දේශීය අත් බෙහෙත්

දෙසැම්බර් 11, 2020

පරණ තුවාල සේදීමට - අරලිය පොතු, ඔළිඳ කොළ දමා තම්බා සෝදනු.

සුව නොවන පරණ තුවාල වලට - අරලිය පොතු, අනිත්ත මුල් සමඟ අඹරා ගානු.

වණ සුව වීමට - අමු කහ, කොහොඹ පොතු, ලුණු මෙකී ද්‍රව්‍ය සමව ගෙන මලවා බැඳීම සුදුසු ය.

කිනිතුල්ලා කෑ වණයට - ඉරමුසු මුල්, මී පැණියෙන් අඹරා ගානු

කූඩැල්ලා කෑ වණයට - සුදු සඳුන්, රත් සඳුන්, වියළි කහ, එරඬු ඇට, මේවා සමව ගෙන එළඟිතෙලින් අඹරා ගානු .

සියලුම ආකාරයේ තුවාලවලට (තෙලක්) - කටු කරෝසන, පල්මානික්කම්, කහ, වෙනිවැල්ගැට, මදටිය පොතු, ඉරමුසු, මී ඉටි, මඟුල් කරඳ පොතු, වැල්මී, සැවැන්දරා මුල් මෙකී දේ අඹරාගත් කල්කය තල තෙලට දමා ලිප තබා පදමට පැමිණි පසු නිවෙන්නට හැර පෙරා ගන්න.

බෙහෙත් කර සුව නොවූ වණයට - ලා කොළ පාට තලන බටු ගෙඩියක්, කහ, ලුණු සමඟ කොටා හොඳින් මලවා කීප වේලක් වණයේ බඳින්න.

වණ සේදීමට - නුග පොතු, පලොල් පොතු, අට්ටික්කා පොතු, බෝ පොතු, සියඹලා පොතු මේ පස් වග සමව ගෙන එකට දමා තම්බා වණ සෝදා තෙත මාත්තු කර බේත් කරන්න.

වණ පිරිසුදු වීමට - වැල් පෙනෙල කොළ, එළඟිතෙලින් අඹරා ගානු.

පණුවන් සෑදුනු වණයට - ඕලු කොළ ලුණු සමඟ අඹරා වණ වලට එළන්න.

වණ වලට (පැලැස්තරයක්) - 1. පල්මානික්කම් විෂ මරා ගුගුල්, සහිඳ ලුණු, තිත්ත අබිං කළඳ බැගින් ගෙන මී පැණියෙන් අඹරා ගානු.

2. අහු දළු, ආඩතෝඩ දළු, එඬරු දළු, තල තෙලින් මලවා බඳිනු.

නිය පිරිත්තාවට - පල්මානික්කම් අළු, බිම් දුම්මල, පොල් තෙල්, එක පමණට ගෙන කකාරා, පාන්තිරේ ගා එළනු.

පිළිස්සුණ වණ වලට - තැඹිලි පොල්, පෙති තෝර කොළ එකට කොටා මිරිකා ලිප තබා, සුදුදුරු, කළු දුරු අඹරා ඊට දියකර පදමට පෙරා පිළිස්සුන වණවල එළනු.

සැරව ඇති තුවාලවලට - මේරූ කෙසෙල් කොළවල යුෂ යොදා සේදීමෙන් සුවය ළඟා වේ.

ඉකිළි වණවීමට - ඇසළ දළු, අමු කහ ස්වල්පයක් සමඟ අඹරා පණු කැවිලි ඇති තැන හොඳින් අතුල්ලන්න. මේ බෙහෙත හොඳට තුවාලය ඇති තැනට වදින්නට සලස්වන්න.

සම තුවාල වූ විට - කුරුම්බා ඇට්ටි ලුණු දියරෙන් උරච්චි කර ගාන්න.

කොස්ස ගැලවීමට - 1. මූනමල් ඇට මද, සියඹලා ඇට මද, කොත්තමල්ලි සමව ගෙන මදක් කබලේ බැද පෙරුංකායම් සමඟ ගිතෙලින් අඹරා තබනු.

2. කොත්තමල්ලි මී පැණියෙන් අඹරා තබනු. 3. කඳුලැස්ස, කොත්තමල්ලි සමව දෙහි ඇඹුලින් අඹරා තබනු. තුවාලයේ කොස්ස ගැලවී යයි.

