වාස්තු විද්‍යාව

2020-11-19 18:30:00
සම්පතක් වූ ළිඳ ගෙහිමියාට සෞභාග්‍ය ළඟාකර දෙන්නක් බව ඉසිවර අගේ කිරීමට යටත්ව ඇත. එහෙත් ගෙබිමෙහි පිහිටි ළිඳ වාස්තු විද්‍යානුකූල ගොඩ නැගීම හේතුවෙන් ගෙහිමියාට පමණක් නොව එම නිවසේ වසන අනෙක් අයටද නොයෙක් විපත් කරදර ඇතිවන බව “කූප ශාස්ත්‍රයෙහි” දැක්වේ...
2020-11-12 18:30:00
ඡ්‍යොතිෂ වාස්තු විද්‍යාඥයාට නිවැරදිව වාස්තු දෝෂ හරණයක් සිදු කිරීම සුළු පටු කාරණාවක් නොවේ. මන්ද අලුතෙන් නිවසක් ඉදිකිරීමේ දී වඩා තනා ඇති හෝ පැරණි නිවෙස්වල වාස්තු දෝෂ පරීක්ෂණය අපහසු කාරියකි.සමහර අවස්ථාවන්හිදී නිවසේ ප්‍රමාණය අනුව වරුවක් හෝ ඒ...
2020-11-05 18:30:00
වාස්තු පුරුෂයාගේ වැලමිට ප්‍රදේශය යම් හෙයකින් පීඩාවන අයුරින් වූයේ නම් ඒම ස්ථානයේ හිමිකරු ද ඒලෙසම පීඩාවට පත් වනු ඇත. වාස්තු පුරුෂයාගේ මෙම මුනින් අතට සිටින ඉරියව්ව කිසි විටක වෙනස් නොවේ.භූමියක අන්තර්ගත වී ඇති ශක්තිය සුන් වීම සඳහා වාස්තු විද්‍...
2020-10-15 18:30:00
කෝණ මාසවල නිවාස කටයුතු හා විවාහ මංගල කටයුතු අසුබ බව සැළකේ. එබඳු කෝණ මාස 04 ක් වර්ෂයක් තුළ යෙදේ. මෙම වසරේ තුන්වන කෝණ මාසය ඔක්තෝබර් 17 දින අවසන් විය. කෝණ මාසයෙන් අනතුරුව අති ප්‍රබල නිවාස නැකතක් මෙම ඔක්තෝබර් 29 වන දිනට යෙදේ. පංචාංග ශුද්ධ...
2020-09-24 18:30:00
ගෘහයක් ස්ථාපිත කිරීමේදී පැරැණි අය විසින් පිළිපදින ලද නොයෙක් වත් පිළිවෙත් ඇත. නැකැත්කරු විසින් හෝ පාද බෙදීම කරන ශිල්පියා විසින් හෝ එම කරුණු කල් ඇතිව කියාදෙනු ඇත. වර්තමානයේ එසේ දැනුවත් කිරීමක් නැත. ඒ නිසා වර්තමානයේ නිවාස ඉදිකරන තරුණ...
2020-09-03 18:30:00
ජලය මිනිසාගේ ප්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයකි. නිවසට ජලය ලබාගැනීමේ පහසුකම අතිශයින්ම වැදගත් වේ. නාගරික ප්‍රදේශ වල මෙන්ම ඇතැම් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ද රජයේ පොදු ජල පහසුකම් ලැබී තිබුණත් වර්තමානය වන විට 80% ක් පමණ ප්‍රදේශවල ජලය ලබා ගන්නේ ගෙවත්තේ තනා ගනු...