ආයු බලය පරීක්ෂා කරන අට වැන්න

ජූලි 23, 2021

ජන්ම පත්‍රයක අටවැන්න ජන්මියකුගේ ජීවිතය ගෙන යන වේගය පෙන්වන ස්ථානයයි. අට වැන්නෙන් අප පරීක්ෂා කරනුයේ ආයුෂ, මරණය, උරුම, හිමිකම් ලාභ, විවාහ සහකරු හෝ සහකාරියගේ ධන තත්ත්වය, මරණය කෙබඳු ආකාරයෙන් සිදුවේද, ශරීරයේ රහස් ස්ථාන පිළිබඳ අටවැන්නෙන් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

 

ආයුෂ බැලීමේ දී අල්ප ආයුෂ, මධ්‍ය ආයුෂ, පූර්ණ ආයුෂ වශයෙන් කොටස් තුනකින් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. අල්ප ආයුවලට බාලාරිෂ්ට යයි කියනු ලැබේ. ආයු පරීක්ෂාවේ ලග්නාධිපතිගේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කළ යුතු යි.

ලග්නය ජනක ශක්තිය හෙවත් ජනක කර්මය පෙන්වන රාශියයි. මීළඟට අටවැන්න එහි අධිපති සිටින ග්‍රහයින් ග්‍රහ දෘෂ්ටි බැලිය යුතුයි. මීළඟට තුන් වැන්න අට වැන්නෙන් අටවන රාශියයි. මීළඟට ආයු කාරක ග්‍රහයා වන සෙනසුරුගේ තත්ත්වයයි.

සඳු 6, 8, 12 සිට පාප ග්‍රහයින් දැකීම බාලාරිෂ්ටයි.

සඳු 6, 8, 12 සිට පාප ග්‍රහයින් දැකීම බාලාරිෂ්ටයයි. සඳු 6 සිටියත් සිටින රාශිය සඳුට ගුණ නම් මෙම බාලරිෂ්ඨ තත්ත්වය මැකේ. ධනු ලග්න හිමියන්ට සඳු, වෘෂභ රාශියේ සිටි විට උච්චයි. තව ද ධනු ලග්න හිමියකුට සඳු කටක රාශියේ ස්වක්ෂේත්‍රයි බාලාරිෂ්ඨ දෝෂ නැත. මවට තිබෙන අගුණ මඟ හැරේ.

සිංහ ලග්න අයකුගෙ සඳු 12 හේ සිටී කටක රාශියේ ය. බාලාරිෂ්ඨ දෝෂ නැත. තුලා ලග්න අයකුගේ සඳු වෘෂභ රාශියේ අට වැන්නෙහි සිටි විට බාලාරිෂ්ඨ නැත. ලග්නය දෙපස රාශි වන 2, 12 පාපයින් සිටීම බලරිෂ්ඨය ලග්නය පාප කර්තරී යෝගයට අසුවේ. මෙම බාලාරිෂ්ඨ දෝෂය බලපෑම අඩුවීමට සඳු සිටින රාශිය ගුරු හෝ සිකුරු දැකීම ආයු කාරක සෙනසුරු උච්චව හෝ තමාගේ රාශිය සිටිය යුතුයි. චන්ද්‍ර රාශිය දෙපස පාප ග්‍රහයින් සිටීමද එනම් චන්ද්‍රයා පාපකර්තරී යෝගයට අසුවීම බාලාරිෂ්ඨයි.

පරමායුෂ ලැබීමට ලග්නයේ සිට 4 දක්වා ග්‍රහයින් සිටිය යුතුයි 5 සිට 8 දක්වා ග්‍රහයින් සිටීම අල්පායුෂයි. 9 සිට 12 දක්වා ග්‍රහයින් සිටීම මධ්‍යායුෂයි.

අල්පායුෂ පිහිටීම්

ලග්නාධිපති දුර්වල වීම ලග්නයෙන් 6, 8 පාප ග්‍රහයින් ලෙස ග්‍රහ දෘෂ්ටිවලින් තොරවීම.

ලග්නාධිපතියා දුර්වලවීම හා පාප ග්‍රහයින් කේන්ද්‍රයේ සිටීම.

ලග්නාධිපති අටේ සිටි අට අධිපති ලග්නයේ සිට පරිවර්තන සිට මෙම පරිවර්තනවලට ග්‍රහ එල්ල නොවී පාප දෘෂ්ටි ගත වීම.

ලග්නාධිපති හා හය අධිපති හයේ සිටීම.

අට අධිපති හා සෙනසුරු පීඩා වී ලග්නයේ සිටීම.