කල් ගත වූ තුවාල වලට - 1. පිච්ච මුල්, කරල් සැබෝ මුල්, බටු මුල් යන මේවා සිහින් වෙන්නට අඹරා රෙදි කඩක් ගෙන මී තෙලින් තෙමා එහි සකස් කළ බේත ආලේප කොට ඔතා ගිනි දල්වා හොඳින් දැවෙන විට නිවා එහි දුම ඔඩු තුවාලයට අල්ලන්න.

2. කීකිරිඳිය කොළ, පිටවක්කා කොළ, කරල් සැබෝ කොළ, හීන්මකුළුවැන්න කොළ යන මේවා එක පමණට ගෙන එයට හීන් දෙමට ගහේ පොත්ත ගෙන එය ද එක්කොට සිහින් වෙන්න කොටා මලවා ඒ මතට තල තෙල් ඉස හොඳින් කලවම් කර බා ගෙන යන්තම් උණුසුම තිබියදී ඔඩු තුවාල මත තබා බඳිනු.

3. ඉරමුසු මුල් ගෙන, කොටා පොට්ටනි බැඳ මී තෙල් ද එයට මිශ්‍රකර කබලක් ලිප තබා පොට්ටනි හොඳින් රත්කොට උණුසුම තිබියදී තවන්න.

4. මා වී, මුල්, පොල් කුඩු, හාල් පිටි මේවා එක පමණට ගෙන කොටා තලතෙල් මිශ්‍රකර මලවා ඔඩු තුවාලය මත ද තලතෙල් ගා උණුසුම තිබියදී තවනු සුව වේ.

පණුවන් ඇති වණවලට - වැට එරඬු පොත්තක් ගලවා ගෙන එයට කහ ලුණු ලා කොටා මලවා බඳින්න. පණුවෝ වැටෙති.

වණ සේදීමට - නිදිකුම්බා මුල් සහිතව ගම්සූරිය කොළ හා පොතු, කොහොඹ කොළ, රත්මල්, අමුකහ පමණට ගෙන තම්බා ගත් වතුරෙන් තුවාල සෝදන්න.

තුවාලවලට - සෙවල බොඩ පොතු ලුණු වතුරින් අඹරා ගාන්න.

නිය පිරිත්තාවට - 1. කවඩි බෙල්ලන් පුළුස්සා අළු ගෙන, හිරියල් සමඟ අඹරා වණයට දමන්න.

2. දිවි කදුරු කොළයක් පිටි අතින් කඩා වණය තෙවරක් පිස දුමේ දමන්න (මෙය කෙමක් නිසා කතා නොකර කළ යුතුයි.)

නිය වන වූ විට - දුම්මැල්ල, ගිතෙලින් අඹරා බඳින්න.

ගෙඩි (කුරුලෑ සහ වෙනත්)

ගෙඩි වේලීමට - තණ හාල්, අංකෙන්ද යුෂින් අඹරා රොටි සාදා බඳිනු.

කුරුලෑවලට - කළාඳුරු අල, සුදු හඳුන්, තන කිරෙන් හෝ එළකිරෙන් අඹරා ගානු.

ගෙඩි පැසවීමට - හීල් බත්, කෝමාරිකා, නෙල්ලි යන තුන් වර්ගය මුං ඇට තැම්බූ වතුරෙන් අඹරා ගෙඩි මත ආලේප කරන්න.

ඊටම 1 . ගරඬිල්ල වැලේ කොළ, පොතු, කහ, ලුණු සමඟ කොටා මලවා බඳින්න.

2. ඉන් නොපැසවූයේ භෝග නම් ඉදුණු දිවිකදුරු ගෙඩියක්, කහ ලුණු, පොල් කිරි දමා තම්බා අඹරා ගාන්න.

ගෙඩි පැලීමට - 1. දත් කැටියා කොළ ඇල්දියෙන් අඹරා ගාන්න.

2. සියඹලා ගසේ සුඹුල ගෙන ඇඹුල් දොඩම් ඇඹුලෙන් අඹරා ගාන්න.

3. ගෙඩිය නොහැලුනේ නම් පුස් ඇට මද, මී පැණියෙන් අඹරා ගාන්න.

කුරුලෑවලට - උරු දල මී පැණියෙන් ගලගා ගානු. ඊටම රේරු මල්, නික මල්, කැපිපිය මල් දෙහි ඇඹුලින් අඹරා ගානු.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.