ලග්න පලාපල

2019-04-18 18:30:00
  අප්‍රේල් 19 සිට අප්‍රේල් 25  ධම්මිකා රාජපක්ෂමේෂඅසනීප සුවය මෙතෙක් ප්‍රමාද වෙමින් පැවැති කටයුතු කීපයක් සාර්ථක ලෙස නිමා කර ගැනීමට හැකිවන සතියක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 6, 7, 8, 9 භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. පියපස...
2019-04-11 18:30:00
මෙවර අලුත් අවුරුදු උදාව අපේ‍්‍රල් මස 14 වැනි ඉරිදා ප.ව.2.09 ට රවි මේෂ රාශියට සම්ප්‍රාප්ති වීමෙන් පසුව යෙදී ඇත. එම තත්කාල වේලාවට කටක ලග්නයත්, මීන නවාංශකයත්, උදාවේ. මෙම වසර උදාවේ විශේෂත්වයක් දක්නට ලැබේ. එනම් කුමන හෝ රාශි හයක ග්‍රහ බල...
2019-04-04 18:30:00
ධම්මිකා රාජපක්ෂමේෂඅතමිට මුදල් ගැවසෙන කටයුතුතනිව ගන්නා තීරණයක් හේතුවෙන් මතභේදකාරී බවක් ඇති කරන කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 12, 1, 2, 3 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. අමතර වියදමක් දැරීමට සිදුවන අන්දමේ කටයුත්තක් සිදු කරයි. පවුලේ සිදුවන...
2019-03-21 18:30:00
මේෂමුදල් ආයෝජනයක් විවිධ බාධා ගැටලු මධ්‍යයේ සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 6, 7, 8, 9 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. වෘත්තීය කටයුතු කරගෙන යාමේ දී විවිධ දුෂ්කරතා මෙන්ම ගැටලුවලට ද මුහුණ පෑමට සිදුවේ. එමෙන්ම මුදල් සම්බන්ධ...
2019-03-14 18:30:00
ධම්මිකා රාජපක්ෂමේෂතනතුරු ලාබවිශේෂ වරප්‍රසාද කීපයකට මඟ සැලසෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 3,4.5.6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. හිතුමතයට කටයුතු කිරීමෙන් ගැටලු කීපයක් දුරදිග යයි. එමෙන්ම රහස් කටයුතු කීපයකට සම්බන්ධ වීමට මඟ සැලසේ...
2019-03-07 18:30:00
මේෂරැකියා ගැටලු විසඳේඋදාවූ මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 12,1,2 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. මෙතෙක් අතපසු වෙමින් පැවැති කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට මඟ සැලසේ. එමෙන්ම අන්‍යයන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී කල්පනාකාරී විය යුතු බවක්ද පෙනේ....