සුව ඔසු

2019-05-23 18:30:00
ස්වස්ථ පුද්ගලයෙකු හෙවත් නීරෝගී පුද්ගලයෙකුට තම ජීවිතය පවත්වා ගෙන යාමට අවශ්‍ය වන ප්‍රධානතම කරුණු අතුරින් වාතය, ජලය සහ ආහාර මූලික වේ. මේ අතුරින් ආහාර සඳහා හිමිවන්නේ ප්‍රධාන තැනකි.ආහාර ගැන සැලකීමේදී සමතුලිත, සමබල ආහාර වේලක් ගැනීම වැදගත් වේ....
2019-05-23 18:30:00
2019 ජූනි මස 10 වන සඳු දින උදේ 07.02 ට නැගෙනහිර දිශාව බලා ඇට වර්ග සිටුවන්න. පොකුරු යෝගයකි.මෙම නැකතට සිටුවීමෙන් බොහෝ සාර්ථක ඵලදාවක් ලැබීමට හැකිවේ. එක නැට්ටේ ගෙඩි තුන හතරක් බැගින් ද සෑදේ. වැල් බිජුවලට විශේෂයෙන් ශුභදායක වේ. වට්ටක්කා, පත්තක්කා...
2019-05-16 18:30:00
 වර්තමානයේ ජීවත්වන ඔබ අප සියලු දෙනාටම ජීවිතය පවත්වාගෙන යාමට මූලිකවන කරුණු අතර වාතය, ජලය සහ ආහාර ප්‍රධාන වේ.මෙයින් ආහාර ගැන සැලකීමේ දී ධාන්‍ය වර්ග, අල වර්ග, එළවළු වර්ග, පලා වර්ග, මස් මාංශ ආදිය ප්‍රධාන වේ. මේවායෙන් ආහාර සැකසීමේදී නැතිවම...
2019-05-09 18:30:00
ආයුර්වේදය අනුව සැලකීමේදී කන්කුන් වාතය සහ සෙම බසින රූක්ෂ සහ බර ආහාරයකි. ශරීර ශක්තිය වඩන ලේ සහ ශුක්‍ර ධාතු වඩන ඇට මිදුලු වඩන ආහාරයක් වන කන්කුන් ගැබිනි මවුවරුන්ට සහ දරුවන්ට විශේෂයෙන් ගුණදායකවේ.අපගේ පැවැත්ම සඳහා මාතෘ පෝෂණයක් අවශ්‍ය වේ. මාතෘ...
2019-05-02 18:30:00
 “පුපුල”බොහෝවිට අනවශ්‍ය පැළෑටියක් වශයෙන් උදුරා දැමීමෙන් වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්විය හැකි පැළෑටියක් නිසා තවදුරටත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතු ඖෂධීය ශාකයකි.දේශීය වෙදකමේ දී ගෙඩි, වණ, පිළිකා, සර්පවිෂ, කැඩුම් බිඳුම් ආදී රෝගාබාධයන්...
2019-04-25 18:30:00
අප පීවත්වෙන පරිසරය තුළ දක්නට ලැබෙන තුරුලතා අතුරින් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඖෂධීය වශයෙන් අතිශයින් වැදගත් වන අතර තවත් සමහර ශාක ආහාරමය වශයෙන් වැදගත් වේ. ඒ අතරම තවත් විවිධ වූ ප්‍රයෝජන ගෙන දෙන ශාක රාශියක්ම අප අවට පරිසරයේ දක්නට ලැබේ. මේ ශාක සමූහය...