අක්ෂි රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සුසිලා නාලනී ගොඩලියද්ද

2023-01-19 18:30:00
 වර්ණ භේදයට අනුව සමහර උදවියට බළල් ඇස් පිහිටා ඇත. එවැනි නෙත් පිහිටන අයගේ පෙනීම කලක් ගත වෙද්දී දුර්වල විය හැක. එමෙන්ම ඇසේ සුද හේතුවෙන් වර්තමානයේ බොහෝ දෙනෙක් පීඩාවට ලක්වෙන බව පෙනෙන්නට ඇත. සත්වයාගේ දෑස්වල පෙනීම සෑමවිටම සෑම ලෙසකම එක...