ජ්‍යෙතිෂ්‍ය පාඩම

2019-04-18 18:30:00
පොහොටි (පුෂ්කර) නවාංසකය පැරැණි නාඩි දෝසතර පොත්වල පමණක් සඳහන් වැ ඇති කරුණක් බව දඹදිව දෝසත් ඇදුරෝ පවසති. ඔවුන් පෙන්වා දී ඇති ලෙස “චන්ද්‍ර කලා නාඩිය” “විද්‍යා මාධවිය” , “ද්‍රව නාඩි” ආදි පොත්වල මේ ගැන පැහැදිලි විස්තර සඳහන් වැ ඇති බව පෙනේ.හැම...
2019-04-04 18:30:00
ජන්ම කේන්දරයක අට වැනි රාසිය මාරක තැන හැටියට හැඳින්වෙයි. එ තැනට සබඳ වන බිහිසුණුකම කීප ආකාරයකට බෙදී යයි .නාඩි දෝ සතර පොත්වල ඒ ගැන නොඑක් අයුරින් විස්තර සඳහන් කැර ඇත. “ජාතක පාරිජාත” නම් දෝ සතර පොතෙහි කෙටි සිලෝ දෙකකින් මේ අට වැනි රාසිය ගැන කැර...
2019-03-21 18:30:00
උපන් ළමයකුට, කිසියම් තැනකට, වෙළෙඳ ආයතනයකට, නිවසකට, පොතකට. ඈ විසින් නම් තැබීමේ වුවමනාවන් නොඑක් ලෙස ඇති වන බව ඔබ දනිති. එ වන් විටෙක දී හොඳ නමක් දෙන්නැ යි බොහෝ දෙනා ඉල්ලා සිටිති. මේ හොඳ නම යනු කුමක් ද?වැඩි දෙනා හොඳ නමක් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ...
2019-03-14 18:30:00
දෝ සතර 32යම කාලය යනු යාම හෙවත් ගමන මහත් කරන කාලය යන අරුත දෙයි ‘යා’ ගමන්හි ධාතු යි. ‘ම’ මහත්වීම. වේගවත්වීම යන අරුත දෙයි. පොළොව ඉර වටා යන ගමන් තමා වටේ ද බමරයක් මෙන් කරකැවෙන බවත්, එහි වේගය පැයකට සැතැපුම් 25000 ක් තරම් වන බවත් ඔබ දනිති. රෑ...
2019-02-28 18:30:00
ළදරුවකු උපත ලබා කෙටි කලෙකින් මිය යන බව පෙන්නුම් කැරෙන ගහ යෙදුම් බාල අරිටු යෝග (බාලිරිෂ්ට යෝග) නමින් දෝ සතරෙහි ලා හඳුන්වා ඇත.වයස අවුරුදු 12 ට අඩු කලක දී මරණය සිදු වන යෝග මෙ නමින් හැඳින්වෙන බව ද පත් පොත්හි සඳහන් වැ ඇත. එයින් මුල්වසර 4 තුළ...
2019-02-21 18:30:00
මල්වරය යනු කුසුම් සමය යන අරුත ඇති වදනකි. ගසෙක, වැලෙක වුව ද මල් හටගන්නේ පලදැරීමට ආසන්න කාලයේ යැ. දරුවකු පිළිසිඳෙන්නේ කාන්තාවක ගේ කුසේ යැ. ගැහැනු ළමයකු දරුවකු පිළිසිඳ ගැනීමට සුදුසු තත්වයට පත්වීම මල්වරවීම යනුවෙන් අපේ පැරැණියන් හඳුන්වා ඇත්තේ ඒ...