අක්ෂි රෝග වැළඳීමේ හේතු

ඔක්තෝබර් 30, 2020

අපගේ දෙනෙත සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට නම් එයට පිළිපැදිය යුතු කාරණා කටයුතු බොහොමයක් පවතී. ඒවා අනුගමනය කිරීමෙන් ඇස් පෙනීම දියුණු කර ගැනීමත්, ඇස් පෙනීමේ දුර්වලතා මඟ හැරගැනීමත් සිදුකරගත හැකිය. මොනවාද ඒ කාරණා අපි ඒ ගැන විමසා බලමු.

අධික අව් රශ්මියෙන් රත්ව පීඩාවට පැමිණ ශරීර ඇත්තාවූ තැනැත්තා විසින් එසැණින් ජල ස්නානය කිරීමෙන්ද, දුර වස්තූන් බැලීමෙන් ද, ඉතා සියුම් වස්තූන් දෙස බැලීමෙන්ද, දහවල් නිදා ගැනීමෙන්ද රාත්‍රී නිදි වර්ජිතව ගත කිරීමෙන්ද. අධික වශයෙන් ඩහදිය වැගිරීමෙන්ද ස්වප්න (සිහින) දෝෂ ඇතිවීමෙන්ද. (නපුරු සිහින දැකීම නිසාද) ඩහදිය දූවිලි දුම් ආදිය ඇස් ඇතුළට ප්‍රවේශ (ප්‍රවිෂ්ඨ – පිවිසීම) වීම නිසාද, වමන වේග වැළැක්වීමෙන්ද, අධිකව මත්පැන්ගෙන මත්වීම නිසාද, මල මුත්‍ර වේග වැළැක්වීමෙන්ද, රාත්‍රී කාලයේ දියාරු ආහාරපාන වර්ග ගැනීමෙන්ද නිතර ශෝකවීම් නිසා හඬා වැලපීමද, අධික ක්‍රෝධ සිතිවිලි ඇතිව කෝප වීමද, හිස තැළීමෙන්ද, ඍතුන්ගේ (වසන්ත, ශිශිර, ආදි) වෙනස්වීම නිසාද

කඳුළු (අශ්‍රැ) වේග ධාරණයෙන්ද.අධික මෛථූන්‍යයෙන් (ස්ත්‍රී පුරුෂ සංසර්ගය) නිසාද ඇස් රෝග හටගන්නා බවත්, තවත් හේතූන් නිසාද එනම් ගිනිපුපුරු, රට අඟුරු තෙල් වර්ග, විෂ බූව ඇති බට කොළ, ගොයම් කොළ, වී කරල්, දළුක් කිරී, බදුල්ල කිරි, ආදිය ඇසට වැටීමෙන් ද පත්තෑ, ගෝනුසු , දිමියන්, වේයන්, මැසි මදුරුවන් දෂ්ට කිරීමෙන්ද, ඇස්හි වාතාදි තුන්දොස් කෝපවීමෙන්ද රෝග හටගන්නා බව දැකගත යුතුයැ.

තුන්දොස් කෝපයෙන් රෝග හටගන්නා අයුරු සහ රෝග ලක්ෂණ

වාතා, පිත්ත. කඵ, (වා, පිත්, සෙම්) යන තුන්දොස් කිපීමෙන් අක්ෂි රෝග උපදී. එසේ ඇතිවෙන ඇස් රෝග තුන්සිය විස්ස (320) කි. කළු ඉංගිරියාවේ පමණක් එනු ලබන ඇස් රෝග අනූ නවයකි. (99) සුදු ඉංගිරියාවේ සෑදෙන ඇස් ලෙඩ එකසිය විස්සකි (120) දෙනුවන්හි ඇස පිට අනෙක් ලෙඩ සෑදේ.

වාතෙන් හටගනු ලබන ඇස් රෝගවලදී කැක්කුම් රුදා එයි.

පිතෙන් එන අක්ෂිරෝගවලදී උෂ්ණ කඳුළු වැගිරෙනු ලබයි

සෙමෙන් හටගන්නා අක්ෂි රෝගයන්හි කැසිලි ඉදිමුම් , බිබිලි, ඇතිවේ.

වාත ඇස් රෝගයන්හිදී (10) දස පැයක් කැක්කුම් ඇති කෙරේ. උදේටය.

මධ්‍යම දස පැයක් (10) කැක්කුම ඇතිවේ නම් පිතින් හටගත් රෝගයයි.

පස්වරු දස (10) පැයක් කැක්කුම් ඇතිවේ නම් සෙම් ඇස් ලෙඩ වේයැ.

මෙයින් තුන්දොස් කෝපයේ ලක්ෂණ දැනගත යුතුයැ.

වාතයෙන් එන ඇස් ලෙඩට – කළු මැස්සන් නූල් කොළනා අදිනා සේ දර්ශනය වේ.

