දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත සැප්තැම්බර් 25 දා සිට ඔක්තෝබර් 01 දක්වා

සැප්තැම්බර් 25, 2020

ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා, වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ. 

25 ශු – උදේ 07.05 සිට උදේ 07.17 දක්වා 

26 ශ - උදේ 06.05 සිට උදේ 06.35 දක්වා 

27 ර- උදේ 07.41 සිට උදේ 08.05 දක්වා 

28 ච - දහවල් 10.05 සිට දහවල් 10.35 දක්වා 

29 කු – උදේ 09.17 සිට උදේ 09.35 දක්වා 

30 බු - උදේ 08.35 සිට උදේ 08.53 දක්වා 

01 ගු - උදේ 06.05 සිට උදේ 06.35 දක්වා 

 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>> 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.