ඡ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රවේදී

2020-10-08 18:30:00
2020 අප්‍රේල් මස 14 වෙනි දිනෙන් උදා  වූ 1942 ශක වර්ෂයේ බුධ, ගුරු, සිකුරු යන ග්‍රහයින් තිදෙනාගේ ග්‍රහ චාරය අනුව, මෙම ග්‍රහයින් තිදෙනා යම් කේන්ද්‍රයක 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 යන භාවයක ස්ථානගතවීමෙන් යෙදෙන සරසවි යෝගය අප්‍රේල් මස සිට දෙසැම්බර්...
2020-07-16 18:30:00
හිරු සඳු ග්‍රහලෝක පද්ධතියේ අපට නිතර වැඩියෙන් පෙනෙන ආකාශ වස්තුවලින් දෙකක් වන අතර, මෙම වස්තූන් දෙකට ගරුත්වයෙන් සැළකීම හා ඇදහීම ආරම්භ වූයේ මෑත කාලීනව නොවේ. මිනිසා මිනිසෙකු වී නක්ෂත්‍රය, ආගම ඇදහීම, තාරකා විද්‍යාව වැනි සුභාවිත අධ්‍යයන්හි...
2020-06-18 18:30:00
ශ්වීය ග්‍රහ වස්තූන් සංසරණයේදී ග්‍රහ සංයෝගයන් තුළින් බිහිවන ග්‍රහයෝග අතර ධර්ම කර්මාධිපති යෝගයට හිමිවන්නේ ප්‍රබල තැනකි. යම්කිසි ලග්න භාවයෙන් නවය දහය වන ධර්ම හා කර්ම ස්ථානයන් අධිපතීන් දෙදෙනා එක් භාවයක සංයෝග වීමෙන් හා පරිවර්තනය වීමෙන් මෙම...