පිතෙන් එන ඇස් රෝගයන්හි රතුමැස්සන්, රතුනූල්, කෙළනා ආදිනා සේ දර්ශනය වේ.

සෙම් ඇස් ලෙඩ දී සුදුමැස්සන් සුදුනූල් සැරිසරනු සේ පෙනේ.

වාත ඇස් රෝගයේදි – ගිනිදලු , පාන්තිර දලු, කළු පාටින් හෝ නිල් පැහැයෙන් දර්ශනය වේ.

පිත් ඇස් රෝගයන්හිදී රන්වන් පාටින්ගේ රතු පැහැයෙන් දසුන් දර්ශනය වේ.

සෙම් ඇස් රෝගයන්හි – සුදු පැහැයෙන් දසුන් මැවේ.

ස්වප්නයෙන් (සිහිනයෙන්) වාත ඇස් ලෙඩට , යකඩ ,වානේ, තඹ පෙනේ.

ස්වප්නයෙන් – පිත් ඇස් ලෙඩට , රතුමීමුන්, රතු වස්ත්‍ර, රතු මිනිසුන්, රුහිරු (ලේ) සමසේ පෙනේ.

ස්වපනයෙන්, සෙම් ඇස් ලෙඩට. සුදුවස්ත්‍ර. සුදු ගවයන්. සයුරෙහි (මුහුදේ) ගමන් කරනු පෙනෙයි. මේ ආකාරයෙන් තුන්දොස් කෝපයෙන්ද, ඇස් රෝග, ලක්ෂණ සවප්නයෙන් දැනගත යුතුය. (තවද අක්ෂි රෝග ඉපැදීමේ හේතු, විසි වැදෑරුම් ප්‍රමේහයෙන්ද පීනස් 18 (දහ අටින්ද) අර්ශස්, මූල වාතයෙන්ද අතීසාර රක්තා වාතයෙන්ද සන්නිපාත රෝග අවසානයෙහිද අක්ෂි ආබාධ හටගන්නා බව අවබෝධ කරගත යුතුයැ.

“අක්ෂි රෝග ප්‍රභේදාත්මකව දැක්වීමේදී

අභිෂ්‍යන්ද – වාතාභ්‍යක්‍ෂ්‍යන්‍දය, රක්තාභ්‍යක්‍ෂන්‍දය යයි අභිෂ්‍යන්ද යෝ සතර (4) දෙනෙක් වන්නාහ. එයින්

වාතාභි්‍යක්ෂ්‍යන්දයේදී – ඉදිකටුවකින් අනින්නාක් බඳු වේදනාවන් ඇතිවීමද, ලොමු දැහැගැනීම (ශරීරයේ මවිල් කෙළින් සිටුවීම) එනම් ශීතල අවස්ථාවකදී ශරීරයේ මවිල් ඍජු කෝනාශ්‍රම දිගු වීම මෙහි අර්ථවනු ඇත. එමෙන්ම රළු බව, හිසරදය තදින් ඇතිවීම, වියළිබව, සිහිලැල් කඳුළු වැගිරීම ආදි ලක්ෂණ වාත්‍යභ්‍යක්‍ෂ්‍යන්‍දය නිසා ඇතිවෙන ලක්ෂණ බව අවබෝධ කරගත යුතුයැ.

පිත්ත අභික්ෂ්‍යන්දයට –ඇස්දැවිල්ල කහපාට කබ, කඳුළු ඒම, උණුසුම් කඳුළු වැගිරීම, එනිසාම සිහිලට කැමැති බව, දුම් නැඟෙන්නාක් බඳු පෙනීම, කහපාට. ඇස් ඇතිවීම ආදි ලක්ෂණ පිත්තජ ඇස් රෝගයන්හිදි පහළ වන ලක්ෂණයෝයැ.

සෙම අභික්ෂ්‍යන්දයෝදි උෂ්ණයට රුචිකත්වයක් දක්වීම ඇස ඉදිමුම. ඇසෙහි බර බව, කැසීම සෙවෙල් බව, සීතල කඳුළු වැගිරීම යනාදි ශ්ලේස්මජ අභ්‍යක්ෂණයෙහි ලක්ෂණය

රක්තජ අභික්ෂ්‍යන්දයටය – සියලු පිත්තජ අභික්ෂ්‍යනදයෙහි ලක්ෂණ සහ තඹපාට කබ, කඳුළු වැගිරීම, ඇස් රත් පැහැ ගැනීම, රත් ඉරි මතුවීම ආදිය රක්තජ අභික්ෂ්‍යන්ද යේදී ඇතිවන ලක්ෂණයෝයැ.

වාතානුබද්ධ රෝග ලක්ෂණ

වරින්වර දෑසට හා ඇස් බැම වටා තියුණු ලෙස රුදා ඇති කරන්නේද ඒ රෝගය වතානුබද්ධ රෝගයි මේ.

