සටහන කීර්ති එස් කුමාර රඹුක්කන

2021-01-14 18:30:00
ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කෙරෙන බො‌හෝ දේශීය පලතුරු වල පෝෂණ ගුණය උසස් මට්ටමක පවතී. එවැනි දේශීය පලතුරු වර්ගවලින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක පවතින පලතුරක් ලෙස උගුරැස්ස නම් කළ හැකිය.රසයෙන්, ගුණයෙන් අනූන උගුරැස්ස අප රටේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක පහසුවෙන් වගා කළ හැකිය....
2021-01-14 18:30:00
අපේ රටේ පුද්ගලයන් විශාල පිරිසක් අතර බහුලව දකින්නට ලැබෙන රෝග තත්ත්වයකි. ශාක ආහාර මත පමණක් යැපීම මෙයට හොඳ පිළියමක් වුවත් ශාක ආහාර මත පමණක් තම ආහාර පිළිවෙත් සකසා ගත නොහැකි දුෂ්කරතාවයක් වර්තමාන කාර්ය බහුල ජීවන රටාව තුළ පවතියි.ඒ නිසා පොදුවේ සෑම...