙන්නකි.

වෘෂභ, තුලා ලග්න හිමියන්ට ලග්නයේ සිකුරු ස්වක්ෂේත්‍ර වී බුධ, ශනි යෙදීම ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටිය ලැබූ විට එයද හදිසි ධනලාභ ගෙන දෙන්නක් වේ.

මකර මිථුන ලග්න හිමියන්ට සිකුරු පස්වැන්නේ ස්වක්ෂේත්‍ර වී ශනි අයස්ථාන ගතවීමත් කටක ලග්නකරුවන්ට කුජ,ගුරු චන්ද්‍ර ලග්නයේ යෙදීමත් සිංහ ලග්න කරුවන්ට රවි, කුජ, ගුරු ලග්නයේ යෙදීමත් එමෙන්ම පස්වැන්නේත් පස්වැන්නේ ගුරු ස්වක්ෂේත්‍ර වී 11 වැන්නේ බුධ හා කුජ යෙදීමත් කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට හා තුලා ලග්න හිමියන්ට ශනි පස්වැන්නේ සිට බුධ 11 වැන්නේ සිටීමත් වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට ලග්නයේ කුජ ස්වක්ෂේත්‍රව 5 වැන්නේ බුධ, ශුක්‍ර ශනි යෙදීමය. එමෙන්ම පහේ ගුරු ස්වක්ෂේත්‍ර වී බුධ, කුජ යෙදීමත් හදිසි ධන යෝග කීපයකි.

එමෙන්ම ධනු ලග්න හිමියන්ට පස්වැන්නාධිපති දෙකේ පිහිටා 2 අධිපති 11 වැන්නේ පිහිටීමත් ලග්නයෙන් නවයේ පිහිටීමත් ධන යෝගයකි. කුම්භ ලග්න හිමියන්ට 2 අධිපති ගුරු 11 වැන්නේ පිහිටා 5 අධිපති 11 වැන්නේ පිහිටීමද ධන යෝගයක් 5 වැන්නේ සඳු ස්වක්ෂේත්‍ර වී ශනි 11 වැන්නේ සිටීමද ධන යෝගයකි.

 

උපාලි සෙල්ලහේවා

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.