ඡ්‍යොතිෂවේදී හෙන්රි බෙම්මුල්ල

2020-11-19 18:30:00
මේෂ ලග්නයමේෂ ලග්නය + වෘෂභ,මේෂ මිථුන නවාංශකයක නම් අඟහරු (කුජ) 22 වැනි දෙර්කාණාධිපති කටක, සිංහ, කන්‍යා – ගුරු (බ්‍රහස්පති) තුලා,වෘශ්චික, ධනු සඳු (චන්ද්‍ර)වෘෂභ ලග්නයවෘෂභ + මකර, කුම්භ, මීන – බ්‍රහස්පති (ගුරු) මේෂ, වෘෂභ, මිථුන, – කුජ (අඟහරු)...