ලග්න පලාපල

2020-12-03 18:30:00
හදිසි ගනුදෙනුවක්වෙනදාට වඩා ගතට සිතට සතුට සැනසුම ලබාදෙන සතියක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 3,4,5,6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. මංගල යෝගයකට හේතු ඇති කරන සතියක් වන අතර, පවුලේ අය අතර කැපී පෙනෙන චරිතයක්ද වෙයි. එමෙන්ම නිතර විනෝදයට බරව කටයුතු...
2020-11-26 18:30:00
කටයුතු සාර්ථකත්වයටහදිස්සි කටයුත්තක් වෙනුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වීමට සිදු වන සතියක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 1,2,3 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. පවුලට අලුත් සාමාජිකයෙක් එක්වන කාලයකි.එමෙන්ම උරුම හිමිකමක් වෙනුවෙන් පවුලේ අයගේ විරෝධය ඇතිකරන බවක් පෙනේ....
2020-11-19 18:30:00
මේෂ – ශාරිරික සැප උතුරා යයියෝග රැසකගේ දෘෂ්ටින් ලබමින් රස මුසු අහර දී අනියමින් කලක සිට තිබූ සිතැඟියාවන් මල්ඵල ගැන්වෙන රසාස්වාදාත්මක දිවි ගමනකට මඟ සැළසෙයි. සබඳතා අධ්‍යාපනය, රැකියා ආදායම් මාර්ග, උසස්වීම්, ලාභ ප්‍රයෝජන ගලා එයි. කර්මස්ථානයෙහි...
2020-11-19 18:30:00
අමතර වගකීම්මේෂ ලග්න හිමි ඔබට උදාවන මේ සතිය මිශ්‍රඵලදායක සතියක් වන අතර, සඳු ග්‍රහයා 10,11,12 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. වෙනදාට වඩා අමතර වගකීම් කීපයක් තමා පිට පැවරෙන සතියකි.කලබලකාරි ගති පැවැතුම් හේතුවෙන් නොසිතූ කරදරයක පැටලේ. දරුවෙකු පිළිබඳ...
2020-11-12 18:30:00
කටයුතු සාර්ථකත්වයටහදිසි ගනුදෙනුවකට අත ගසමින් ආරම්භ වන මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 6, 7, 8, 9 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. මෙතෙක් මඟහැරී තිබූ කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා කරයි.එහෙත් සහෝදරයෙකුගේ කටයුතු හේතුවෙන් සිත් නොහොඳවීමක්...
2020-11-05 18:30:00
අසල්වැසි සිත් නොහඳකමක් වෙනදාට වඩා සාමකාමී ලෙස කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 2,3,4,5 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. නොතේරුම් කම හේතුවෙන් වැරදීම් කීපයක් සිදුවිය හැකි කාලයකි. නිතර වයසින් අඩු අය සමඟ ඇසුරට කටයුතු...