ලග්න පලාපල

2020-09-24 18:30:00
අලුත් සාමාජිකයෙක් රගමනකට කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතින සතියක් වන අතර සඳුගේ ගමන 8,9,10,11 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. නිතර පදිංචි ස්ථානයෙන් පිට වාසයට කරුණු සැලසෙන කාලයකි. පවුලට අලුත් සාමාජිකයෙක් එක්වන ලකුණු පෙන්නුම් කරයි. පවුලේ ළඟම...
2020-09-17 18:30:00
ආගමික කටයුතු බහුල කරයි වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබට මේ සතිය උදාවත් සමඟ මෙතෙක් මඟහැරී තිබූ කටයුතු කීපයක් ඇරඹීමට අවස්ථාව සැලසෙන අතර, සඳු ග්‍රහයා 5,6,7,8 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. පවුලේ අයගේ අතහිත දීමක් නිසා මෙතෙක් මඟහැරී තිබූ කටයුතු...
2020-09-10 18:30:00
සමාජ සේවා කටයුතු සැනසිලිදායක ලෙස කටයුතු කීපයක් සිදු කරන කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 2,3,4 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. නිතර නෑදෑ පිරිසගේ මෙන්ම හිතවතුන්ගේද ප්‍රසාදය හිමි කරන කාලයකි. අතමිට මුදල් ගැවසෙන ලෙස අමතර ආදායම් මාර්ග හිමි කරයි....
2020-09-03 18:30:00
මතභේද අවිවේකී ලෙස සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 11,12,1 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. අමතර කටයුතු කීපයකට අත ගැසීමට මඟ සැලසෙන කාලයකි. එමෙන්ම වෙළඳ ව්‍යාපාරවල නියුතු වූවන්ට සුබදායකයි. දේපල ගනුදෙනුවක් හේතුවෙන් ඇතිවූ සහෝදර...
2020-08-27 18:30:00
අලුත් ව්‍යාපාරයක් වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබට මේ සතිය උදාවන්නේ සඳු ග්‍රහයා 8,9,10 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරමිනි. විශේෂ සැලසුමක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් වැඩි කරන කාලයකි. හිතවතෙකුගේ මාර්ගයෙන් අලුත් ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට මගසැලසේ. ආගමික කටයුත්තක් වෙනුවෙන්...
2020-08-20 18:30:00
ආගමික කටයුතු නීති ගැටලුවක් සඳහා වෙහෙසෙමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 5,6,7 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. නිතර තැන තැන ඇවිදිලි වැඩි කරන කාලයකි. රැකියාවට අමතර කටයුතු කීපයක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් ඇති කරයි. සතිය මැද...