සටහන රඹුක්කන කීර්ති එස් කුමාර

2022-02-24 18:30:00
නිවසක් සැලසුම් කිරීමේදී වැඩි දෙනකුගේ අවධානය යොමු වන්නේ නිවසේ ආලින්දය, විසිත්ත කාමරය වැනි ස්ථානයන් වෙතය. නමුත් වාස්තු විද්‍යානුකූලව මුළුතැන්ගෙය හෙවත් කුස්සිය නිවසක සුවිශේෂී තැනක් හිමිවන ස්ථානයක් ලෙසට පිළිගැනේ. ආහාරපාන සැකසීම සඳහා ගාහණිය...