ග්‍රහයින් වක්‍ර වීම

අගෝස්තු 14, 2020

රවි, චන්ද්‍ර, කුජ, බුධ, ගුරු, ශුක්‍ර, ශනි යන ග්‍රහයෝ රාශි චක්‍රයේ ඉදිරියට ගමන් කරති. 

රාහු, කේතු දෙදෙනා හැම කලම ආපසු ගමන් කරන ග්‍රහයෝ ය. එසේ ගමන් කරන කල වක්‍ර, අනු වක්‍ර, නිවෘත අස්ත, උදයාදී නා නා ගතිවලට පැමිණේ. 

1. වක්‍ර වීම නම්, ඉදිරියට ගමන් කරන ග්‍රහයා ආපසු ඒම ය. 

2. අනු වක්‍ර වීම නම්, වක්‍රවන ග්‍රහයා එම රාශිය ඉක්මවා ඊට මුලින් තිබෙන රාශියට පැමිණීමයි. 

3. නිවෘත වීම නම්, වක්‍ර වන ග්‍රහයා ආපසු ගමන නතර කිරීමයි. 

4. අස්ත වීම නම්, ස්වාභාවික ගමනින් යා යුතු ග්‍රහයා රවිට එක් වීමෙන් ස්වකීය ආලෝක නැතිවී යාම ය. රවි සමඟ සංයෝග වූ පමණට ම ග්‍රහයින් අස්න නොවේ. 

 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.