වෛද්‍ය නිරූපා සංජීවනී රත්නායක

2020-12-10 18:30:00
දැනට කෙරෙන පරීක්ෂණ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ දී දිනකට ගබ්සා කෙරෙන කළල සංඛ්‍යාව 800 ක් වන බවට දක්වා සංඛ්‍යාලේඛන තුළ මෙය කෙසේ සාධාරණීය කළ හැකි ද? එසේම ශ්‍රී ලංකාව බෞද්ධ රටක් බවද අප අමතක කළ යුතු නොවේ. විශේෂයෙන් ගබ්සාවීම හඳුන්වනුයේ කාන්තාවන් ගර්භණී...
2020-11-19 18:30:00
මුහුණේ ඇතිවන කැළැල් අතර කුරුලෑ කැළැල් විශේෂයක් ගනී. එයට හෝමෝන අසමතුලිතතාවය මෙන්ම මුහුණ ආශ්‍රිතව වැඩෙනා බැක්ටීරියාවන් ප්‍රබල හේතුවක් වේ. මෙම ලප කැළැල් ප්‍රධාන ලෙස,1. සම තුළට ගිලුණු කැළැල් - Depressed2. සම මඟින් ඉහළට එසවුණු කැළැල් -...