විවාහය පිළිබඳව කේන්ද්‍රයෙන්

ඔක්තෝබර් 9, 2020

විවාහය පිළිබඳ 07න් කියැවෙයි. 07 වැන්න හිමි ග්‍රහයාත් එම ග්‍රහයා සිටින රාශියත්, 07 වැන්නේ සිටින සහ දකින ග්‍රහයන් ගැනත් සලකා බලා විවාහය ගැන තීරණය කළ යුතුයි. 

07 වැන්නේ ගුරු – ශනි වේ නම් විවාහය තරමක පමා වන්නේය. චන්ද්‍ර – බුධ, ගුරු, ශනි වේ නම් විවාහය පමා නොවේ. 

කුජ ලග්නයේ හා 07 වැන්නේ සිටීම භෞම දෝසයි. පේ‍්‍රම සම්බන්ධතා කීපයක් වේ 

කුජ ග්‍රහයා 06 වැන්නේ සිටියහොත් – ස්වාමියාගේ හෝ බිරිඳ සතුරකු ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇත. 

07 අධිපතියා දෙවැන්නේ නම්– තරුණ වයසේදී එම ග්‍රහයාත් සිකුරු දශා කාලයේදී මව්පිය යෝජනාවකින් සහකරු හමුවන්නේය. 

07 වැන්නාධිපති 02 වැන්නේ නම් :– ඥාති යෝජනාවකින් විවාහය සිදුවේ.

07 වැන්නාධිපති 03 වැන්නේ සිටීනම් – කිහිප දෙනකු ඇසුරුකර ගමනක් යන්නට සහකරු මුණ ගැසේ. පසුව ආශ්‍රයෙන් විවාහය සිදුවේ. 

07 වැන්නාධිපති 04 වැන්නේ සිටී නම් :– මව්පස ඥාතියකු මගින් කෙනෙක් දැන හැඳින ඔහුගේ සහයෙන් විවාහය සිදු වේ.

07 වැන්නාධිපති 05 වැන්නේ නම් :– ක්‍රීඩා හෝ උත්සවයකදී හමු වී හැදින ආලය මත විවාහ වේ. 

07 වැන්නාධිපති 06 වැන්නේ නම් –රෝහලකදී හෝ රෝගියකු බැලීමට ගිය විටදී හැඳිනගෙන විවාහය සිදු වේ. 

07 වැන්නාධිපති 07 වැන්නේ නම් :– පවුලේ අයගේ මිත්‍රත්වය උඩ හැඳින ආලය මත විවාහය වේ. 

07 වැන්නාධිපති 08 වැන්නේ නම් – අනතුරක් සිදුවූ ස්ථානයකදී හෝ අවමඟුලකදී හමුවී දැන හැඳින සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විවාහයට එළඹේ. 

07 වැන්නාධිපති 09 වැන්නේ නම් :– ආගමික උත්සව අවස්ථාවකදී හෝ වන්දනා ගමනක් ගිය විටදී දැන හැඳින විවාහයට යොමු වේ. 

07 වැන්නාධිපති 10 වැන්නේ නම් :– රැකියා ස්ථානයකදී හිතවත් ආශ්‍රයකදී මුණගැසී විවාහය වේ. 

07 වැන්නාධිපති 11 වැන්නේ නම් :– තමාගේ සහෝදරයෙකුගේ මාර්ගයෙන් සහකරු දැන හැඳින විවාහය සිදු වේ. 

07 වැන්නාධිපති 12 වැන්නේ නම් :– රෝහලකදී හෝ උත්සවයකදී උපකාරයක් කිරීමේ දැන හැඳින ආලය මත විවාහය සිදු වේ.

කේන්ද්‍රයක 07 රාහු හෝ 07 වැන්නාධිපති රාහු සමඟ සිටී ද සහකරු හෝ පිටරට සිටින හෝ අයකු වේ. විවාහයට පසු පිට රටට යාමට හැකිවේ. 

 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.