මේ සතිය ඔබට අපේ‍්‍රල්‍්‍ර 05 - 11 දක්වා

අප්‍රේල් 5, 2024

මේෂ

අලුත් දේ මිල දී ගැනීමක්

තරමක් දුරට ගැටලුකාරී බවක් ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ වන බවක් පෙන්නුම් කරයි. සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 10, 11, 12, 1 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි. ඥාති හිතවත්කම් අලුත් කරන කාලයකි. එමෙන්ම අලුත් දේ මිලදී ගැනීමකටද කටයුතු උදා කරයි. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ හදිසි වෙනස්කම් කීපයක් සිදු කරන සතියකි. උගත්කමට සරිලන රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති බවක් පෙනේ. විශේෂ පාඨමාලාවකට සහභාගිවීමට කටයුතු උදා කරන කාලයක් වන අතර අතපසු වූ පාඩම් වැඩකටයුතු කීපයක් සපුරා ගැනීමටද හැකිවෙයි. ශරීර සෞඛ්‍ය අතින් තරමක් දුරට අයහපත් කාලයක් වන අතර, උගුර ආශි‍්‍රත ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදුවන සතියකි.

අය 07 වැය 05

ජය අංකය - 04

ජය වර්ණය - නිල්

සුබ දවස - සිකුරාදා

 

වෘෂභ

විදෙස් අධ්‍යාපනයක්

අමතර ආදායම් මාර්ගයකට කටයුතු උදා කරන සතියකි. මේ සතියේ ඔබේ ලග්නයට අනුව සඳු ග්‍රහයා 9, 10, 11, 12 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි. නිතර පවුලට යන එන අයකු පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. පවුලේ ආගමික වැඩ සටහනක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීමට සිදුවන බවක් පෙනේ. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ තනතුරු මාරුවකට ඉඩකඩ ඇති බවක් පෙන්නුම් කරයි. රැකියාවේ පීඩාකාරී බවක් මඟහැරී යන සතියකි. විශේෂ අධ්‍යාපනික ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් ඇති බවක් පෙනේ. විදෙස් අධ්‍යාපනයකටද සැලසුමක් ඇති කර ගන්නා බවක් පෙන්නුම් කරයි. ශරීර සෞඛ්‍යය අතින් තරමක් දුරට යහපත් කාලයක් වන අතර, පැවැති අසනීපයකින් සුවය හිමිකරයි. එහෙත් චර්ම ගත ආබාධයකට ඉඩ ඇති සතියකි.

අය 06 වැය 04

ජය අංකය - 07,

ජය වර්ණය - කොළ,

සුබ දවස - බ්‍රහස්පතින්දා

 

මිථුන

ව්‍යාපාර ලාභ හිමිකම්

අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මිථුන ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 8, 9, 10, 11 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි. නිතර යෙදෙන ගමන් කීපයක් හේතුවෙන් අවිවේකී බවක් ඇති කරයි. පවුලේ අයගේ උදව් උපකාර හිමි කරන කාලයකි. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ පැවැති උදාසීන ගතිය මඟහැරී යන බවක් පෙනේ. ව්‍යාපාර ලාබ හිමිකම් ඇති කරන සතියකි. උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව උදාකරන කාලයකි. ශරීර සෞඛ්‍යය කෙරෙහි වෙනදාට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතු සතියක් වන අතර ලේ විෂවීමක් හෝ චර්මගත ආබාධයක් හේතුවෙන් පීඩාගෙනදෙන සතියකි.

අය 07 වැය 04

ජය අංකය - 04

ජය වර්ණය - කහ

සුබ දවස - බදාදා

 

කටක

අතමිට සරු කරයි

විශ්වාසවන්ත බැඳීමකට කටයුතු සැලසෙමින් පවතින සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 7, 8, 9, 10 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි. හදිසි ගනුදෙනුවකට කටයුතු උදා කරන කාලයක් වන අතර, වෙනදාට වඩා අතමිට සරුකරන බවක් ද පෙන්නුම් කරයි. දරුවකු පිළිබඳ සතුටට පත්විය හැකි අනන්දමේ කරුණු කීපයක් ඇති කරයි. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ වගකීම් වැඩි කරයි. එමෙන්ම පිරිස් පාලනය සම්බන්ධ රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති බවක් පෙන්නුම් කරයි. තරග විභාගයකින් ජයග්‍රහණ හිමිකරන කාලයකි. දහම් අධ්‍යාපනයට ද යොමුවන බවක් පෙන්නුම් කරයි. ශරීර සෞඛ්‍යය අතින් එතරම් යහපත් කාලයක් නොවනු ඇත. වරින්වර ඇතිකරන වාත වේදනාවකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදුවෙයි.

