වර්ගෝ Virgo හෙවත් කන්‍යා තාරකා රාශිය

අගෝස්තු 14, 2020

තාරකා රාශි චක්‍රයේ 6 වන තාරකා රාශිය වන මෙය, කන්‍යාවකගේ රුවක් නිරූපණය කරන බැවින් ලතින් නාම වරනැගීමට අනුව Virgo  යනුවෙන් හැඳින්වෙයි. සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 23 වන දින සමකයට ඉහළින් හිරු නැවතත් උදා වෙන්නේත්, හිරු උතුරේ සිට දකුණට පැමිණෙන්නේත් කන්‍යා රාශිය හරහා වීම විශේෂත්වයකි. විශාලත්වයෙන් දෙවැනි තැන ගන්නා තාරකා රාශියයි. 

ඇල්ෆා වර්ජිනිස් ( " " Virginis)

ස්පයිකා (Spica) යනුවෙන් හැඳින්වෙන මෙම තරුව පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 220ක් දුරින් පිහිටා ඇත. දීප්ති විශාලත්වය 1.21 කි. පාර්සෙක් 10ක් දුරින් පිහිටන්නේ නම් මෙම තරුවේ දීප්තිය සිරියස් තරුවේ දීප්තිය හා සමාන වනු ඇත. ග්‍රහණ විචල්‍ය තරුවක් (Eclipsing Variable Star) ලෙස හැඳින් වෙයි. අදෘශ්‍යමාන සහායක තරුව මව් තරුව වටා දින 4කට වරක් භ්‍රමණය වෙයි. 

බීටා වර්ජිනිස් (  $ Virginis)

සැවීජා (Sabijah)  හෙවත් ඇලාරජ් (Alaraph) යනුවෙන් හැඳින්වෙන මෙම තරුව වර්ණාවලි පන්තියට අනුව ජ්8  වර්ගයට අයත් වෙයි. නිරපේක්ෂ දීප්ති විශාලත්වය දෘෂ්‍ය දීප්ති විශාලත්වයෙන් 3.8 කි. මෙය ආලෝක වර්ෂ 32 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. 

ගැමා වර්ජිනිස්   ( Virginis)

පොරිමා (Porrima) හෙවත් ඒරිච් (Arich) යනුවෙන් හැඳින්වෙන මෙම තරුව වර්ණාවලි පන්තියට අනුව F0  වර්ගයට අයත් වෙයි. පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 35 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. දීප්ති විශාලත්වය 3.6 කි. වාමන තරු (Dwarf Star) දෙකක් ලෙස ද හැඳින්වෙයි. වසර 172 කට වරක් පොදු කේන්ද්‍රයක් වටා මෙම තරු දෙක එකිනෙක භ්‍රමණය වෙයි. 

ඉප්සයිලොන් වර්ජිනිස් ( , Virginis)

වින්ඩමියාට්‍රික්ස් ( Vindemiatric) යනුවෙන් හැඳින්වෙන මෙම තරුව පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 93 ක් දුරින් පිහිටි, වර්ණාවලි පන්තියට අනුව ට්6 වර්ගයට අයත් තරුවකි. 

ඇතුළාන්ත ආකශ වස්තු  

M49 නම් ඉලිප්සීය මන්දාකිණිය (Eliptical Galaxy)  සර්පිල මන්දාකිණිය M58 ඉලිප්සීය මන්දාකිණිය,  (Spiral Galaxy) M59 ඉලිප්සීය මන්දාකිණිය සර්පිල මන්දාකිණිය, M84 ලෙන්ටිකියුලර් මන්දාකිණිය (Lenticular Galaxy M86  ලෙන්ටිකියුලර් මන්දාකිණිය, M84  ඉලිප්සාකාර රේඩියෝ තරංග ප්‍රභවය, M89 ඉලිප්සීය මන්දාකිණිය, M90 සර්පිල මන්දාකිණිය මෙන්ම M104  හෙවත් සම්බ්‍රිරෝ හෙවත් එඬේර හිස මන්දාකිණිය (Sambreero Galaxy)  සහ තවත් මන්දාකිණි රැසක් මෙම තාරකා රාශිය තුළින් නිරීක්ෂණය කළ හැකි ය. 

 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.