ආයු.වෛද්‍යාචාරිනී සාමවිනිසුරු දේශබන්ධු කාන්ති මදුරප්පෙරුම

2020-12-24 18:30:00
බුදුන් විසින් අනුදැන වදාළ සප්තවිධ පාන අතුරින් මුල් තැන අඹවලට හිමිවේ. දෙව් ලොව අමෘත රසයත් මනු ලොව අඹ රසයත් එක හා සමාන බව භාරතීයයන්ගේ විශ්වාසයයි. ඉන් පැහැදිලි වන්නේ අඹ එතරම් ම රසවත් හා මිල කළ නොහැකි වටිනා පලතුරක් බවයි.Mangifera Indica Linn...
2020-12-10 18:30:00
උද්ගතවූ මත් ගතිය අධික වීම, උන්මත්තතාව හෙවත් උන්මාදය නම් වේ. ඔල්මාදය, උමතුව, පිස්සුව, පෛත්තියම් යන නාම මෙයට පර්යායන් වේ.මත් බව හෙවත් මදාත්‍යයේ උග්‍ර අවස්ථාවද උන්මාද ස්වරූපය හා සමානය. එනම් මදාත්‍යයට සම කළ හැකි රෝගය උන්මාදයයි. නමුත් මෙහිදී...