මධ්‍ය ආයු පිහිටීම්

ලග්නාධිපති බලවත්ව සිට ගුරු කේන්ද්‍රයේ හෝ ත්‍රිකෝණව සිට පාප ග්‍රහයින් 6, 8, 12 සිටීම.

ලග්නාධිපති ශුභ ග්‍රහයින් ඇසුරු කිරීම ශුභ ග්‍රහයින් හතරේ සිටීම ලග්නාධිපති ගුරු දැකීම.

ලග්නාධිපති නවයේ සිටීම පහ අධිපති ලග්නයේ සිටීම.

ලග්නාධිපති ගුරු සමඟ සංයෝගව කේන්ද්‍රයේ හෝ ත්‍රිකෝණයේ සිටීම.

ලග්නාධිපති සහ අට අධිපති ශුභ රාශියක ශුභ ග්‍රහ දෘෂ්ටි ඇතුව සිටීම.

ශනි ලග්නයේ ගුරු හතරේ රවි සඳු දහයේ සිටීම.

ගුරු සිකුරු ලග්නයේ හෝ හතරේ සහ ශනි 10 සඳු හයේ සිටීම.

අට අධිපති හා සෙනසුරු සංයෝගව ශුභ ග්‍රහ දෘෂ්ටි දැකීම.

ලග්නාධිපති හා නවය අධිපති සංයෝගව එකිනෙකට දැකීම පාප ග්‍රහහ දෘෂ්ටි නොලැබීම.

පූර්ණ ආයුෂ පිහිටීම්

ලග්නාධිපති කේන්ද්‍ර ස්ථානයක ගුරු සිකුරු සමඟ සිටීම හෝ ගුරු සිකුරු දැකීම.

උච්ච ග්‍රහයින් 3 දෙනෙකු සිටින කේන්ද්‍රයක ලග්නාධිපති මෙයින් එක් අයෙකු වීම අට පාප ග්‍රහයින්ගෙන් තොරවීම ශුභ ග්‍රහයින් ඇසුරු කිරීම.

සෙනසුරු හෝ අටවැන්න උච්ච ග්‍රහයින් ඇසුරු කිරීම, පෙනීම.

සෙනසුරු හෝ අට අධිපති උච්ච ග්‍රහයින් ඇසුරු කිරීමට පෙනීම.

පාප ග්‍රහයින් 3, 6, 11 සිටීම ශුභ ග්‍රහයින් කේන්ද්‍රයේ හෝ ත්‍රිකෝණයේ සිටීම. ලග්නාධිපති ශුභ ස්ථානය බලවත්ව සිටීම.

ලග්නාධිපති බලවත් වී කේන්ද්‍රගතවීම පාප ග්‍රහයින් උච්ච වීම.

ගුරු බුධ සහ සිකුරු එකට කේන්ද්‍ර රාශියක සිට පාප ග්‍රහ දෘෂ්ටිවලින් තොරවීම.

අට අධිපතියා සිටින ස්ථානය හා අටේ සිටින ග්‍රහයින් දෙන ප්‍රතිඵල

අට අධිපතියා ලග්නයේ සිටීමෙන් හිසේ රෝග ඇති වේ. තවද මානසික කරදර ඇති වේ.

කොතරම් දක්ෂ අයකු වුවත් ඒ දක්ෂතා කැපී නොපෙනේ. සමාජ ආශ්‍රයට පි‍්‍රය නොවේ. ආයුෂ කෙටි කාරක පිහිටීමකි.

අට අධිපතියා දෙකේ නම් පිළිවෙලින් ධනය ලබාගන්නා හා වියදම් කරන්නකු වේ. තැන්පත් ධනයක් ලබා ගැනීමට අපහසු වේ. තම කතාව හේතු කොට ගෙන සතුරන් සාදා ගනී. දත්වල රෝග ඇති වේ.

අට අධිපතියා තුනේ නම් සහෝදර සහෝදරියන් සමඟ සමඟියෙන් කල්ගත කිරීමට නොහැක. ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි සිතිවිලි මවා ඒවා ඉටු කිරීමට නොහැකි වීමෙන් මානසිකව වේදනා විඳීමට සිදු වේ. ආශ්‍රය කරන අයගෙන් කරදර ඇති වේ. එනම් ඔවුහු රහසිගතව සතුරුකම් කරත්.

අට අධිපති හතරේ නම් මවුට අපල ඇති වේ. නෑයන් හා ඉඩකඩම් පිළිබඳ ආරවුල් ඇති වේ. පපුවේ පෙනහල්ලේ රෝග ඇති වේ.

