ධම්මිකා රාජපක්ෂ

2020-11-12 18:30:00
කටයුතු සාර්ථකත්වයටහදිසි ගනුදෙනුවකට අත ගසමින් ආරම්භ වන මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 6, 7, 8, 9 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. මෙතෙක් මඟහැරී තිබූ කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා කරයි.එහෙත් සහෝදරයෙකුගේ කටයුතු හේතුවෙන් සිත් නොහොඳවීමක්...
2020-11-05 18:30:00
අසල්වැසි සිත් නොහඳකමක් වෙනදාට වඩා සාමකාමී ලෙස කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 2,3,4,5 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. නොතේරුම් කම හේතුවෙන් වැරදීම් කීපයක් සිදුවිය හැකි කාලයකි. නිතර වයසින් අඩු අය සමඟ ඇසුරට කටයුතු...
2020-10-29 18:30:00
කොන්දේ අමාරුවක්විශ්වාසය බිඳ වැටීමක් හේතුවෙන් සිතේ නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කරන අතර සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 11,12,1,2 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. විශේෂ ගනුදෙනුවකට අත ගැසීමට මඟ සැලසෙන කාලයකි. යටපත්ව පැවැති කොන්දේ අමාරුවක් නැවත මතු විය හැකි කාලයක්...
2020-10-15 18:30:00
අතක ආබාධයක්වෙනදාට වඩා කල්පනාකාරි ලෙස කටයුතු සිදුකරන සතියක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 5,6,7,8 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. යහපත් දරු ඵලයකට හිමිකම් කියන සතියකි. එහෙත් නොදැනුවත්කම හේතුවෙන් කරදරයකට පැටලීමට ඉඩ ඇත. වෙනදාට වඩා තම මව ගැන සැලකිලිමත්...
2020-09-17 18:30:00
ආගමික කටයුතු බහුල කරයි වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබට මේ සතිය උදාවත් සමඟ මෙතෙක් මඟහැරී තිබූ කටයුතු කීපයක් ඇරඹීමට අවස්ථාව සැලසෙන අතර, සඳු ග්‍රහයා 5,6,7,8 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. පවුලේ අයගේ අතහිත දීමක් නිසා මෙතෙක් මඟහැරී තිබූ කටයුතු...
2020-09-10 18:30:00
සමාජ සේවා කටයුතු සැනසිලිදායක ලෙස කටයුතු කීපයක් සිදු කරන කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 2,3,4 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. නිතර නෑදෑ පිරිසගේ මෙන්ම හිතවතුන්ගේද ප්‍රසාදය හිමි කරන කාලයකි. අතමිට මුදල් ගැවසෙන ලෙස අමතර ආදායම් මාර්ග හිමි කරයි....