හූනා පවසන පෙර නිමිති

මැයි 7, 2021

සෑම නිවසකම පාහේ බිත්තිවල එහා මෙහා යන හූනන් දකින්නට පුළුවන. හවස හය, හත පමණ වන විට බිත්තියේ දුවමින් කුඩා සතුන් ගොදුරු කර ගනියි.

 

මේ අවස්ථාවල සමහර ළමයි ඉරටුවක බත් ඇටයක් තබා හූනාට දික්කර සිටිති. හූනා හෙමින් හෙමින් එම බත් ඇටය ඩැහැගනියි. ගෙදර දොර අහිංසක සතෙකි. එහෙත් ඌ ද යම් යම් පෙර නිමිති ගෙන දෙන්නකු ලෙස නම් ලබයි.

ගමනක් යන්නට ගෙදරින් පිටත් වෙන විට හූනෙකු චික් චික් ගෑවොත් ඒ ගමන නොයයි. ගියොත් මුළුමනින්ම අසාර්ථක, අභාග්‍ය සම්පන්න බව විශ්වාසයයි. හූනාගේ හඬ අසුබ යයි සාමාන්‍යයෙන් සලකතත් එය හඬන දිනය, දිසාව අනුව තීරණය වන්නේ ය.

උතුරු දිසාවේ සිට හූනා හැඬිම, ඉරිදා, සඳුදා නම් ධන ලාභය, කුජ දින සතුරු බිය ගෙන දේ. බුධ දින නම් සැප ලබා දෙන අතර, බ්‍රහස්පතින්දා නම් කටයුතු අවුල් කෙරේ. සිකුරාදා නම් අපි‍්‍රය කතා අසන්නට ලැබෙනවා මෙන්ම සෙනසුරාදා දිනයක උතුරු දිසාවේ සිට හැඬීම සුබ කතා අසන්නට ලැබේ.

හූනා ඊසාන දිසාවේ සිට හැඬීම ඉරු දින නම් ලාභ ද සඳු දින නම් යහපත් දේ ද කුජ දින නම් වාහන ලාභ ද බුධ දින කටයුතුවලට බාධා ද ගුරු දින නම් සැප ද කිවිදින නම් සතුරු බය ද ශනි දින නම් සොර සතුරු බිය ද ගෙන දෙන්නේ ය.

නැගෙනහිර දිසාවේ සිට හූනා හඬන්නේ නම් ඉරු දින භය ද සඳු දින ධන ලාභ ද කුජ දින සම්පත් ද බුධ දින සතුට ද ගුරු දින අසුබ ද කිවිදින සුබ ආරංචි ද, ශනි දින යහපත් දේ ද ලබා දෙයි.

දකුණු දිසාවෙන් හූනා හැඬීම ඉරු දින සැප ද, සඳු දින සතුරු බය ද, කුජ දින රෝග පීඩා ද, බුද දින ශරීර පීඩාද ගුරු දින ධන ලාභ ද කිවිදින ඥාතීන්ගේ පැමිණීම ද ශනි දින ඥාතීන්ගේ පැමිණීම ද වේ.

ගිනිකොණ දෙසින් හූනාගේ හැඬීම ඉරු දින නම් අසුබ ද, සඳු දින නම් දබරද, කුජ දින හා ගුරු දින මිත්‍ර ලාභ ද බුධ දින දාස ලාභ ද කිවිදින හා ශනි දින වස්තු ලාභ ද ලැබෙයි.

නිරිත දෙසින් හූනා හැඬීම ඉරු දින මිත්‍ර ලාභ ද, සඳු දින වියවුල් ද කුජ දින සතුරු භය ද බුද දින මිත්‍ර විපත් ද ගුරු දින කටයුතු ඉටුවීම ද කිවි දින සුබ ආරංචි ද ශනි දින රෝග ද ලැබෙතැයි කියැවේ.

බස්නාහිර දෙසින් හූනා හැඬීම ඉරු දින අඬදබර, සඳු දින රාජ ගෞරව, කුජ දින මධ්‍යම සුබඵල, බුධ දින භය ඇතිවීම, ගුරු දින දේපළ විනාශය, කිවි දින සතුට, ශනි දින වස්තු ලාභ ගෙන දෙතැයි විශ්වාසයයි.

වයඹ දෙසින් හැඬීම ඉරු දින වස්තුලාභ, සඳු දින දුක්, කුජ දින හා ගුරු දින සුබ ආරංචි, බුධ දින ධන හානි, කිවි දින නිවසේ අවුල් වියවුල්, ශනි දින ස්ත්‍රී සැප ලැබෙතැයි විශ්වාසයයි.

උඩ දිශාවෙන් හැඬීම ඉරිදා ජය, සඳුදා සිත් තැවුල්, කුජ දා හානි, බුධ දා සුබ ආරංචි, ගුරුදා අඬදබර, කිවිදා වස්තු ලාභ, ශනිදා කටයුතු හානි ද වෙතැයි අදහසයි.

හූනා යට දිසාවෙන් හැඬීම ඉරු දින නම් අදහස් ඉටුවීම්, සඳුදා නම් යස ඉසුරු, අඟහරුවාදා නම් ලාභ ද බදාදා නම් යස ඉසුරු, බ්‍රහස්පතින්දා නම් විපත්, සිකුරාදා නම් රෝග පීඩා, සෙනසුරාදා නම් කටයුතු ඉටුවීම යන ලෙසින් පල ලැබෙතැයි විශ්වාසයයි.

 

කලාභූෂණ ආචාර්ය

සිරිපාල මාදුවගේ

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.