සම්මාන ලාභී

2020-10-01 18:30:00
ඡ්‍යොතිෂය, ගුරුකම් කිරීම, සෙත්කවි, වස්කවි, නිමිති වගේ ශාස්ත්‍ර වැඩිපුරම පැවතියේ ගමේ පන්සල්වල වුණාට සමහර ඉපැරණි ගැමි ගෙවල්වලත් නොපැවතුණා නොවේ. ඒ හැම එකක්ම එකල කළේ එක්තරා පිළිවෙළකට. ගණන්කාරකම්වලට, බලපුළුවන්කාර කමට මේ ශාස්ත්‍රය උපයෝගී...
2020-08-13 18:30:00
මනුෂ්‍යත්වයක් ලැබීම කණ කැස්බෑවා විය සිදුරෙන් අහස බලනව වගේ කියල පැරණි කතාවක් කොච්චරවත් අහල ඇති. එහෙම කිව්වේ එසේ සිදුවීමක් කොච්චර දුර්ලභ කාර්යයක් ද කියල හඳුන්වාදීමට කිව්වොත් වැරදි නැහැ. ලොව ඉපදුන ඉපදෙන හැම කෙනෙක්ම වාසනාවන්තයි. මෙහෙම...