උදම් පෙරේරා

2022-05-26 18:30:00
අතීතයේ දී මෙන් නොව වර්තමානයේ ඕනෑම පුද්ගලයකුට කිසියම් වෘත්තියක යෙදීමට අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් තිබිය යුතුය. එහෙයින් එදාට වඩා අද වෘත්තීය ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට අධ්‍යාපනය අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් බවට පත්ව ඇත. ඡ්‍යොතිෂ්‍ය ශාස්ත්‍රයට අනුව ලග්න කේන්දරයක 2...
2022-01-27 18:30:00
 සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ කුජ, බුධ, ගුරු, සිකුරු, සෙනසුරු යන තාරා ග්‍රහයන් සූර්යයාගේ සිට යම් නිශ්චිත දුරකින් පිහිටමින් සූර්යයා වටා ඕවලාකාර ගමන් පථයක තමා වටා භ්‍රමණය වෙමින් සූර්යයා වටා ගමන් කරයි. මෙහි සඳහන් නොකළ අප පෘථිවිය ද ඉහත සඳහන් කළ තාරා...