ඡ්‍යොතිෂවේදී කොබ්බෑවල සුමනදාස වීරසිංහ

2020-10-08 18:30:00
රවිගේ ආගමනය අරුණෝදය වන අතර, එම ආගමනයත් සමඟ නව දවසක් උදා වීම නවෝදය වන්නේය. අරුණෝදයේ පෙරමඟ සලකුණු හඳුනා ගැනීමට ඔර්ලෝසු අවශ්‍ය නැත. එයට සොබාදහම තුළින් නිර්මිත වූ සංඥාවන් පවතී. අද මෙන් තාක්ෂණය නොදියුණු හෝරා බැලීමේ යන්ත්‍ර නොතිබුණ යුගවල...
2020-08-06 18:30:00
මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් අතර ඉන්න සුදුසු නිවාසයක් හෝ සුදුසු ස්ථානයක්, කෑමට ආහාර හා ජලය නැතිවම බැරිය. මේ නිසාම ලෝකය පුරාම ජනාවාස ගොඩනැඟී ඇත්තේ ජල මූලාශ්‍රයන් ආශි‍්‍රතවමය. ඉන්දියාවේ ජනතාව අද පවා ජලය ශුද්ධ වස්තුවක් ලෙස අදහා පුද පූජා...