අය 06 වැය 05

ජය අංකය - 07

ජය වර්ණය - කහ

සුබ දවස - සඳුදා

 

සිංහ

වගකීමකින් නිදහස්

අවිවේකී ලෙස සතිය උදා කරන අතර මේ සතියේ ඔබේ ලග්නයට අනුව සඳු ග්‍රහයා 6, 7, 8, 9 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි. පැවැති වගකීමකින් නිදහස අත් කරයි. දරුවකු පිළිබඳ සතුටට පත්විය හැකි අන්දමේ කරුණු කීපයක් සිදු කරයි. අමතර ලැබීම් හිමි කරන සතියක් වන අතර, තැන්පත් ධනය වැයවීමකටද කරුණු සිදුකරයි. ව්‍යාපාර කටයුතුවල නියැළී සිටින අයට නොසිතූ පාඩුවක් සිදුවීමට ඉඩ ඇත. විදෙස් අධ්‍යාපනයකට සැලසුමක් ඇති කරගන්න කාලයක් වන අතර ඒ සම්බන්ධ අවිවේකී බවක් මෙන්ම අමතර වියදමක් ද දැරීමට සිදුවෙයි. පාදයේ ආබාධයක් වෙනුවෙන් හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදුවන සතියකි.

අය 07 වැය 05

ජය අංකය - 07

ජය වර්ණය - තැඹිලි

සුබ දවස - බ්‍රහස්පතින්දා

 

කන්‍යා

තනතුරු ස්ථිරවීමක්

 

ශාස්ත්‍රීය කටයුත්තක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ කරන කන්‍යා ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 5, 6, 7, 8 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි. දේපළ ගැටලුවක් නිරවුල් කර ගැනීමට වෙහෙසක් දරන සතියකි. අමනාප වූ කෙනකු සමඟ මිතුරුවීමට කටයුතු උදා කරයි. ගෘහ ජීවිතයේ කටයුතු සම්බන්ධ පැවැති බාධා කීපයක් මඟහැරී යයි. නිතර ආගමික සැලසුමක් වෙනුවෙන් නිවෙසින් බැහැරව සිටීමට සිදුවෙයි. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ තනතුරු ස්ථිරවීමක් සම්බන්ධ බලාපොරොත්තුවක් ඉටු කරයි. හදිසි අධ්‍යාපනික ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් ඇති බවක් පෙන්නුම් කරයි. වරින් වර ඇති කරන උගුර ආශි‍්‍රත ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදුවන බවක් පෙනේ.

 

අය 07 වැය 05

ජය අංකය - 09

ජය වර්ණය - තැඹිලි

සුබ දවස - සිකුරාදා

 

තුලා

රූපාලංකාරයට වෙහෙසෙයි

වෙනදාට වඩා වගකීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ කරන තුලා ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 4, 5, 6, 7 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි. විශේෂ ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් ඇති බවක් පෙන්නුම් කරයි. වෙනදාට වඩා රූපාලංකාරය පිළිබඳ වෙහෙසෙන සතියකි. අලුත් දේ මිලදී ගැනීමකට ද කටයුතු උදා කරන බවක් පෙන්නුම් කරයි. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ විශේෂ වෙනස්කම් කීපයක් සිදු කරයි. ජලාශි‍්‍රත කටයුතු සම්බන්ධ රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති බවක් පෙනේ. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන කටයුතුවලින් විශේෂ ජයග්‍රහණ හිමිකරන කාලයකි. පොත්පත් කියවීමට වැඩි රුචිකකත්වයක් දක්වන කාලයකි.

 

අය 08 වැය 06

ජය අංකය - 03

ජය වර්ණය - තැඹිලි

සුබ දවස - ඉරිදා

 

වෘශ්චික

නොසිතූ ගනුදෙනුවක්

අවිවේකී වුවත් සැලසුම් කීපයක් සාර්ථක කරමින් සතිය ආරම්භ කරන වෘශ්චික ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 3, 4, 5, 6 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි. පවුලේ උත්සව අවස්ථාවකට සැලසුමකට ඇතිකර ගන්නා කාලයකි. ගේ දොර කටයුතු සම්බන්ධ විශේෂ වෙනස්කම් කීපයක් සිදුකරයි. හදිසි ගනුදෙනුවකට කටයුතු උදා කරයි. රැකියාවේ ඉදිරි සැලසුමක් වෙනස් කරන සතියකි. පිරිස් පාලනය සම්බන්ධ රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි. එමෙන්ම අධ්‍යාපනික කටයුතු සම්බන්ධ මෙතෙක් ඇති කළ පසුගාමී බව මඟහැරී යන බවක් පෙනේ. උදරගත ආබාධයකින් පීඩා විඳින සතියකි.

