ඡ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍ර ප්‍රදීප

2020-11-05 18:30:00
මරු නිලයක් ඕනෑම කෙනෙක්ගේ නළල මැද පිහිටනවා. තදින් පහරක් වැදුනොත් මරණීය තත්ත්වයකට එනවා. අනික අතේ වැලමිටේ ඇති කටු දෙකට අස්සේ පිහිටලා තිබෙනවා. මේ මරුනිලය සාමාන්‍යයෙන් තද උණොත් එතැනින් පහළ කොටස තද හිරිවැටීමකට ලක් වේවි. කැමති නම් කරල බලන්න....
2020-10-01 18:30:00
ඡ්‍යොතිෂය, ගුරුකම් කිරීම, සෙත්කවි, වස්කවි, නිමිති වගේ ශාස්ත්‍ර වැඩිපුරම පැවතියේ ගමේ පන්සල්වල වුණාට සමහර ඉපැරණි ගැමි ගෙවල්වලත් නොපැවතුණා නොවේ. ඒ හැම එකක්ම එකල කළේ එක්තරා පිළිවෙළකට. ගණන්කාරකම්වලට, බලපුළුවන්කාර කමට මේ ශාස්ත්‍රය උපයෝගී...