කීර්ති එස්. කුමාර

2020-10-01 18:30:00
ස්ත්‍රීන්ගේ කේශාන්තයේ සිට පාදාන්තය දක්වා පිහිටන සියලුම ශරීර අංග තුළින් චරිත ලක්ෂණ පිළිබඳව තොරතුරු කිව හැකිය. හැම කාන්තාවකගේම පාදයේ හෝ පා ඇඟිලිවල හෝ ගමන් කරන විලාශයේ අමුත්තක් හා විශේෂයක් පවතී. මේ අමුත්ත ඇය පිළිබඳ විශේෂ චරිත ලක්ෂණ හෙළි කරයි....
2020-07-30 18:30:00
දත් දිරා යාම, දත්වල කුහර ඇතිවීම නිසා හට ගන්නා දත් කැක්කුම, ඉවසා දරාගන්නට පවා අපහසු තරමේ වේදනාවක් ගෙනාවද දත් පිළිබඳව බොහෝ දෙනා ඉතා අඩු අවධානයක් දැක්වීම කැපී පෙනෙන සෞඛ්‍ය ගැටලුවකි. දත් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දැක්විය යුත්තේ මුල සිටමය....
2020-07-30 18:30:00
ශ්‍රී දළදා වහන්සේ උදෙසා මහනුවර රජ මාලිගාවේ දළදා මැදුරේ දිනපතා පැවැත්වෙන නිල පුද පුජා විධි ක්‍රමය “දළදා තේවාව” ලෙස හඳුන්වයි. මෙම තේවාව උදෙසා දිනපතා සහභාගි  වන නිලධාරි මණ්ඩලයක් වේ. දළදා වහන්සේ තැන්පත් කර ඇති ගන්ධ කුටිය තුළ අස්ගිරි...