ශුෂ්ක අක්ෂි පාකලක්ෂණ – ඇස පියාගෙන හුන් කල්හි දරුණු ලෙස රුජා සහිතව දාහයන් (දැවිල්ලක්) ඇතිවීද ව්‍යාකූලව පෙනීම ඇත්තේද ඇස ඇර බැලූ කල්හිත් එසේම වේද ඒ ඇස් රෝග ලක්ෂණය ශුෂ්ක අක්ෂිපාක හෙවත් රක්ත වාතයෙන් උපන්නේ යැයි දත යුතුයැ.

අන්‍යා තො වාත රෝග ලක්ෂණ, ශරීරයේ බෙල්ල මැදින් හිසට ගිය නහර කැක්කුම් කරවන කිපුනු දෙස ඇත්තේ අස්හිද බැමෙහිද රදමත් ඇති කරවන්නාවූ වාත රෝගය අත්‍යාතොවාත රෝග ලක්ෂණ වේ.

අම්ලධූෂීත රෝග ලක්ෂණ :– අම්ලා සහිත (ඇඹුල්) ආහාර අනුභවයෙන් හෝ රුධිරය ඇඹුල් වීමෙන් හටගන්නා වූ ඉදිමුම් දැවිල්ල සහිත කඳුළු වැගිරෙන සම්‍යවර්තයෙන් හා කෙළවර ලේ පැහැතිව යම් ඇසක් පැසවයිද ඒ අම්ල ධූෂිත නම් අක්ෂි රෝග ලක්ෂණ වේ.

ශිරෝත්පාත රෝග ලක්ෂණ – වරින් වර හිරි වැටුණාසේ වාතය හිසට පැමිණේද වරින්වර නැග එන්නාවු ඒ රෝග ලක්ෂණය ශිරොත්පත නම් වේ.

ශිරාපර්ෂ – අනුවනින් කල්පනා නොකර ශිරොත්පාතට නිසි අයුරින් ප්‍රතිකාරි නොකළේ නම් කල්ගතවීමෙන් ශිරෝහෂි නම් රෝගය උපදී. පහන් වූ තඹවන් කඳුළු බොහෝ කොට වගුරවයි. කිසිවක් බලන්නට නොහැකි වෙයි. මේ රෝගය ශිරෝහෂි නම් ලක්ෂණ වේ.

සව්‍රණ ශුක්ල රෝග ලක්ෂණ – කළු ඉංගි‍්‍රසියාව ගිලුනාසේ පෙනේද උණ කඳුළුත් වගුරවයිද සුදු පැහැති තිත් ලකුණූු පෙනේද එම රෝගය සව්‍රණ ශුක්ලය (මල් පොල) නම් රෝග ලක්ෂණය වේ.

යම් සුදක් දෘෂ්ටි මණ්ඩල සමීපයේ නොවීනම් යටට ගිලුණොත් නොවීනම්. කඳුළු වැගිරීමත් නොවේනම්, දැඩි වේදනාවක් නොවේනම් යුගල වශයෙනුත් නොවේනම් එබඳු සුද හෙවත් ශුක්ල රෝගය දුස්සධ්‍ය (අසාධ්‍ය) නොවේ.

ආව්‍රණ ශුක්ල –අහසෙහි වලාකුළුසේද සක් සඳ, කොඳ වැනි සුදු පැහැති වූ වණ රහිතව අභිෂ්ස්‍යන්ධ නිමිත්තෙන් උපන්නාවූ සුද ආව්‍රණ ශුක්ල රෝග ලක්ෂණ වේ. එය සාධ්‍ය වේ. සුව කළ හැක.

දෙතුන් පටලයක බැසගත්තාවූ පරණවනූද ආව්‍රණ ශුක්ලය කෂ්ට සාධ්‍ය (සුව කිරීමට අපහසු ) වේ.

මැදින් ගිලුනාවූ වටේ මස් වැඩුණු වළ ගැසණු ශිරා සූක්ෂම වූ දෘෂ්ටිය නැතිකරන්නාවූ දෙතුන් පටලයක බැසගත් ශිරා ලේ පැහැ ඇත්තාවූ ඉපිද කල් ගියා වූ සව්‍රණ ශුක්ලය හෙවත් සුද අසාධ්‍ය වෙනු ඇත.

යම් ඇසෙක්හි උණු කඳුළු වැගිරෙයිද පිඩකා, පිළිකා, මුං ඇට බඳු, සුදු පැහැ ඇතිවන්නේද එය අසාධ්‍යයි. තික් වටවුන්ගේ පියාපත් වැනි වූයේද අසාධ්‍යයි.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

 

ඉතිරි කොටස ලබන සතියේ

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.