කොම්පඤ්ඤවීදියේ ශ‍්‍රී මුරුගන් කොවිලේ වාර්ෂික අඩිවේල් උත්සවය හැඩ කළ සුදු මහත්තයා...

Video Path: 
Video Posted Date: 
Friday, අගෝස්තු 11, 2023 - 10:30
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.