සෝමසිරි කස්තුරිආරච්චි

2020-10-01 18:30:00
තමන් විසින් වයස දහසයේ දී ලියා දහ හතේ දී තම වියදමින්ම ප්‍රකාශනයට පත් කරන ලද ‘ශි‍්‍රයාලතා’ නම් වූ නව ප්‍රබන්ධය එහි කතුවර ඩබ්ලිව්.ඒ.සිල්වා තරුණයාට වාසනාව, ප්‍රසිද්ධිය මෙන්ම ධනය ද ගෙනාවේය. එකල ලංකා පාඨකයන් හමුවේ අතිශයෙන්ම ජනපි‍්‍රය වූ ඔහුගේ මේ...
2020-07-30 18:30:00
වර්ෂ 1868 පෙබරවාරි 13 වැනි දා පවුලේ දෙවැනි දරුවා වශයෙන් උපන් දොන් බාරොන්ට වයස හතර එළැඹෙනවාත් සමඟම පියා නැකතකට අකුරු කියවන්නට සැලසුම් කළේය. ගමේ නැකැතියෙකුට කියා සාදවා ගන්නා ලද නැකතකට අනුව භාෂා කිහිපයක ම දැනුමක් ඇති දොන් දානියෙල් ජයතිලක...