ඩී.එස්.ඒ.සී. (ලංකා)

2020-11-19 18:30:00
මුහුණේ ඇතිවන කැළැල් අතර කුරුලෑ කැළැල් විශේෂයක් ගනී. එයට හෝමෝන අසමතුලිතතාවය මෙන්ම මුහුණ ආශ්‍රිතව වැඩෙනා බැක්ටීරියාවන් ප්‍රබල හේතුවක් වේ. මෙම ලප කැළැල් ප්‍රධාන ලෙස,1. සම තුළට ගිලුණු කැළැල් - Depressed2. සම මඟින් ඉහළට එසවුණු කැළැල් -...
2020-10-08 18:30:00
මෙම සියලුම බෝවන රෝගවල ව්‍යාප්තිය ඕසෝන්  පටලයේ හීනවීමත් ඈත්වීම වළකාලිය නොහැකි වූත් පාරිසරික උණුසුම් බව මත වැඩෙන දිලීර, බැක්ටීරියාවන් ව්‍යාප්ත වීම වැඩිවීම නිසා ය. තවද මදුරු කීටයින් බහුල වීමද වැළැක්විය නොහැකි වෙනවා. පරිසරය රැකගැනීම තුළ...