අට අධිපතියා පහේ නම් දරුවන් අකීකරු මුරණ්ඩු අයවේ. දරුවන් සමඟ මතභේද ඇති වේ. මිල මුදල් අතින් දුෂ්කරතා ඇති වේ.

අට අධිපතියා හයේ නම් එතරම් ශක්තිවන්ත ශරීරයක් නොමැති නිතර ලෙඩ රෝගවලට භාජනය වන තැනැත්තෙකි. රහස් සතුරු කරදරවලට නිතර මුහුණ දෙන්ට සිදු වේ.

අට අධිපතියා හතේ සිටීමෙන් විවාහය තමා බලාපොරොත්තු නොවු ලෙස සිදුවීමට හේතුයි විවාහ ජීවිතයේ එතරම් සතුටක් නොලැබේ. ලිංගයේ ආබාධ ඇති වීමට හේතුයි.

අට අධිපතියා අටේ සිටීමෙන් අනුකම්පා සහගත සිතක් ඇති අයකු වේ. අන්‍යයන්ගේ දුක් කරදර පහසුවෙන් අවබෝධ වේ. තමාගේ දුක් කරදර අන්‍යයන්ට නොකියති. ඒ නිසා සිතින් වේදනා විඳී.

අට අධිපතියා නවයේ නම් ආගම ධර්මයට වැඩිහිටි ගුරුවරාදීන්ට ගරු කරන්නෙක් නොවේ. උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවලට බාධා පැමිණේ. විවාහ පාර්ශවයේ නෑයන් සමඟ සමඟියෙන් කල් ගෙවිය නොහැක.

අට අධිපතියා දහයේ නම් තමාගේ රැකී රක්ෂා ආදියෙන් ලැබෙන දියුණුවට බාධා කරන රහස් සතුරු කරදර ඇති වේ.

අට අධිපතියා එකොළහේ නම් ප්‍රසිද්ධ මිතුරන් නොමැති වේ. ස්ථිර ආදායම් මාර්ගයක් නොමැති වේ. තමාට ඇති අඩුපාඩුකම් ගැන නිතර සිතා මානසික වේදනා විඳී.

අට අධිපතියා දොළහේ නම් නඩු හබ ආදියට පැටලීමට හේතුයි. විවාහ පාර්ශවයට හමුවන අය නිතර රෝගී වේ. මානසික කරදර ඇති වේ. ආයුෂ අඩුකර පිහිටීමකි.

රවි අටේ සිටිවිට තමාගේ උප්පත්තිය පියාට අගුණදායකය. උෂ්ණ ශරීරයක් ඇති තැනැත්තෙක් හෝ තැනැත්තියක් වේ. ආඩම්බර ගති ඇති වූවත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි පුද්ගලයකු වේ.

සඳු අටේ සිටීම මවට අගුණයි. සෙම් අධික ශරීරයක් වේ. ජලයට පි‍්‍රය වුවත් ජලයෙන් අගුණ ගෙන දේ. සිතිවිලි වැනි තැනැත්තෙකි. එයින් මානසික වේදනා ඇති වේ.

බුධ අටේ සිටි විට අලංකාර ශරීරයකින් යුක්තයි. උසස් පහත් කොයිකාගේත් උදව් ලැබේ.

සිකුරු අටේ සිටි විට විවාහය ඉක්මන් වේ. ආලය පිළිබඳ කටයුතු රහසේ තබාගනී. විවාහ වුවත් රහස් සම්බන්ධතාවලට ඉඩ ඇත.

කුජ අට හදිසි අනතුරු පීඩාවලට ඉඩ ඇත. ඉක්මන් කෝපයට පත් වේ. විවාහ පාර්ශවය අගුණයි. කුජ දෝෂයට කේන්ද්‍රයකින් තොරම විවාහ වුව හොත් එම විවාහය අසාර්ථකයි.

ගුරු අට සිටිවිට කල් අල්ලන උණ රෝග පිත් රෝග නොවුණේ රෝගවලට හේතු ද විවාහයෙන් දේපළ ලැබේ. පරම්පරාගත උරුම හිමිකම් ලාභ ගෙන දේ.

ශනි අට දුක් කරදර විඳ දරා ගැනීමේ ආත්ම විශ්වාසය ඇතිවේ. හමේ රෝගවලට හේතුයි.

රාහු අට හදිසි අනතුරු නිසා හිසේ කැලක් ඇති වේ. වැඩිහිටි උපදෙස්වලට කන් නොදේ.

කේතු අට හැර දෝෂ බලපායි. රහස් සබඳතා නිසා දෝෂාරෝපණ ඇති වේ.

 

ඡ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රඥ හා වාස්තු විද්‍යාඥ

ගාමිණි අජිත් සෙනෙවිරත්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.