ලග්න පලාපල

2020-06-25 18:30:00
තැන්පත් ධනය වැඩිවේ ලැබීම් අතින් යහපත් සතියක් වන අතර සඳුගේ ගමන 7,8,9,10 යන භාවාස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. අමතර කටයුතු කීපයක් ඇරඹීමට අවස්ථාව සැලසෙන කාලයකි. එමෙන්ම පවුලේ අයගේ හොඳ හිත දිනාගැනීමට කරුණු ඇති කරයි. සහෝදර බහින්බස්වීමක් දුරදිග...
2020-06-11 18:30:00
  අර්බුදකාරි තත්ත්වයක්වෘෂභ ලග්නය හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 10,11,12 යන භාවස්ථාන හරහායි. රැකියාව සම්බන්ධව අර්බුදකාරි තත්වයක් පැන නඟින සතියකි. දුර දිග සිතා බලා කටයුතු කිරීම මැනවි. සතිය මැද කාලයේදී හදිසි ලැබීම් තත්වයක්...
2020-06-04 18:30:00
අඹුසැමි සුහදතාවය ඥාතීන් අතර සුහදතාවය වර්ධනය වෙමින් පවතින කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 7,8,9,10 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. තැන තැන ඇවිදිලි වැඩිකරන කාලයක් වන අතර සමාජ සේවා කටයුතුවලදී මූලික වී කටයුතු කරයි. විදෙස් හිමිකම් ඇති කාලයක් බැවින් ඒ...
2020-03-12 18:30:00
ලාබදායක සතියක්වෘෂභ ලග්න ඔබේ කේන්දරයේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 6,7,8,9 යන භාවස්ථානවලයි. සිතට අසහනය ගෙන දෙන රෝග පීඩා පිළිබඳව නිතර අසන්නට සිදුවෙයි. සතිය මැද පටන් ගැනීමට පෙරාතුව දුරබැහැර ගමනක් යෙදෙනු ඇත. සතිය මැද අවසානය වීමට පෙර රැකියාවේ වෙනසක්...
2020-03-05 18:30:00
අමතර ලැබීම්සමගිය සාමයට කරුණු සැලසෙමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 3, 4, 5, 6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. උසස් පුද්ගලයන්ගේ ඇසුරට කටයුතු සැලසෙන කාලයකි. මව්පිය උරුමයක් වෙනුවෙන් නිතර වෙහෙසීමට සිදුවේ. එමෙන්ම නිතර ඇවිදිලි ඇතිකරන...
2020-02-27 18:30:00
විශේෂ සැලසුමක් හදිසි මුදල් ලාබයක් හිමිකරන සතියක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 12, 1, 2 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ඇත. වෙනදාට වඩා පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන කාලයකි. විශේෂ සැලසුමකට අත්සන් කිරීමට මඟ සැලසෙන බවක් පෙනේ. අලුත් ඥාති මිත්‍රාදීන්...