ඡ්‍යොතිර්වේදී

2020-11-12 18:30:00
ඡ්‍යොතිෂයේ දී කතරගම දෙවියන් උදෙසා හිමිවන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයකි. කඳසුරිඳු තරම් ලංකාවේ බැතිමතුන් අතර ඇදහීමටත් විශ්වාසයටත් පාත්‍ර වූ වෙනත් දේවාත්මයක් නැති තරම්ය. ජාති ආගම් කුල භේද නොතකා සෑම සියලු දෙනාම තමන්ට කරදරයක් බාධකයක් වූ සැම විටම...
2020-11-05 18:30:00
කේන්ද්‍රයක 22 වන දෙර්කාණාධිපති ග්‍රහයාට විශේෂ තැනක් හිමි වේ. ඵලාඵල කථනයේදීත්, නැකැත් සෑදීමේදීත් මෙම ග්‍රහයා පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතු ය.22 වන දෙර්කාණාධිපතියා විශේෂයෙන් පෙන්වන්නේ ජන්මියාගේ මරණය හා ඔහුගේ විනාශයට හේතුවන කරුණු ය.එසේ කී...
2020-09-10 18:30:00
සංශාත - භාවප්‍රකාශාදී වැනි    සෘෂීන් විසින් ප්‍රකාශ කර ඇති මතය අනුව, දවාදශාද් වක්සරාදු ධව¢ - මාපඤවාශත් සමාඞ සති‍්‍රයාඞ මාසිමාසි ගහද්වාරාත් ප්‍රකෘතෛ්‍යවා “තිවංසුවෙත” (භාව ප්‍රකාශ) දොළොස් අවුරුද්දෙන් පටන් ගෙන පනස්...
2020-08-27 18:30:00
නුවණැති මැදහතුන් - නොපත් සම මැදට පත් වූ දනෝ අඳුරු ගෙය තුළ වැද - අන්තැබු වඩු සොයනුයෝ වෙත් නැණවත් මධ්‍යස්ථයන් නොමැති සබාවට පැමිණි මිනිසුන් අඳුරු ගෙයකට වැදී අන්‍යයන් තබන ලද බඩු සොයන්නාක් වැනි ය. නුවණ ඇත්තාවුන් මධ්‍යමයින් සබාවකට...
2020-08-06 18:30:00
වර්ෂ 2018 ජනවාරි මස 12 වෙනි සිකුරාදා දින මා විසින් ‘සුබසෙත’ පුවත්පතට ලියන ලද ‘ඡ්‍යොතිෂයෙන් ඈත්වන ලිත් හෝඩිය නම් ලිපියේ දිනය නැකතය තිථිය යෝගය කරණය සම්බන්ධ කරුණු ඉදිරිපත් කළ අතර මෙම ලිපියෙන් ලිත් ඉලක්කම් කටපයාක්ෂර සංඛ්‍යා ආදී විස්තර ඉදිරිපත්...