 

අය 06 වැය 05

ජය අංකය - 04

ජය වර්ණය - කොළ

සුබ දවස - බදාදා

 

ධනු

පවුලේ බැඳීම් වැඩි කරයි

විශේෂ සැලසුමකට අත ගැසීමට කටයුතු උදා කරමින් සතිය ආරම්භවන ධනු ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 2, 3, 4, 5 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි. ගෘහ ජීවිතයේ කටයුතු පිළිබඳ වෙනදාට වඩා සොයා බැලීමක් කළයුතු සතියකි. පවුලේ බැඳීම් වැඩිවන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් සිදු කරයි. විනෝදකාමී කටයුතුවල නියැළීමට වැඩි අවස්ථාවක් හිමි කරයි. රැකී රක්ෂා කටයුතු පිළිබඳ වෙනදාට වඩා කල්පනාකාරී විය යුතු බවක් පෙනේ. සේවක ප්‍රශ්න කීපයකට මුහුණපෑමට සිදුවේ. අධ්‍යාපනික කටයුතුවල නියැළී සිටින අයට ගැටලු කීපයක් නිරවුල් කර ගැනීමට කටයුතු උදා කරයි. යටපත්වූ උරහිස ආශ්‍රිත ආබාධයක් නැවත මතුවීමට ඉඩඇත.

 

අය 08 වැය 05

ජය අංක - 07

ජය වර්ණය - කොළ

සුබ දවස - බ්‍රහස්පතින්දා

 

මකර

නීති ගැටලුවකින් ජය

 

සඳු 1,2,3,4 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරමින් ආරම්භ වන සතියකි. සතුරු කරදරයකින් ජය හිමි කරයි. පැවැති කරදර කීපයක් මඟහැරී යන කාලයකි. වගකිම් බහුල වුවත් ඒවා ක්‍රමවත් ලෙස කර ගැනීමට හැකිවන බවක් පෙනේ. පවුලට අලුත් ඥාතියකු සම්බන්ධ විය හැකි යි.නීති ගැටලුවකින් ජය හිමි කරන බවක් පෙන්නුම් කරයි. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ දුරදිග සිතා බැලිය යුතු බවක් පෙන්නුම් කරයි. සෞන්දර්යාත්මක රැකියා කටයුතුවල නියැළීමට කටයුතු උදා කරයි. අධ්‍යාපනික කටයුතු සම්බන්ධ පැවැති බාධා කීපයක් මඟහැරී යයි. විදෙස් අධ්‍යාපනයකට සැලසුමක් ඇති කර ගන්නා සතියකි. ශරීර සෞඛ්‍යය අතින් තරමක් දුරට අයහපත් වන බවක් පෙන්නුම් කරයි. පාදයේ වළලුකර ආශි‍්‍රත ඇතිවන ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සිදුවේ.

 

අය 06 වැය 05

ජය අංකය - 06

ජය වර්ණය - තැඹිලි

සුබ දවස - සිකුරාදා

 

කුම්භ

සමාජ සේවාවලින් ප්‍රසිද්ධියක්

 

හිතුවක්කාර තීරණයක් තමාට අවාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති කරයි. තීන්දු තීරණ ගැනීමේ දී දුරදිග සිතා බලන්න. සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 12, 1, 2, 3 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි. මෙතෙක් පැවැති පීඩාකාරී බව මඟහැරී යන බවක් පෙනේ. අමතර ලැබීම් හිමිකරන මාර්ග කීපයක් යෙදීමට ඉඩ ඇත. සමාජසේවා කටයුතුවලින් ප්‍රසිද්ධියට පත්වන කාලයකි. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේ දී දුරදිග සිතා බලන්න. රැකියාවේ ගැටලුවකින් නිදහස්වීමට මඟ සැලසේ. අධ්‍යාපනික ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් ඇති බවක් පෙනේ. ගණිත අංශයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන්නන් හට සුබදායකයි. සති අන්තයේ දී ශරීර සෞඛ්‍යය පිළිබඳ විමසිලිමත් වන්න. පපුව ආශි‍්‍රත ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදුවේ.

 

 

අය 06 වැය 04

ජය අංකය - 07

ජය වර්ණය - කොළ

සුබ දවස - සඳුදා

 

 

මීන

හදිසි ආදායම්

 

ලැබීම් අතින් යහපත් සතියක් වන අතර මේ සතියේ මීන ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 11, 12, 1, 2 යන භාවයන් මතින් ගමන් කරයි. හදිසි තීරණයක් වෙනස් කරන සතියකි. පවුලේ බැඳීම් වැඩිවන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් යෙදේ. හදිසි ආදායම් මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති සතියකි. රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ පැවැති අවහිරතා කීපයක් මඟහැරේ. හදිසි ආදායම් මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති කරයි. ඇවිදිලි වැඩිකරන රැකියා මාර්ගවලට හිමිකම් ඇති සතියකි. අධ්‍යාපන කටයුතු සිතේ චංචල බවකින් කරගෙන යන බවක් පෙනේ. ඇසේ හටගන්නා ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදුවන බවක් පෙනේ.

 

අය 05 වැය 04

ජය අංකය - 02

ජය වර්ණය - කහ

සුබ දවස - සිකුරාදා

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.