සෙත්කවි

2020-10-01 18:30:00
ඡ්‍යොතිෂය, ගුරුකම් කිරීම, සෙත්කවි, වස්කවි, නිමිති වගේ ශාස්ත්‍ර වැඩිපුරම පැවතියේ ගමේ පන්සල්වල වුණාට සමහර ඉපැරණි ගැමි ගෙවල්වලත් නොපැවතුණා නොවේ. ඒ හැම එකක්ම එකල කළේ එක්තරා පිළිවෙළකට. ගණන්කාරකම්වලට, බලපුළුවන්කාර කමට මේ ශාස්ත්‍රය උපයෝගී...
2020-10-01 18:30:00
ඉහත විභාග ද්විත්වයටම පෙනී සිටින සියලු දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් ඉතාමත් නිවැරදිව ගණ පිහිටුවා බල සම්පන්නව හා සරලව විෂ්ණු හා කතරගම යන දෙවියන් වහන්සේලා උදෙසා රචනා කර ඇති මෙම විශේෂ සෙත් කවියෙන් මෙම සැප්තැම්බර් මස අවසන් සතියේ සිට පහත සඳහන් ආකාරයට...